English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

2018

V roku 2018 sa v Schaubmarovom mlyne konali počas letných mesiacov dve rezidencie.

Multimediálna umelecká rezidencia / Schaubmarov mlyn
29. 7. – 4. 8. 2018

Melivo 2018 je 2. ročník multimediálnej rezidencie umelcov a dizajnérov, ktorá sa konal 29. júla až 4. augusta v priestoroch Schaubmarovho mlyna v Pezinku. Rezidencia bola organizovaná v spolupráci s občianskym združením Denamit, ktoré sa dlhodobo venuje propagácii slovenského dizajnu.

Na 2. ročníku Meliva sa zišli keramičky Linda Viková a Paula Hoššová. Zostavu doplnil fotograf Ondrej Rychnavský, grafická dizajnérka a fotografka Ivana Palečková a vizuálny umelec Viliam Slaminka. Účastníci počas siedmich dní tvorivej rezidencie vo svojich prácach a projektoch reagovali na špecifický priestor mlyna, mesto Pezinok a malokarpatský región. Výsledkom rezidencie sú site specific diela, dizajnérske výstupy alebo návrhy kultúrnych projektov v regióne. Niektoré vznikli priamo na mieste, iné boli dokončené dodatočne.

Program rezidencie sa začal 29. júla prezentovaním výsledkov 1. ročníka Meliva 2017, ktorého sa zúčastnili za o. z. Denamit odevné dizajnérky Lenka Sršňová, Michaela Bednárová, keramička Simona Janišová, grafický dizajnér Braňo Matis, fotograf Ján Šipöcz a vizuálny umelec Juraj Gábor.

Rezidenti Melivo 2018

Paula Hoššová
Rezidentkou, ktorá je zároveň vystavujúcou autorkou na aktuálnej výstave v Schaubmarovom mlyne Z kruhu von, je Paula Hoššová, absolventka Ateliéru keramiky Doc. Ivice Vidrovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svojimi prácami komentuje viaceré postupy a témy súčasného umenia: princíp rozmnoženiny, sériovosť, civilizačné motívy aj idoly 20. storočia. Veľkorysé možnosti na tvorivých sympóziách (Kalinovo) využíva na tvorbu monumentálnych objektov - keramických malieb. Tie vznikajú prevažne ako výsledok inšpirácie industriálnym prostredím a prostredím krajiny Novohradu.

Ivana Palečková
Ivana Palečková sa narodila sedem dní pred nežnou revolúciou. V roku 2015 ukončila štúdium vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení. Aktuálne pracuje ako grafická dizajnérka na voľnej nohe. Venuje sa prevažne tvorbe tlačovín a vizuálnych identít. Okrem grafického dizajnu sa zaujíma o voľnú fotografickú tvorbu. Záujem o fotografiu a dizajn spája v autorských publikáciách. Aktuálne spolu s písmovou dizajnérkou Jitkou Janečkovou dokončuje responzívne digitálne písmo vychádzajúce z legendárnych plastových hračiek - céčok. Žije a tvorí v Bratislave.

Ondrej Rychnavský
Absolvoval SPŠD v Spišskej Novej Vsi, odbor Propagačné výtvarníctvo. Ďalej študoval učiteľstvo výtvarného umenia na univerzite v PO, kde presedlal z grafického dizajnu na fotografiu. Počas štúdia na vysokej škole začal tvoriť pod pseudonymom Ryon a po ukončení štúdia začal pracovať vo Východoslovenskej galérii ako výstavný technik a fotograf. Vo svojej fotografickej tvorbe sa zo začiatku venoval primárne dokumentu, ktorý momentálne postupne viac strieda za inscenovanú a módnu fotografiu.

Viliam Slaminka
Žije a tvorí v Bratislave. V roku 2010 s titulom Mgr.art. ukončil štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba a iné médiá. Venuje sa ilustrácii a komiksu, pôsobí ako pedagóg na ZUŠ a voľne tvorí vo svojom ateliéri. Jeho práca vychádza predovšetkým z komiksov, filmov a iných oblastí populárnej kultúry. Témy, materiál alebo spôsob prezentácie vždy obsahuje prvok „hry".

Linda Viková
Linda Viková je absolventkou ateliéru keramiky a porcelánu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Doc. Ivice Vidrovej. Má za sebou prax a pracovné pobyty v keramickej dielni Margaretenhohe pod vedením keramičky Young-Jae Lee. Linda všetko vlastnoručne realizuje - od idey až po finálnu výrobu vo svojom bratislavskom ateliéri. Venuje sa výhradne úžitkovej tvorbe. Vystavuje doma i v zahraničí. Je autorkou ocenenia OTO a Best Fashion Graduate pre Slovak Fashion Council. V roku 2009 spoluzakladala dizajnérske združenie Denamit a od roku 2010 pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole Radlinského v Bratislave. Okrem vlastnej autorskej tvorby sa od roku 2012 so Simonou Janišovou venuje spoluprácii pod značkou si.li. Je jednou z vystavujúcich autoriek na aktuálnej výstave Z kruhu von v Schaubmarovom mlyne.

- - - - - - - - - - - - - - -

Spoločenstvo úľa je metaforou existencie a prevádzky sochárskeho média - prirovnávame ho k spoločenstvu včiel, ktoré funguje ako zosynchronizovaný stroj s komplikovanou sociálnou organizáciou, ale jeho existencia je zraniteľná.

Ak včely vnímame ako nenahraditeľnú súčasť zachovania potravinového reťazca nevyhnutného pre život človeka, citlivo reagujúcu na zmeny životného prostredia, v prenesenom význame „sochu" od jej prvopočiatočných foriem vnímame ako druh vizuálneho umenia citlivého na zmeny paradigiem v kultúrnom priestore všeobecne. Tak ako sa včelstvo obnovuje zrodom novej matky v cykloch ročných období, „socha" sa obnovuje v cykloch zmien kultúrnych paradigiem, kde stále, a nanovo, vybojúva svoje postavenie v aktuálnosti.

Úľ sa preto stal inšpiráciou a témou týždňového sympózia, počas ktorého osmička prizvaných uznávaných umelcov zo Slovenska vytvárala úle, objekty - z rôznych materiálov a na základe odlišných konceptov. Sympózium Spoločenstvo úľa svojou poetikou spojenia živých bytostí človeka a včiel, v širšom ponímaní zvieraťa, reflektuje časové skúsenosti spolužitia, jeho kvality, ako zrkadlo našej vlastnej činnosti v dobe antropocénu. Kladie otázky a hľadá odpovede nielen na vzťah človeka k prírode, ale aj na stav spoločenstva „sochárov" aspoň v úzko vymedzenom výseku súčasného umenia vznikajúceho v 3D priestore.

V sobotu 13.10. o 16.00 sa uskutoční vernisáž výsledných prác, ktoré vznikli počas sympózia. Výstava potrvá do 30.11.2018

Zúčastnení umelci

Sympózia sa zúčastnili Radovan Čerevka, Anton Čierny, Dávid Demjanovič , Katarína Hládeková, Patrik Kovačovský, Jaroslav Kyša, Martin Piaček a Juraj Rattaj.

Anton Čierny (1963)
V roku 1997 sa stal víťazom súťaže Mladý výtvarník roka (v súčasnosti Cena Oskára Čepana). V roku 1999 nastúpil na Katedru sochárstva VŠVU v Bratislave, kde viedol Ateliér priestorových komunikácií +, neskôr sa stal vedúcim katedry. V roku 2008 spoluzakladal Katedru intermédií a multimédií a až do roku 2017 bol jej vedúcim. V súčasnosti vedie APK(+) na Katedre intermédií VŠVU. Venuje sa kurátorstvu a organizovaniu výstav pre Centrum Ciachovňa Arzenal v Žiline. Je kurátorom platformy na prezentáciu pohyblivého obrazu Video Kocka.

Radovan Čerevka (1980)
Absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D (prof. Juraj Bartusz, akad. soch.) na Fakulte umení TU v Košiciach a ročnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe v Ateliéri nových médií II. Veroniky Bromovej. Bol spoluzakladateľom a členom umeleckej skupiny Kassaboys (2007 - 2015). V roku 2005 a v roku 2011 (spolu s Kassaboys) bol finalistom Ceny Oskára Čepana a v roku 2013 sa stal jej laureátom. Je spoluzakladateľom združenia umelcov Make Up Collective a Make Up Gallery v Košiciach. Od roku 2014 pôsobí ako docent na Fakulte umení TU v Košiciach a vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D. Žije a tvorí v Košiciach.

Dávid Demjanovič (1985)
Študoval na VŠVU v Ateliéri priestorových komunikácií + u prof. Antona Čierneho, kde v roku 2016 dokončil doktorandské štúdium. Od septembra 2018 začal pôsobiť ako odborný asistent v Ateliéri slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení TU v Košiciach. Venuje sa tvorbe objektov, inštalácií, vypaľovaných obrazov a keramike s manželkou Jarmilou Mitríkovou. Spolu sú zastupovaní mníchovskou Galerie Karl Pfefferle. Žije a tvorí v Košiciach.

Katarína Hládeková (1984)
Absolvovala štúdium voľného umenia na košickej katedre výtvarných umení a intermédií a brnianskej fakulte výtvarných umení, kde v roku 2018 ukončuje doktorandské štúdium. Jej hlavným autorským záujmom je skúmanie povahy vizuálneho zobrazenia, ktorú dlhodobo preveruje prostredníctvom témy modelu. Zaujímajú ju sebareferenčné postupy v umení a napätie medzi nápodobou a realitou. Formálne sa pohybuje na hranici médií objektu, inštalácie, fotografie a občas pohyblivého obrazu. Od roku 2012 sa okrem voľnej tvorby venuje aj pedagogickej činnosti. Aktuálne pôsobí na fakulte výtvarných umení v Brne. V roku 2016 bola nominovaná na Cenu Jindřicha Chalupeckého, v roku 2018 na Cenu Nadácie NOVUM. V minulosti prešla niekoľkými projektmi stojacimi na hranici voľného umenia a vystavovania (Galerie 1k15, Galerie Jádro, Solo offspace, GRAU kllktv). Vo voľnom čase píše recenzie pre artalk.cz.

Patrik Kovačovský (1970)
Žije a tvorí v Bratislave. Po štúdiách sochárstva a sklárskeho výtvarníctva na VŠVU v Bratislave pokračoval v postgraduálnom štúdiu multimédií/filmu na AC v Kalifornii. V súčasnosti pôsobí ako vedúci ateliéru Socha v architektúre a 3D virtuálnom priestore na VŠVU v Bratislave. Vystavoval na prestížnych výstavách doma aj v zahraničí. Je zastúpený vo viacerých významných domácich, zahraničných, verejných a privátnych zbierkach. Venuje sa experimentálnemu filmu/videu, inštalácii, fotografii, maľbe, grafike a najmä sochárstvu.

Jaroslav Kyša (1981)
Absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D na Fakulte Umení TU v Košiciach so stážou v Ateliéri priestorových komunikácií + na VŠVU. Pôsobí ako asistent v Ateliéri priestorových komunikácií + na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave. V roku 2014 bol finalistom Ceny Oskára Čepana, v roku 2018 laureátom Ceny Nadácie NOVUM 2017. Je spoluzakladateľom Make Up Gallery v Košiciach a umeleckého združenia MOR HO! Collective v Londýne. Od roku 2018 je členom HotDock project space v Bratislave. Zastupuje ho galéria Zahorian & Van Espen gallery Bratislava, Praha. Žije a tvorí v Bratislave.

Martin Piaček (1972)
Študoval sochárstvo na VŠVU Bratislava (prof. Bartusz, prof. Jankovič) so zahraničnými stážami v Krakove, Amsterdame a Sydney. V rokoch 2005 - 2017 pôsobil ako odborný asistent, neskôr ako docent na Katedre socha, objekt, inštalácia VŠVU. Od roku 2018 začína pôsobiť ako vedúci Ateliéru vizuálne, verbálne, verejné na Katedre intermédií VŠVU. Prednášal a viedol workshopy na viacerých zahraničných univerzitách (Central European University Budapest, Akadémia výtvarných umení v Prahe, Karlova univerzita v Prahe, Bezalel Tel Aviv). Je spoluzakladateľom galérie Hit (2003), o. z. Verejný podstavec (2010) a kultúrnej platformy KU.BA (2015). Žije v Rajke, pracuje v Bratislave.

---

Organizátori

Organizátorom sympózia bol Ateliér priestorových komunikácií + a Katedra intermédií VŠVU v spolupráci so Schaubmarovým mlynom SNG.

Ateliér priestorových komunikácií + (APK +) bol formovaný už na Katedre sochárstva VŠVU a práca s priestorom ostala jeho dôležitou črtou. Jeho druhou výraznou črtou je práca s časovo závislými médiami (video, film, audio...), performanciou a inými akčnými formami. Učí študentov hľadať a vytvárať zmysluplné vzťahy rôznych foriem, obrazov a kontextov v priestore a prezentovať ich za pomoci zvolených médií v prospech vlastnej individuálnej profilácie.

Nástrojom bádania a skúmania v teréne pre APK + sú tvorivé dielne - workshopy, ktoré ateliérový tím organizuje jeden- až dvakrát ročne na základe historických, kultúrnych a politických súvislostí v stredoeurópskom priestore.

Ateliér využíva stratégie súčasného umenia otvoreného k rôznorodým zdrojom z oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ale aj z bežného prostredia života. APK + je interdisciplinárnym prostredím, kde sa vedie dialóg s cieľom naplniť predstavu študenta o intermediálnom umeleckom diele ako nástroji osobnej výpovede a spoločenskej reflexie.

Schaubmarov mlyn
Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Okrem expozície o mlynárstve sa tu nachádza aj galéria výtvarného umenia, ktorá sa od roku 1997 do roku 2017 zameriavala na prezentáciu insitného umenia. Od polovice roku 2017 v nej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. Mlyn sa okrem uchovávania kultúrneho dedičstva a prezentácie výtvarného umenia venuje organizovaniu sprievodných podujatí zameraných na vizuálne umenie, prírodu, životné prostredie, remeslá a jedlo. Priebežne počas roka sa v ňom konajú workshopy, komentované prehliadky, trhy, koncerty, umelecké rezidencie a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť. Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je aj ovocný sad, kaviareň a obchodík s knihami a drobnosťami súvisiacimi s mlynom a umením.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter