English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Dovidenia majster FULLA...

25. júna 2020 / 18:00
Zvolenský zámok
Vstupné: 2,70 €

Pozývame vás na symbolickú rozlúčku s obrazom Ľudovíta Fullu Pieseň a práca. Predstavíme si osudy tohto vari najznámejšieho a najoceňovanejšieho diela slovenskej moderny, ako aj jeho autora Ľudovíta Fullu (1902 - 1980), ktorý bezpochyby patrí k najvýznamnejším slovenským umelcom 20. storočia.

„Dovidenia majster FULLA..."

Obraz Pieseň a práca (1934 - 1935) vznikol v cykle obrazov pôvodne určených k výzdobe románskeho kostolíka v Klížskom Hradišti. Mnohými umeleckými historikmi je považovaný za jeden z chef d´oeuvre, „národný hymnus o národe a jeho krajine". Fulla sa tu pokúsil prvýkrát na jednej obrazovej ploche spojiť doterajšie výdobytky svojej modernej maľby s tradičnými prvkami, tentoraz odvodenými zo stredovekého maliarstva. Jeho veľkorysá obrazová koncepcia však chcela niečo viac, ako len predvádzať výdobytky jeho maliarskeho názoru a nových hľadaní, všetky prvky odkazovali na obsahovú intenciu obrazu: stať sa mýtickým podobenstvom o slovenskom svete, o jeho roľnícko-pastierskej prapodstate. Za toto dielo získal Fulla Grand prix na Medzinárodnej výstave umenia a techniky v Paríži v roku 1937.

Katarína Bajcurová
historička umenia a kurátorka


Absolvovala odbor veda o výtvarnom umení na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila na Umenovednom ústave/Ústave dejín umenia SAV. Od roku 1994 pôsobí v Slovenskej národnej galérii, od 1999 do 2009 vo funkcii generálnej riaditeľky SNG, v súčasnosti je na pozícii kurátorky zbierky moderného a súčasného umenia. Špecializuje sa na problematiku slovenského sochárstva a maliarstva 20. storočia. Publikovala viaceré knižné monografie (J. Kostku, R. Uhra, V. Kraicovej, Ľ. Fullu, M. Benku...), autorsky sa podieľala na príprave výstavných projektov SNG, monografických výstav významných slovenských umelcov 20. storočia.

Kontakt:
tel.: 045/24 53 001
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter