Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Stredné Slovensko v stredoveku: Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen (sympózium)

14. septembra 2018 / 9:00 — 16:00
Zvolenský zámok
Vstupné: 2,70 €

Sympózium na tému: Stredné Slovensko v stredoveku: Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen.

Program:
1. Úvod
09:00 - 09:20 Jana Maříková-Kubková: Kolébky evropské kultury

2. Definovanie územia, charakteristika osídlenia, etnicita, systém správy ariadenia, kontakty oblasti s územím ostatnej Európy
Okruh zameraný na centrá osídlenia regiónu od doby kamennej po dobu železnú, rímske importy a mince na Pohroní a Poiplí ako svedectvo kontaktov s antickým svetom, prehľad stavu bádania osídlenia územia stredného Slovenska v 9.-13. storočí.

09:20 - 09:40 Noémi Beljak Pažinová: Osídlenie Zvolenskej kotliny v praveku
09:40 - 10:00 Ján Beljak: Osídlenie Zvolenskej kotliny vo včasnej dobe dejinnej

Prestávka 10:00 - 10:20

2. Príchod kresťanstva, vznik cirkevnej organizácie

Okruh zameraný na príchod kresťanstva, vznik cirkevnej organizácie, zaniknuté sakrálne stavby; počiatky kláštorov, najstaršie kostoly v regióne a farskú organizáciu.
10:20 - 10:40 Henrieta Žažová: Podiel cirkevných inštitúcií na osídlení Hontianskej župy do roku 1301

3. Významné sídla a správne centrá

Okruh zameraný na správne centrá regiónu a významné sídla, úlohu opevnených areálov v sídelnej štruktúre stredného Slovenska; dejiny mesta Zvolen a Zvolenskej kotliny v 11. - 13. storočí.

Včasnostredoveké opevnené výšinné sídlo v Detve
Ján Beljak - Alena Bistáková - Samu Levente: Včasnostredoveká osada v Banskej Bystrici - Senici
10.00 - 11:00 Beljak, Ján - Ruttkay, Matej - Mácelová, Marta: Hradisko vo Zvolene - Môťovej vo svetle najnovších výskumov
11:00 - 11:20 Peter Šalkovský: Včasnostredoveké opevnené výšinné sídlo v Detve
11:20 - 11:40 Ján Beljak - Alena Bistáková - Samu Levente: Včasnostredoveká osada v Banskej Bystrici - Senici
11:40 - 12:00 Pavol Maliniak: Od opáta kigricovi. Obyvatelia hradu Zvolen vkultúrnom kontexte éry Arpádovcov
12:00 - 12:20 Radoslav Ragač: Mestské privilégiá Zvolena

Obedňajšia prestávka 12:30 - 13:30

4. Cirkevná a rezidenčná architektúra, architektonická výzdoba, opevnenia

Okruh zameraný na stavebno-historický vývoj kráľovských rezidencií a cirkevnú architektúru v regióne, a pod.
13:30-13:50 Michal Šimkovic: Zvolenský zámok a jeho stavebné premeny

5. Diaľkový obchod a lokálna ekonomika

Okruh zameraný na výpoveď numizmatických prameňov, počiatky ťažby striebra v regióne, a pod.
13:50 - 14:10 Jozef Labuda: Stredoslovenský banský región v období vrcholného stredoveku
14:10 - 14:30 Kvietok, Martin - Petrík, Jozef: Doklady včasnostredovekej produkcie železa z Lučenca
14:30 - 14:50 Ján Hunka: Význam nálezov mincí z 13. - 14. storočia vo Zvolene a širšom okolí

Hlavná odborná prednáška:
15:00 - 16:00 Ján Beljak: Pustý hrad vo Zvolene - aktuálne výsledky archeologického výskumu

Časový limit pre prednášky je stanovený na 15 minút, 5 minút bude po každej prednáške venované otázkam, diskusii.

Miesto a čas konania:
Zvolen, Zvolenský zámok, Kráľovská sála, piatok 14.9.2018, 09:00 - 16:00

Organizátori podujatia:
Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre; Slovenská národná galéria, pracovisko Zvolen

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste