English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Workshopy: Využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu

16. apríla 2021 / 14:30
Online priestor
Vstup voľný

Na stretnutí budú odprezentované rôzne metódy práce s dejepisnými témami, ktoré budú mať účastníci tiež možnosť si vyskúšať v rámci 3 paralelných workshopov:

Co tomu říkáte, pane?
Analýza obrazového pramene s pomocí technik dramatické výchovy

Workshop se zaměří na analýzu obrazového pramene v on-line prostředí tak, aby byly funkčně využity i aktivizační techniky dramatické výchovy. Základem bude práce s fotografií a souvisejícím výtvarným dílem - velkoplošným obrazem Díkuvzdání českého a slovenskému lidu generalissimu Stalinovi. Účastníci workshopu budou pracovat samostatně i ve skupinách. Po výukových aktivitách bude následovat krátká diskuse účastníků s lektorkou o zvoleném způsobu práce.

Workshop bude viesť Iva Vachková, ktorá pôsobí ako vedúca lektorského oddelenia v Múzeu hlavného mesta Praha. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov dejepisu, vedie kurzy dramatickej výchovy pre učiteľov a sprostredkováva, ako touto metódou podávať obsah na vyučovaní.

Co říkali o obraze?

V roce 1952 byl na pražské výstavě umění opěvující československo-sovětské bratrství vystaven obraz, jehož monumentální rozměry berou dech. Malba na ploše téměř 72 m2 zobrazovala československý lid vzdávající hold Stalinovi. Jednalo se o tak zjevný výsledek kultu osobnosti, že jej sama KSČ nedlouho po diktátorově smrti zavrhla. Mohl by takový historický pramen být základem výuky o československém stalinismu? Během práce ve workshopu se pokusíme tento obraz analyzovat takovým způsobem, který by byl přístupný i žákům základní školy a zároveň rozvíjel jejich historické myšlení. Netradiční, zasuté či zavržené idoly mohou být ideálním oknem do minulosti. Zvláště pokud jejich zkoumání probíhá v dobře vybavené virtuální laboratoři HistoryLab.cz .

Workshop bude vedený Ústavom pre štúdium totalitných režimov, ktorý sa venuje sprostredkovaniu dejepisných tém z obdobia totality učiteľom, žiakom i verejnosti v rôznych formách. Ústav organizuje semináre pre učiteľov, prednášky pre školy a verejnosť či výstavy.

Lepšia skutočnosť

K téme umenia a kultúry obdobia stalinizmu sú pripravené pracovné listy pre žiakov a metodický list pre pedagógov. Na workshope si priblížime možnosti, ako s týmito materiálmi pracovať, aby boli čo najviac využiteľné pre potreby výučby. Vyskúšame si aktivity zamerané na priblíženie a porozumenie príčinám, dôsledkom i metódam vytvárania pozitívnej cenzúry. Pri práci s obrazovým aj textovým materiálom budeme skúmať, ako je možné dosiahnuť zmenený pohľad na skutočnosť. Na základe vlastnej skúsenosti so zadaniami spoločne analyzujeme ich metodické východiská, postupy a ciele a budeme diskutovať o ďalších možnostiach a presahoch, ktoré môžu do triedy priniesť.

Workshop pripravilo Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG, ktoré sa dlhodobo venuje sprostredkovaniu rôznych tém prostredníctvom práce so zbierkami a aktuálnymi výstavami s presahom do ďalších oblastí.

Info:
Workshopy budú trvať 90 minút. Na vybraný workshop je potrebné sa prihlásiť na adresu miroslava.misova@sng.sk

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter