English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

Vzdelávacie programy

Urobte si výlet do oblasti Malých Karpát a zoznámte sa s historickým Schaubmarovým mlynom - pozývame Vás na vzdelávacie a tvorivé programy.

Spoločným cieľom všetkých vzdelávacích programov je rozvoj vizuálnej gramotnosti využitím originálnych diel zo zbierok SNG, rozvoj tvorivosti a budovanie vzťahu k okolitému prostrediu a prírode. Programy môžu prebiehať aj v anglickom jazyku.

Programy k Expozícii mlynárstva

Cesta zrna
MŠ a 1. - 2. ročník ZŠ, 60 min.

Z čoho sa vyrába chlieb, čo robil mlynár a ako fungovali stroje, ktoré používal? Hravé spoznávanie procesu mletia múky a funkčnosti mlyna.
Cieľom je porozumieť procesu od rastu obilia až po výrobu chleba.

Obilie medzi kameňmi, kladivom do dreva
5. - 7. ročník ZŠ, 90 min.

Prehliadka mlyna oboznámi žiakov s mlynárskym remeslom a prácami, ktoré sú s týmto povolaním spojené. Zameriame sa na mlynské nástroje, stroje a materiály, z ktorých sú zhotovené.
Cieľom je porozumieť postupnému vývoju použitia nástrojov a ich materiálového vyhotovenia. Rozpoznať staré od nového - Schaubmarovci dokázali zosúladiť klasickú, tisícročnú technológiu s modernou.

Typografia, znak, symbol
ZŠ a SŠ, 90 min.

Ako si mlynár pozná svoje vrecia? Ako fungovali značky v minulosti? V tvorivej aktivite si navrhneme logo či vlastnú značku, vytvoríme šablónu a vyskúšame možnosti duplikovania a prekrývania.

Programy k výstave

Nižšie nájdete vzdelávacie programy k expozícii Mlynárstva a k výstave Miznúce telo, ktorá trvá do 8.mája 2022 a je zážitkovou esejou o „miznutí" fyzických tiel v našich životoch.

Od 28. mája 2022 otvárame novú výstavu zameranú na ilustrácie akademického maliara Jindřicha Krejču. O ponuke vzdelávacích programov k tejto výstave vás budeme informovať.

Moje telo
MŠ a 1. - 2. ročník ZŠ, 60 min.

Témy: telo, pokoj a pohyb, pozorovanie a záznam tela
Cieľom programu je pozrieť sa na naše telo v kontexte umenia a na rôzne možnosti jeho znázornenia.


Voda, plynutie času a pozorovanie zmeny

I. stupeň ZŠ, 5. - 6. ročník, 90 min.

Budeme skúmať vodu v jej rôznych podobách prostredníctvom zvuku, krátkych pokusov, aktivít a slovných obrazov.
Cieľom programu je pozrieť sa na vodu z fyzikálneho hľadiska, ako na prírodný jav a nevyhnutnú súčasť našich každodenných životov.


Identita a sociálne siete

7. - 9. ročník ZŠ a SŠ

Témy: identita, identifikácia, alter ego, maska, sociálne média, autoportrét, mediálna výchova
Cieľom programu je otvoriť otázku identity a sebaprezentácie (nielen) na sociálnych sieťach.


SNG VZDELÁVA AJ ONLINE:

Okrem vzdelávacích programov môžete využiť kolekcie diel, metodické námety na motivačné a výtvarné aktivity, pokyny či pracovné listy, ktoré nájdete na www.webumenia.sk -predovšetkým v sekciách kolekcie a články. Výtvarná rozcvička je cyklus animovaných vzdelávacích videí, ktoré prezentujú vybrané témy s námetom na výtvarný workshop. Samostatne spracované materiály a pracovné listy spolu s metodickými pokynmi pre pedagógov venované obdobiu slovenského štátu sú na stránke senxskutocnost.sng.sk. Ak hľadáte námety k rozvoju kritického myslenia alebo chcete pracovať s témou udalostí roku 1989, navštívte stránku 1989.sng.sk. Tvorbu významných umelcov predstavia videá a metodické listy na stránke skrecok.sng.sk. Obdobiu stalinizmu a tém, ktoré toto obdobie otvára, je venovaný obsah na stránke akciazet.sng.sk, kde tiež nájdete okrem iného pracovné a metodické listy.
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter