Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

2019

V roku 2019 v Schaubmarovom mlyne konajú rezindecie umelcov, ktorí zároveň reagujú na aktuálnu výstavu Do divočiny. Počas celého leta budú tvoriť, ich výsledky budú odprezentované na verejných vernisážach.

- - - - - - - - - - - - -

Divoká rezidencia (Martin Piaček a Anetta Mona Chiᶊa)
Termín: 1. 7. 2019 - 23. 8. 2019

Rezidenčný pobyt A. M. Ch.

Rezidenčný projekt Anetty Mona Chiᶊa bude sledovať vplyv racionality a androcentrizmu na to, ako zažívame a zobrazujeme prírodný svet tým, že bude otvárať diskusiu o antropomorfizujúcom jazyku a sledovať, aké sú afektívne dôsledky hierarchizácie obklopujúceho sveta. Prostredníctvom niekoľko vzájomne prepojených tém, ako sú ekofeminizmus a hyperseparácia, jazyk a biosemiotika chce autorka skúmať náš vzťah k rastlinám a rekonfigurovať našu príbuznosť s prírodným svetom prostredníctvom explicitnej úlohy botanickej nomenklatúry.

Rezidenčný pobyt M. P.

Pre sochára M. Piačeka je dôležité pozerať sa na tradičné sochárske materiály z perspektívy súčasných teórií a estetík. Všetky aktuálne úvahy o materializme zahŕňajú tému životaschopnosti hmoty - akoneživej, tak aj ľudskej alebo inej biologickej hmoty. Tieto teórie prisudzujú životne dôležité vlastnosti aj nehumánnemu materiálu; posthumanistická subjektivita preto nastoľuje otázky, ktoré sú významné aj pre umelcov. Autora zaujíma vplyv „nového materializmu" na problematiku estetiky (najmä sochárstva) a etiky. Zároveň sa zameriava aj na komplexnosť koprodukcie ľudskej a neľudskej hmoty, času, priestorov a ich významu. Plánovaným projektom sa snaží upriamiť väčšiu pozornosť na aktívnu moc vecí a materiálov - materiály a objekty, ktoré sa môžu brániť, spolupracovať alebo súťažiť s umelcovou túžbou tvoriť ďalšie krásne objekty, alebo s našou všeobecnou túžbou žiť lepšie, zdravšie a šťastnejšie.

Zúčastnení umelci:

Anetta Mona Chiᶊa absolvovala štúdium na VŠVU v Bratislave (odbor socha, multimediálna tvorba). Vo svojej tvorbe používa rôzne taktiky a pohybuje sa na rozhraní viacerých médií (objekt, video, performens, text, fotografia). Od roku 2000 pracovala najčastejšie spolu s Luciou Tkáčovou, vystupujúc a vystavujúc ako umelecká dvojica. Jej práce a kolaboratívne projekty boli vystavené na množstve samostatných výstav tak na Slovensku, ako aj v zahraničí (napr. Belgicko, Rakúsko, Nemecko) a v roku 2011 v rumunskom pavilóne na Bienále v Benátkach. V rámci skupinových výstav a umeleckých podujatí bola autorkina tvorba prezentovaná napr. v Nemecku, ČR, Poľsku, Rakúsku, Rusku, Rumunsku, USA, na Taiwane, v UK, Kanade, Švajčiarsku, Belgicku..

Martin Piaček
Martin Piaček absolvoval v rokoch 1994 - 2000 štúdium sochárstva u Juraja Bartusza a Jozefa Jankoviča na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde pokračoval v doktorandskom štúdiu u Jána Hoffstädtera. Absolvoval viaceré študijné pobyty (Poľsko, Holandsko, Austrália). Neskôr pôsobil a prednášal na viacerých vysokých školách, v súčasnosti vedie na Katedre intermédií VŠVU Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné). Vo vlastnej tvorbe dlhodobo skúma otázky súvisiace s históriou, národnou a osobnou identitou. Hoci je primárne sochár, vyjadruje sa aj ďalšími médiami ako sú video, fotografia či performance.

Organizátori: Schaubmarov mlyn

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter