English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Kurátor & hosť: Význam denníkov umelcov pre reflexiu ich života a diela

21. apríla 2022 / 18:00
Esterházyho palác
Vstupné: 4 €
študenti, seniori, ZŤP: 2 €

Historička umenia Katarína Beňová a literárna vedkyňa Marcela Mikulová sa v diskusii a prezentácii zamerajú na príklady umelcov, po ktorých sa vo výtvarnom umení a v literatúre zachovali denníkové záznamy a korešpondencia. Tie sú aj dnes dôležitým podkladom k interpretácii života a diela autorov ako napríklad Ladislav Mednyánszky, Svetozár Hurban-Vajanský, Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková Timrava alebo Elena Maróthy-Šoltésová.

K. Beňová a M. Mikulová sa budú tematicky venovať záznamom každodennosti, vnútorného až intímneho sveta autorov a autoriek v  umelecky, ale aj cestopisne stavaných denníkových zápiskoch.

Podujatie je sprievodným programom výstavy 7x7. Sedem slobodných úvah o umení a reaguje na výstavný blok „Sedem vecí o...“ Ladislav Mednyánszky a jeho denníky.

PhDr. Marcela Mikulová, DrSc., pôsobila na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UK v Trnave a od r. 1989 v  Ústave slovenskej literatúry SAV. Vo vedeckovýskumnej práci sa sústredila na slovenskú literatúru 2. polovice 19. storočia s presahom do 20. storočia, zvlášť na problematiku prechodu od realizmu k moderne. Je autorkou knižných monografií Próza Timravy medzi realizmom a modernou (1993), Tajovského obrodenecká moderna (2005), Paradoxy realizmu (2010), Tri spisovateľky: Šoltésová, Vansová, Timrava (2016), ďalej spoluautorkou kolektívnej monografie Konfigurácie slovenského realizmu (2016) a Slovníka slovenských spisovateľov (2005). Edične sa o. i. venovala dielu J. G. Tajovského, B. S. Timravy, J. Jesenského, pripravila komentované antológie Slovenský literárny realizmus 2 (2006) a 3 (2007).

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., pôsobí ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia v SNG (od r. 2000) a na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave (od r. 2012), od r. 2021 ako jej vedúca. Venuje sa primárne umeniu 1. polovice 19. storočia v strednej Európe a  na prelome storočí. Kurátorsky pripravila výstavy Ladislav Mednyánszky. 1852 – 1919 (2003, Budapešť; 2004, Bratislava), Alojz Stróbl (2006, Bratislava, Zvolen, Liptovský Mikuláš), Ján Rombauer (2010, Bratislava; 2011, Prešov), Barónka Margita Czóbelová (2012, Bratislava), Medzi akadémiou a modernou (2013, Banská Bystrica), Biedermeier (2015, Bratislava), Z Akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890 (2018, Plzeň; 2019, Bratislava) a i.

 

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter