Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

Vzdelávacie programy

DO DIVOČINY
Ponuka programov k aktuálnej výstave máj 2019 - apríl 2020

Výstava Do divočiny predstaví diela (najmä) súčasných slovenských umelkýň a umelcov, ktorí sa zaoberajú témou divokej prírody. Výstava sa zameria na moment vstupovania človeka do divočiny, do ktorej prichádza z rôznych dôvodov - najmä však preto, aby hľadal a nachádzal stratené vedomie jednoty. Výstava tak bude hovoriť najmä o ľuďoch, ktorí sa od prírody vzďaľujú, alebo sa k nej vracajú; ničia ju, alebo ochraňujú; prisvojujú si ju, alebo sa jej poddávajú; boja sa jej, splývajú s ňou, spievajú jej piesne...

Spoločným cieľom všetkých vzdelávacích programov je rozvoj vizuálnej gramotnosti využitím originálnych diel zo zbierok SNG, rozvoj tvorivosti a budovanie vzťahu k okolitému prostrediu a prírode.


Od detailu k celku
MŠ, 60 min., tvorivý program
V ovocnom sade vedľa mlynu naladíme všetky naše zmysly na tému programu - prírodu a umenie. Pozorovať ju budeme v detaile (zrnko, list, steblo trávy...) i v celku, ako súborný komplex javov (ročné obdobie, lúka...). V sade nazbierame prírodniny, na výstave ich porovnáme so zobrazením prírody v umení a nakoniec ich tvorivo spracujeme v ateliéri.
Cieľom programu je rozvoj porovnávania, pozorovania a triedenia, ako aj zmyslového vnímania prírody, umenia a okolitého sveta.

Symboly prírody
I. stupeň ZŠ, 90 min., tvorivý program
Budeme skúmať základné prírodné sily ako zem, voda, oheň, slnko, vzduch a ich premeny v čase. Ako sa mení voda na ľad, slnko na tieň či vzduch na vietor? Ako môže umenie zobrazovať nezachytiteľné javy a ako ich premeny pozorujeme v prírode my? V ateliéri budeme čarovať s pominuteľnými prírodnými materiálmi.
Cieľom programu je pomenovanie základných prírodných javov, lepšie porozumenie prírodnému kolobehu a možnostiam zhmotnenia týchto javov.

Les zvukov
4. - 6. ročník, 90 min., výtvarno-hudobný program
Hlavnou témou programu je les ako celé spoločenstvo organizmov a žijúci ekosystém. Náš vizuálny les plný zaujímavých porastov, stromov, listov a živočíchov obohatíme o zvuk. Ako znie ticho lesa? Vytvoríme spoločnú zvukovú kompozíciu a vzdáme hold prírode.
Cieľom programu, ktorý využíva princípy medziodborového učenia, je zvýšenie záujmu o prírodu.

Príroda ako rituál
7. - 9. ročník, 90 min., vzdelávací program
Program sa zameriava na rôzne podoby vzťahu človeka/umelca, krajiny a prírody. Skúmať budeme, ako a prečo človek/umelec uniká do prírody, ako ňou putuje, kráča, ako ju oslavuje a uctieva (rituály). Diskutovať budeme o tom, ako vizuálne umenie zachytáva tému prírody. Prostredie, v ktorom sa nachádzame, zmapujeme krokmi, chôdzou a vlastným telom.

HELP!
SŠ, 90 min., diskusno-tvorivý program
Aký je podiel umeleckej tvorby na formovaní ekologického myslenia? Aký je postoj mladých ľudí ku klimatickým zmenám? Prežije naša planéta? Na výstave preskúmame vizuálne diela s ekologickým podtextom, staršie samizdatové zborníky slovenských výtvarníkov z 80. rokov i zaujímavé vedecké pramene týkajúce sa klimatických zmien, predebatujeme naše vlastné postoje a každodenné správanie voči prostrediu.

Expozícia MLYNÁRSTVA
ponuka programov k stálej expozícii máj 2019 - apríl 2020

Mlynárska expozícia je ukážkou vývoja mlynárstva v malokarpatskej oblasti od 18. storočia až do polovice 20. storočia. Očarujúcu vidiecku usadlosť sa podarilo zachovať v takmer pôvodnom stave vrátane architektúry a technického zariadenia mlyna. Mlyn dali v roku 1767 postaviť Pálfiovci. Od roku 1857 mlyn vlastnila mlynárska rodina Schaubmarovcov z Bavorska. Dnes je objekt ako jediný pôvodný zachovaný mlyn zapísaný v štátnom zozname nehnuteľných technických pamiatok a od 70. rokov minulého storočia je majetkom Slovenskej národnej galérie.

Hľadaj a hádaj!
ZŠ,
60 min., vzdelávací program

Kolektívna hra pre žiakov základných škôl, ktorých lektor hravou formou navedie k objavovaniu histórie a funkčnosti mlyna. V úlohách prieskumníkov zistia ako fungovala mlynská technológia, aké neobvyklé slová a náradia mlynár používal, ako vyzeral každodenný život mlynárovej rodiny.

Ušité na mieru
I. stupeň, 90 min., tvorivý program
Remeselná expedícia mlynom, pri ktorej budeme mať doslovne plné ruky remesiel. Súkenníci, garbiari, gombičkári, keramikári, mlynári, medovnikári, kováči, zámočníci, stolári, krajčíri, košikári. Ako vyzerá práca remeselníkov? Čo pri nej používajú? Čo je produktom ich práce? Aké remeslá sú špecifické pre náš región? Na všetky otázky spoločne nájdeme odpovede a využijeme ich pri kreatívnej aktivite v ateliéri.
Cieľom programu je poznávanie tradičných remesiel pomocou metódy objektového učenia.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter