English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Kino u Fullu: Nebojsa

16. februára 2018 / 17:00
Galéria Ľudovíta Fullu
Vstupné: 0,50 €

Fiktívny dokument, ktorý vznikol na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici. Po priemetaní nasleduje diskusia s tvorivým tímom, komentárom k filmu a fenoménu, ktorý si film vzal na mušku s hosťom Prof. Abrahimom Habilullom Khanom, PhD.

Náboženský fanatizmus môže mať veľa podôb. Kým niektorí sa vyhadzujú bombami do vzduchu, iní nosia masky Ježiša Krista. Film zaznamenávajúci život v dedinke Nebojsa, ležiacej na juhu Slovenska pri maďarských hraniciach.

Autor: Jakub Gajdoš, 2017, 13:42 min.

Súčasťou je diskusia s tvorivým tímom, komentárom k filmu a fenoménu, ktorý si film vzal na mušku, do ktorej prispeje aj náš nasledujúci hosť.

Prof. Abrahim Habilulla Khan, PhD.

Prof. Khan je jeden z najuznávanejších odborníkov na svetové monoteistické náboženstvá a filozofiu náboženstva. Narodil sa a vyrastal v Guyane (Južná Amerika). Študoval v USA, bakalárske štúdium fyziky a susediacich odborov na Howardovej univerzite, teológie na Yalovej univerzite, a v Kanade magisterské štúdium komparatívnej religionistiky Na McGillovej univerzite, kde získal doktorát z filozofie náboženstva. V súčasnosti je riadnym profesorom na Bohosloveckej fakulte a Torontskej teologickej škole Torontskej univerzity. Pôsobí tiež v univerzitnom Ústave pre štúdium náboženstva, v Centre pre etiku a v Centre pre bioetiku. Istý druh "nomádstva" a téma migrácií mu je, podobne ako moderátorke diskusie slovensko slovinskej poetke, prekladateľke, literárnej kritičke a vedkyni Stanislave Chrobákovej Repar, osobne blízky.

Stanislava Chrobáková Repar
(1960 v Bratislave) je slovenská a slovinská autorka rozmanitých žánrov, prekladateľka, literárna kritička a vedkyňa. R. 2001 sa preťahovala do Ľubľany, od r. 2009 žije v slobodnom povolaní. Vyštudovala filozofiu a estetiku na UK v Bratislave, doktorát z literárnej vedy získala na Slovenskej akadémii vied (1995), za docentku literatúry sa habilitovala na Univerzite v Novej Gorici v Slovinsku (2010), kde externe prednášala literárnovednú metodológiu a feministickú literárnu vedu. V Ľubľane spolupracuje najmä s vydavateľstvom KUD Apokalipsa (projekt Gender, knižná edícia Fraktal, medzinárodný projekt Časopis v časopise a i.), v roku 2016 pracovala ako šéfredaktorka literárneho mesačníka Romboid, v súčasnosti sa nachádza na dlhodobejšom pobyte vo Fínsku. Píše v slovenčine aj slovinčine, doteraz publikovala 18 pôvodných kníh, 4 rozsiahle on-line expertízy a preložila 25 knižných titulov z beletrie aj filozofie (niektoré v spolupráci). Na Slovensku naposledy vydala rozsiahlu analýzu „Najvyšší označujúci" z pohľadu tvorivých žien (2015, v: Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze, ed. I. Hajdučeková) a knihu rozhovorov Existenciály I (2014). V Slovinsku jej vyšla zbierka esejí Agonija smisla (2015), za ktorú bola nominovaná na slovinskú Cenu M. Rožanca za najlepšiu esejistickú knihu roka. Začiatkom roka 2018 vychádza jej voľné pokračovanie, kniha literárnovedných esejí, interpretácií a kritík Iniciacije; književnost onkraj vidnega. Z poézie naposledy vydala Echoechoecho (2013, v slovenčine), Obešanje na zvon (2014, v slovinčine), dvojjazyčnú zbierku haiku Fabrika na porcelán / Fabrika porcelana (2014) a spolu so slovinským fotografom a multimediálnym umelcom Ladom Jakšom dvojjazyčnú bibliofilskú publikáciu foto-haiku Tieň súvislostí / Senca povezav (2017). V ostatnom čase intenzívnejšie spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovinska a literárnokritickým festivalom Pranger (Pranier), na Slovensku najmä s časopismi Glosolália, Litikon, Knižná revue a Revue svetovej literatúry. Činná je tiež organizačne a edične (početné antológie a časopisecké výbery), jej texty sú preložené do 17 jazykov a zastúpené v mnohých antológiách a zborníkoch. Už druhé desaťročie funguje ako kultúrna ambasádorka medzi slovenskou (aj českou) a slovinskou literatúrou, kultúrou, filozofiou a humanistikou. Za túto činnosť bola v Slovinsku v r. 2017 nominovaná na Pretnarovu cenu.
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter