English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Umenie konca. Postmoderna, nové média a čas v umení konca 20. storočia

24. novembra 2022 / 17:30
Zvolenský zámok
Vstupné: 3,50 €

Hoci to nie je zrejmé na prvý pohľad, umenie posledných dekád 20. storočia najviac ovplyvnili kataklizmatické udalostí storočia a rozporuplné reakcie na modernizmus s jeho utopickou víziou zjednotenej kultúry vo svetlej spoločnej budúcnosti. Postmodernizmus sa zrodil zo skepsy z povahy ľudstva a zo spochybnenia univerzálnych istôt a hodnôt.

Postmoderné umenie sa namiesto jasných princípov modernizmu priklonilo k individuálnej skúsenosti a jej interpretácii. Hoci termín vznikol na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia, možno povedať, že postmodernizmus začal už pop-artom a konceptuálnym umením, aby sa naplno rozvinul v mnohých štýlovo zmiešaných tendenciách, s charakteristickým prehodnocovaním estetických rámcov z minulosti.

Modernistický idealizmus a viera v pokrok sa nielenže nenaplnili, ale úplne stroskotali, z našej stredoeurópskej perspektívy najmä v povojnovom rozdelení Európy a  nastolení totalitného režimu sovietskeho typu. Koniec moderny však nebol jediným epilógom. Záver storočia sa niesol v znamení mnohých ohlasovaných koncov – utópií, dejín, starého sveta, totality, socializmu, dichotómie Západu a Východu, dejín umenia, štýlov, maliarstva, umeleckého diela, atď.

Prednáška predstaví vybrané myšlienky z teórie a dejín nedávneho umenia a príklady programov umelcov*kýň, tvoriacich prevažne v nových médiách. Zameria sa na s post-apokalyptické motívy a ich vzťah k dobovým fantáziám o koncoch všetkého. V atmosfére postmoderného fin-de-siècle a upriami pozornosť aj na nové začiatky, ktoré konce so sebou prinášajú.

Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia

Vyštudovala odbor Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v  Trnave a počas štúdia absolvovala ročný študijný pobyt na Ústave dejín umenia Karlovej univerzity v Prahe. Doktorát získala na Katedre teórie a dejín výtvarného umenia a architektúry na VŠVU v Bratislave v  roku 2015. V roku 2011 získala štipendium na Summerakademie v Salzburgu a v októbri 2016 bola rezidentkou v Museumsquartier vo Viedni.
Pracovala ako redaktorka a nezávislá kurátorka, neskôr v Galérii Jána Koniarka v  Trnave. Od roku 2010 pracovala v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka Zbierky modernej a súčasnej grafiky a kresby, od roku 2013 ako vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia a kurátorka Zbierky iných médií. Pripravila desiatky tematických aj monografických výstav s publikáciami. V roku 2017 bola kurátorkou výstavy Jany Želibskej Swan Song Now v československom pavilóne na 57. Bienále v Benátkach.

Kontakt:
tel.: 045/24 53 001
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk

 

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter