English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Svetové umenie – Prednášky o výtvarnom umení 60+

Pozývame seniorov a seniorky na prednášky o výtvarnom umení. Zaraďte do svojho programu trochu viac umeleckých zážitkov! Či už ste stálymi návštevníkmi galérie, alebo ju objavujete po prvýkrát, cyklus prednášok je zostavený tak, aby vzbudil vašu zvedavosť o národnú zbierku a prehĺbil vaše vedomosti o výtvarnom umení.

Stretneme sa raz za týždeň v pondelok o 14.00 a na prednáškach Zuzany Ludikovej, kurátorky zbierok starého umenia SNG, preskúmame 300-ročné dianie vo vybraných témach.

Prihlasovanie / rezervácia miesta: marcela.kvetkova@sng.sk

Prednášky:

9. máj - Rétorika perspektívy
Zátišie je objekt, ktorý sa pokojne hodí na neustále pozorovanie. Ponúka sladké a trpké podoby lásky či logiku kontrastov. Pribúdanie a ubúdanie motívov je mikroverziou premeny druhov a štýlov. Vynikajúci Holanďania upriamili svoj objektívny pohľad na najtriviálnejšie veci a nikoho nemôžu nechať ľahostajným, lebo prinášajú do jeho domova tiché uvažovanie a duševné rozpoloženie umelca.

16. máj - Umenie pre trh
Pôvodným miestom, kde sa na obraze mohla krajina rozprestierať, bolo takmer výlučne pozadie, niekde nad hlavami postáv. Patinir, často uvádzaný ako zakladateľ krajinárstva, až na niekoľko výnimiek vôbec nemaľoval krajiny, ale náboženské obrazy. V klasickej dobe sa radosť a vzrušenie z kontemplácie v prírode preniesli do mytologických bytostí s ľudskými telami. Taliani sa len málo podieľali na artikulácii ideálu, ktorý najčistejšie rozvinul Claude Lorrain. Van Goyen s neochvejným jednoduchým videním uprednostňoval zamračenú oblohu a nudné počasie, základ tejto preferencie spočíval v reprodukovaní určitého druhu pocitu. Ako jeho úspešný rival sa javí Salomon van Ruisdael.

23. máj - Hodnoverná podoba
Portrét je škola objektivity. Môžeme rozlišovať portrétistov, ktorí využívajú médium maľby a maliarov, ktorí robia portréty. Frans Hals patrí do prvej skupiny, Tizian do druhej. Holbein, hoci často označovaný za portrétistu najvyššej objektivity, bol v skutočnosti majstrom preháňania. Van Dyckov poddajný talent splnil priania spoločnosti a ochotne naplnil jej ideály. Idealizácia je proces, ktorým každý portrétista, vedome alebo nevedome, vnúti svojmu modelu niečo z vlastných predstáv o kráse. Velasquez bol maliarom Španielskeho dvora a všetky úlohy spojené s jeho úradom vybavoval k úplnej spokojnosti svojich majstrov. Dalo by sa očakávať, že jeho umenie nájde najlepšie a najvýraznejšie uplatnenie v portrétoch kráľa.

30. máj - Výjavy z domáceho prostredia
Maliari žánrových obrazov v počiatočných rokoch rozvoja špecializácie pravdepodobne hovorili nad rámec toho, čo videli, a pritom sa snažili sprostredkovať niečo morálne. Napätie medzi dobrom a zlom je v dielach Ostadeho a Brouwera veľké a silné. Konfliktné situácie pohltili žánrového maliara na celé stáročia vo všetkých svojich gradáciách. Priaznivé postavenie slobodnej a suverénnej republiky sa odráža v nevinnej rozmarnosti Jana Steena a v občianskej mierumilovnosti Pietera de Hoogha. Naopak talianski majstri dovolili priezor do svojich domácností zriedkavejšie a takmer nedávali priestor súkromiu.

6. jún - Medzi sakrálnym a profánnym
16. storočie je obdobím reformácie. Ďalekosiahla zmena, rozkol cirkvi spochybnil platnosť obrazov. Holandská ortodoxia vylúčila posvätné obrazy. Bez akéhokoľvek podnetu od cirkvi, jej témy súcitu a milujúcej láskavosti použil ešte raz Rembrandt. Po vzore Caravaggia, hrubá realita pozorovaná ostrým, prenikavým okom a prostredníctvom strašidelných svetelných efektov, sublimovaná do niečoho mystického, patetického a monumentálneho, sa objavila v tvorbe záhadného Georgesa de La Tour.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter