English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Workshop pre pedagógov: Ako rozvíjať kritické myslenie na vyučovaní?

Zajtra / 15:00
Online priestor
Vstup voľný

Cieľavedomé trénovanie kritického myslenia vo vyučovaní vedie k odhaľovaniu vzťahov medzi faktami, k vytváraniu vlastného názoru a v konečnom dôsledku aj k prehlbovaniu poznatkov.

Vizuálny umelec Martin Piaček predstaví v prvej časti stretnutia výtvarné možnosti práce s témou na príklade svojej tvorby a prostredníctvom autorského zadania. Martin Piaček vyštudoval VŠVU v Bratislave, kde v roku 2008 získal titul ArtD. Venuje sa soche, objektu, inštalácii a digitálnej fotografii. V tvorbe sa zameriava na témy slovenskej histórie a identity, predovšetkým problematickým postavám a kontroverzným udalostiam slovenských dejín a problematike osobnej identity tvorenej na báze národnej či štátnej príslušnosti. Momentálne pôsobí ako vedúci Ateliéru vvv (vizuálne, verbálne, verejné) na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave.

V druhej časti lektor Jakub Kobela z Akadémie kritického myslenia, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti triedenia informácii, komunikácie a rozhodovania sa ukáže, ako argumentáciu a kritické myslenie vnímať a ako ich začleniť do viacerých školských predmetov. Jakub Kobela vyštudoval sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V Slovenskej debatnej asociácii pracoval ako člen výkonnej rady a rozvojový koordinátor. Tvoril tiež metodiku pre Slovenskú debatnú asociáciu a ďalšie európske organizácie. Špecializuje sa na vzdelávanie v oblasti kritického myslenia a argumentácie pre školy, mimovládne organizácie a firmy.

Pre prihlásenie prosím vyplňte formulár.


 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter