English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Máš umelecké črevo?

7. ročník umeleckej súťaže pre žiačky a žiakov stredných škôl a gymnázií

Téma ročníka 2022/2023
Jedlo

Milí pedagógovia a pedagogičky, žiaci a žiačky,
opäť vám ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaže venujúcej sa súčasnému výtvarnému umeniu, ktorú organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach a so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici.

Máš umelecké črevo?

Tak znie názov súťaže pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie. Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike a od roku 2016 sa jej spoluorganizátormi stala aj Slovenská národná galéria a ďalšie významné inštitúcie susedných krajín, čím súťaž nadobudla medzinárodný charakter.

Pre koho?
Súťaž je určená pre žiakov a žiačky stredných škôl a gymnázií, ako aj základných umeleckých škôl, vo veku od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné).
Podmienkou je prihlásiť sa ako autorský tím (min. 2 osoby, max. 6). Nie je potrebné, aby mal prihlásený tím za sebou predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby.

Prečo?

Cieľom súťaže je ponúknuť mladým ľuďom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou,s prostredím galérie a popritom poskytnúť priestor aj pre ich záujmy, diskusiu či len skúsenosť pracovať v tíme na celoročnom projekte. Zámerom je vytvoriť príležitosť pre využitie kreatívnych schopností a odvahy experimentovať s rôznymi prístupmi.
Hlavnou myšlienkou súťaže a jej sprievodného programu je predstavenie súčasného umenia ako prostriedku na objavovanie nových súvislostí sveta okolo nás a možno aj v nás.

Čo získate?

Predovšetkým skúsenosť, že tvoriť nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, no ak si osvojíte princíp spôsobu myslenia v umení, pomôže vám to aj v každodennom živote.
Ocenení finalisti a finalistky získajú nielen večnú slávu, spomienkové darčeky, ale aj dekrét v podobe diplomu od Slovenskej národnej galérie, ktorý môžu neskôr priložiť k prihláške na vysokú školu.

Víťazný tím, ktorý sa umiestni na prvom mieste, pocestuje na medzinárodné stretnutie najúspešnejších tímov zo všetkých zapojených krajín, ktoré sa koná každý rok v jednej z participujúcich inštitúcií.

Ako sa zapojiť?

Prihláška do súťaže bude k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke súťaže. Pedagógom a pedagogičkám odporúčame zapracovať tému do časovo-tematických a výchovno-vzdelávacích plánov.

Téma ročníka 2022/2023

Jedlo sa dá rôznym spôsobom uchopiť a začleniť do osnov vyučovaných predmetov a prierezových tém. Rady vám s tým pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať!

Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostávajú celé na súťažiacich. Môžu využiť tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografia, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita a koncepcia samotného diela, splnenie zadania, ako aj posun, ktorým súťažný tím prejde od zapojenia sa do súťaže.

Téma jedla sa na prvý pohľad môže javiť ako úplne všedná. No v skutočnosti je neustále aktuálna a ponúka množstvo pohľadov a možností, ako k nej pristúpiť. JEDLO je možné vnímať ako nekonečný kreatívny priestor: konzumácia jedla ako napĺňanie základnej ľudskej potreby, jedlo ako znak rozmanitosti a ľudskej kreativity, jedlo ako spôsob komunikácie medzi ľuďmi aj celými národmi (recepty, využívanie surovín z celého sveta, národné kuchyne, kuchárske show...), jedlo ako estetický objekt a ako umelecké dielo (vizuálne atraktívne podoby jedla, estetizácia jedla v marketingu, či zobrazovanie jedla v dejinách umenia).
Na JEDLO je však možné nazerať aj zo spoločenského, ekonomického či politického uhla pohľadu aj kriticky: nedostatok jedla a plytvanie jedlom (sociálne rozdiely, environmentálne dopady), nadmerná výroba jedla a jej následky, nerovnomerná distribúcia po svete...
Sedem vecí o jedle v galérii si môžete prečítať aj v článku Kataríny Kolbiarz Chmelinovej, kurátorky SNG, na medium.com.

V každom prípade je to téma zrozumiteľná a každému dostupná. Navyše, v čase vojny na Ukrajine a ich možných dopadov na zásobovanie aj bolestne aktuálna pre nasledujúce obdobie.

Harmonogram
Súťaž prebieha v období od septembra 2022 do mája 2023, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 30. novembra 2022.

Jeseň / Zima
Metodické stretnutia a workshopy pre pedagogičky a pedagógov a žiačky a žiakov zamerané na predstavenie a prácu s témou. Workshopy s vybranými umelcami a konzultácie prác prihlásených skupín.

Február
Zasielanie prác elektronickou formou cez www.wetransfer.com

Marec
Online semifinále – výber max. 25 najzaujímavejších projektov. V prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom.

Máj
Finále v Bratislave. Výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Jún
Stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií.
Radi vám podľa potreby poskytneme bližšie informácie.

FB Máš umelecké črevo?
IG @masumeleckecrevo

Kontakt:
Barbora Tribulová
Vendy Kováčová
umeleckecrevo.sng@gmail.com
M: +421 907 213 112
Web: www.umeleckecrevo.sng.sk

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Dočasné pracovisko SNG:
Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 811 02 Bratislava

Predsedníčkou poroty 6. ročníka súťaže s témou Sloboda voľby bola vizuálna umelkyňa, pedagogička a kurátorka Jana Kapelová, ktorá vo svojich projektoch často skúma hranice medzi osobnou slobodou a zaužívanými vzorcami správania v spoločnosti. Vo finále sa ocitlo viacero veľmi kvalitných projektov, porotu však najviac zaujal projekt tímu zo Súkromnej základnej umeleckej školy Piaristickej v Nitre Ringišpíl otvárajúci diskusiu o slobode voľby k rodičovstvu, resp. vnímania rodiny. V tomto ročníku bola udelená aj špeciálna cena Taylor Wessing vytvorená umelcom Kristiánom Némethom, ktorá putovala do rúk piatich angažovaných dievčat zo Spojenej školy na Pankúchovej v Bratislave, ktoré informovane a kriticky predstavili svoj projekt Odvrátená strana bavlneného trička spojený s problémom tzv. fast fashion.

Partneri projektu:

Taylor Wessing
, BEZOBALiS, FreeFood, Stredoslovenská galéria, Východoslovenská galéria, Inštitút pre aktívne občianstvo


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter