Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

Vzdelávacie programy

Milí žiaci, študenti a učitelia, toto je jesenný a zimný program v Schaubmarovom mlyne

Čo u nás uvidíte:

Expozícia mlynárstva
Očarujúcu vidiecku usadlosť s mlynom poháňaným potokom Cajloch dali v roku 1767 postaviť pezinskí Pálffyovci. Baroková architektúra mlynskej budovy, jej stavebno-technický charakter, dispozičná a funkčná stavba sú typické pre mlyny z 18. storočia. Od roku 1857 mlyn patril štyrom generáciám rodiny Schaubmarovcov, ktorí do regiónu prišli z Bavorska. Dnes je objekt ako jediný pôvodný zachovaný mlyn zapísaný v štátnom zozname nehnuteľných technických pamiatok a od 70. rokov minulého storočia je majetkom Slovenskej národnej galérie. Expozícia mlynárstva približuje technické fungovanie mlyna a spôsob života jeho niekdajších majiteľov a obyvateľov.

Galéria výtvarného umenia
Z kruhu von. Moderná a súčasná slovenská keramika

16. 5. 2018 - 27. 1. 2019
Kurátorka: Viera Kleinová

Slovenská keramika si status vitálneho a otvoreného výtvarného média sústredene buduje od 50. rokov 20. storočia. Výstava Z kruhu von túto cestu sleduje jednak z charakteristicky keramických pozícií - témami ako nádoba, tanier, figúra, ale aj prienikmi do polohy objektu či inštalácie. Základom výberu je zbierka keramiky SNG, ktorá je koncentrovaným náhľadom hlavne do ateliérovej tvorby uplynulých dekád. Protagonistom modernej slovenskej keramiky okrem toho na výstave sekundujú mladí, nastupujúci aktéri domáceho keramického dizajnu a umenia.

---

Vzdelávacie programy k mlynárskej expozícii

Mlynom hore aj dole - Komentovaná prehliadka
Schaubmarov mlyn je vzácnou historickou pamiatkou. Je jediným pôvodným zachovaným mlynom na Slovensku a jedným z najväčších potočných mlynov v Európe. Dozviete sa, ako kedysi fungovala mlynská technológia, ako sa žilo mlynárom, na čo mlyn slúžil kedysi a na čo slúži dnes.

Trvanie: 45 min.
Cena:
1 € | žiak
Program nadväzuje na školské osnovy predmetov: dejepis, zemepis, výtvarná výchova, technické práce.

Hľadaj a hádaj! - Poznávacia hra
Kolektívna hra pre žiakov základných škôl, ktorých lektor hravou formou navedie k aktívnemu objavovaniu histórie a funkčnosti mlyna. V úlohách prieskumníkov zistia, ako fungovala mlynská technológia, aké neobvyklé slová a náradia mlynár používal, ako vyzeral každodenný život mlynárovej rodiny.

Trvanie:60 min.
Cena: 1 € | žiak
Program nadväzuje na školské osnovy predmetu
dejepis.

Vzdelávacie programy k výstave Z kruhu von

Nie je hlina ako hlina - Vzdelávací program pre žiakov MŠ
Hoci do zeme sadíme stromy, kvety či rastlinky, stačí málo a môže nám poslúžiť i ako materiál pre umenie. Aký je teda rozdiel medzi hlinou v záhrade a hlinou v galérii? Čo ich spája a, naopak, v čom sú rozdielne? Na tieto otázky spoločne nájdeme odpovede. Budeme vymýšľať, tvoriť a skúšať, čo všetko sa dá s hlinou ako zaujímavým prírodným materiálom robiť.

Trvanie: 90 min.
Cena
: 2 €

Užitočné umenie - Vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Môže byť umenie užitočné? Kto má za úlohu vymyslieť, ako budú vyzerať veci, ktoré bežne doma, v práci či v škole používame? Na výstave Z kruhu von spoznáme keramické formy a tvary od tanierov a nádob až po umelecké experimenty. Budeme skúmať netradičné vzory umeleckých diel, ktoré nám poslúžia ako inšpirácia v ateliéri.

Trvanie: 90 min.
Cena
: 2 €

Umenie svojej doby - Vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre SŠ
Čo je lepším zrkadlom doby, ak nie umelec rozprávajúci svoj jedinečný a najmä autentický príbeh? Očami umelcov sa spoločne pozrieme na to, akým spôsobom možno zachytiť situácie, myšlienky či emócie. V ateliéri ich potom pretvoríme do úplne novej podoby, ktorá vznikne prostredníctvom skutočného experimentu.

Trvanie: 90 min.
Cena
: 2 €

Z kruhu von - Komentovaná prehliadka výstavy
Pod pojmom keramika si každý z nás predstaví dekoračné predmety z našich obývačiek či tradičné modranské taniere zavesené na stenách u starých mám. Výstava Z kruhu von vám prinesie nový pohľad, ktorý bude v rozpore s touto tradičnou predstavou. Formou aktívnej komentovanej prehliadky si vyrozprávame príbeh slovenskej keramiky od jej pionierskych rokov až po razantné a neprehliadnuteľné diela súčasnej keramickej scény.

Trvanie: 45 min.
Cena
: 1 €

Po uši v hline - Tvorivá dielňa
Pri práci s hlinou si deti pod vedením lektora - zručného keramikára - vyskúšajú základné výtvarné techniky. Program je možné doobjednať si ako tvorivú aktivitu po ukončení prehliadky mlyna.

Trvanie: 45 min.
Cena:
2€ | žiak
Program nadväzuje na školské osnovy predmetov: výtvarná výchova, praktické vyučovanie.
Je prispôsobený veku a potrebám konkrétnej skupiny v prepojení na učebné osnovy všetkých typov škôl (MŠ, ZŠ, SŠ).

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste