Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

Spoločenstvo úľa (sympózium)

12. septembra 2018 / 0:00
Schaubmarov Mlyn v Pezinku
Vstupné: 2 €

Spoločenstvo úľa je metaforou existencie a prevádzky sochárskeho média, prirovnané k spoločenstvu včiel ako zosynchronizovaného stroja s komplikovanou sociálnou organizáciou, a zároveň, zraniteľnosťou jeho existencie. Sympózium potrvá od 12. do 18. septembra 2018.

Úľ je preto inšpiráciou a témou týždňového sympózia, počas ktorého bude desiatka prizvaných umelcov vyrábať úle - objekty. Pri použití rôznych materiálov a vychádzajúc z odlišných konceptov musia byť všetky plne funkčné. Sympózium uzavrieme exteriérovou výstavou.

Sympózium organizuje Ateliér priestorových komunikácií + a Katedra intermédií, VŠVU v spolupráci so Schaubmarovým mlynom SNG. Zúčastnení umelci: Anton Čierny, Jaroslav Kyša, Patrik Kovačovský, Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský, Katarína Hládeková, Juraj Rataj, Martin Piaček, Radovan Čerevka a Dávid Demjanovič.

Zúčastnení umelci

Anton Čierny (1963)
V roku 1997 sa stal víťazom súťaže Mladý výtvarník roka (v súčasnosti Cena Oskára Čepana). V roku 1999 nastúpil na Katedru sochárstva VŠVU v Bratislave, kde viedol Ateliér priestorových komunikácií +, neskôr sa stal vedúcim katedry. V roku 2008 spoluzakladal Katedru intermédií a multimédií a až do roku 2017 bol jej vedúcim. V súčasnosti vedie APK(+) na Katedre intermédií VŠVU. Venuje sa kurátorstvu a organizovaniu výstav pre Centrum Ciachovňa Arzenal v Žiline. Je kurátorom platformy na prezentáciu pohyblivého obrazu Video Kocka.

Radovan Čerevka (1980)
Absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D (prof. Juraj Bartusz, akad. soch.) na Fakulte umení TU v Košiciach a ročnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe v Ateliéri nových médií II. Veroniky Bromovej. Bol spoluzakladateľom a členom umeleckej skupiny Kassaboys (2007 - 2015). V roku 2005 a v roku 2011 (spolu s Kassaboys) bol finalistom Ceny Oskára Čepana a v roku 2013 sa stal jej laureátom. Je spoluzakladateľom združenia umelcov Make Up Collective a Make Up Gallery v Košiciach. Od roku 2014 pôsobí ako docent na Fakulte umení TU v Košiciach a vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D. Žije a tvorí v Bratislave.

Dávid Demjanovič (1985)
Študoval na VŠVU v Ateliéri priestorových komunikácií + u prof. Antona Čierneho, kde v roku 2016 dokončil doktorandské štúdium. Od septembra 2018 začal pôsobiť ako odborný asistent v Ateliéri slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení TU v Košiciach. Venuje sa tvorbe objektov, inštalácií, vypaľovaných obrazov a keramike s manželkou Jarmilou Mitríkovou. Spolu sú zastupovaní mníchovskou Galerie Karl Pfefferle. Žije a tvorí v Košiciach.

Katarína Hládeková (1984)
Absolvovala štúdium voľného umenia na košickej katedre výtvarných umení a intermédií a brnianskej fakulte výtvarných umení, kde v roku 2018 ukončuje doktorandské štúdium. Jej hlavným autorským záujmom je skúmanie povahy vizuálneho zobrazenia, ktorú dlhodobo preveruje prostredníctvom témy modelu. Zaujímajú ju sebareferenčné postupy v umení a napätie medzi nápodobou a realitou. Formálne sa pohybuje na hranici médií objektu, inštalácie, fotografie a občas pohyblivého obrazu. Od roku 2012 sa okrem voľnej tvorby venuje aj pedagogickej činnosti. Aktuálne pôsobí na fakulte výtvarných umení v Brne. V roku 2016 bola nominovaná na Cenu Jindřicha Chalupeckého, v roku 2018 na Cenu Nadácie NOVUM. V minulosti prešla niekoľkými projektmi stojacimi na hranici voľného umenia a vystavovania (Galerie 1k15, Galerie Jádro, Solo offspace, GRAU kllktv). Vo voľnom čase píše recenzie pre artalk.cz.

Patrik Kovačovský (1970)
Žije a tvorí v Bratislave. Po štúdiách sochárstva a sklárskeho výtvarníctva na VŠVU v Bratislave pokračoval v postgraduálnom štúdiu multimédií/filmu na AC v Kalifornii. V súčasnosti pôsobí ako vedúci ateliéru Socha v architektúre a 3D virtuálnom priestore na VŠVU v Bratislave. Vystavoval na prestížnych výstavách doma aj v zahraničí. Je zastúpený vo viacerých významných domácich, zahraničných, verejných a privátnych zbierkach. Venuje sa experimentálnemu filmu/videu, inštalácii, fotografii, maľbe, grafike a najmä sochárstvu.

Jaroslav Kyša (1981)
Absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D na Fakulte Umení TU v Košiciach so stážou v Ateliéri priestorových komunikácií + na VŠVU. Pôsobí ako asistent v Ateliéri priestorových komunikácií + na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave. V roku 2014 bol finalistom Ceny Oskára Čepana, v roku 2018 laureátom Ceny Nadácie NOVUM 2017. Je spoluzakladateľom Make Up Gallery v Košiciach a umeleckého združenia MOR HO! Collective v Londýne. Od roku 2018 je členom HotDock project space v Bratislave. Zastupuje ho galéria Zahorian & Van Espen gallery Bratislava, Praha. Žije a tvorí v Bratislave.

Martin Piaček (1972)
Študoval sochárstvo na VŠVU Bratislava (prof. Bartusz, prof. Jankovič) so zahraničnými stážami v Krakove, Amsterdame a Sydney. V rokoch 2005 - 2017 pôsobil ako odborný asistent, neskôr ako docent na Katedre socha, objekt, inštalácia VŠVU. Od roku 2018 začína pôsobiť ako vedúci Ateliéru vizuálne, verbálne, verejné na Katedre intermédií VŠVU. Prednášal a viedol workshopy na viacerých zahraničných univerzitách (Central European University Budapest, Akadémia výtvarných umení v Prahe, Karlova univerzita v Prahe, Bezalel Tel Aviv). Je spoluzakladateľom galérie Hit (2003), o. z. Verejný podstavec (2010) a kultúrnej platformy KU.BA (2015). Žije v Rajke, pracuje v Bratislave.

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste