English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Pozrime sa nato štýlovo!

22. februára 2018 / 17:00
Zvolenský zámok
Vstupné: 2,70 €

Cyklus kurátorských výkladov spojených so seminármi na netradičné témy, týkajúce sa tradičného umenia.

Slovenská národná galéria pripravila na rok 2018 pre návštevníkov Zvolenského zámku nový cyklus kurátorských výkladov „Pozrime sa na to štýlovo". Počas týchto večerov nám kurátori SNG priblížia vybraté výtvarné obdobie formou umenovednej prednášky na vybratom umeleckom diele z našich zbierok ktorej protipólom bude prednáška pozvaného odborníka z iného vedného odvetvia, týkajúca sa danej témy.

Gotika

Gotika je umeleckým štýlom vrcholného a neskorého stredoveku. Na prvej prednáške cyklu „Pozrime sa na to štýlovo", sa tematicky budeme venovať práve obdobiu gotiky a názorne si opíšeme umelecký štýl na dielach zo zbierok gotického umenia SNG zobrazujúcich sv. Kozmu a sv. Damiána - patrónov lekárov a lekárnikov.

Dr. phil. Dušan Buran

Absolvent Dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 1992) a Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). V súčasnosti pracuje ako kurátor Zbierky gotického umenia a zároveň vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne i umeniu
a architektúre 20. storočia či otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti.

Neogotika

Prednáška bude venovaná subkultúre neogotikov, ich charakteristickým črtám, najmä nekonvenčnou vizážou jej členov, ako i predsudkom a stereotypom spájaných s ich životným štýlom. Okrem stručného načrtnutia historických súvislostí vzniku tejto subkultúry nazrieme na jej súčasnú podobu, vizuálne atribúty a špecifickú módu. Objasníme hodnotové orientácie a zameriame sa aj na socio-kultúrne dôsledky života gotika v majoritnej spoločnosti.

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Kulturologička a mediálna teoretička zaoberajúca aktuálnymi trendmi v kultúre najmä systematickým výskumom mediálnej kultúry a globalizácie. Od roku 2006 pôsobí na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako odborná asistentka. Publikuje odborné práce doma i v zahraničí, prednáša a vedie semináre
z rozmanitého spektra kulturologických disciplín, ktoré reflektujú médiá, masovú
a populárnu kultúru, subkultúry, alternatívne životné štýly a pod.

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter