English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Máš umelecké črevo?

Milí pedagógovia a pedagogičky, žiaci a žiačky,

ponúkame vám možnosť zapojiť sa do súťaže venujúcej sa súčasnému výtvarnému umeniu, ktorú organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Východoslovenskou galériou v Košiciach a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici.

Máš umelecké črevo?

Tak znie názov súťaže pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie. Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike a od roku 2016 sa jej spoluorganizátormi stala aj Slovenská národná galéria a ďalšie významné inštitúcie susedných krajín, čím súťaž nadobudla medzinárodný charakter.

Pre koho?

Súťaž je určená pre žiakov a žiačky stredných škôl a gymnázií od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). Jedným z cieľov súťaže je podnietiť mladých ľudí k využitiu ich kreatívnych schopností a odvahy experimentovať s tvorivými prístupmi. Nie je potrebné, aby účastníci mali za sebou predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby. Na prvý pohľad možno trochu kurióznou podmienkou je prihlásiť sa ako autorský tím (min. 2 osoby, max. 6).

Prečo?

Cieľom súťaže je ponúknuť žiakom a ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou, s prostredím galérie a popritom poskytnúť priestor aj pre ich záujmy, diskusiu či len skúsenosť pracovať v tíme na celoročnom projekte. Hlavnou myšlienkou súťaže je predstavenie súčasného umenia ako prostriedku na objavovanie nových súvislostí sveta okolo nás a možno aj v nás.

Čo získate?

Predovšetkým skúsenosť, že tvoriť súčasné umenie nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Prípadne, že ak si osvojíte princíp spôsobu myslenia v umení, pomôže vám to aj v každodennom živote.
Ocenení finalisti získajú nielen večnú slávu, spomienkové darčeky, ale aj dekrét v podobe diplomu od Slovenskej národnej galérie, ktorý môžu neskôr priložiť k prihláške na vysokú školu.
Víťazný tím, ktorý sa umiestni na prvom mieste, pocestuje na stretnutie všetkých finalistov zo zapojených krajín na medzinárodné stretnutie, ktoré sa koná každý rok v jednej zo zapojených inštitúcii.

Ako sa zapojiť?

Prihláška do súťaže bude k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke súťaže. Pedagógom odporúčame zapracovať tému do časovo-tematických a výchovno-vzdelávacích plánov. Téma ročníka 2021/2022 Sloboda voľby sa dá rôznym spôsobom uchopiť a začleniť medzi prierezové témy. Radi vám s tým pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať!

Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostávajú celé na súťažiacich. Môžu využiť tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografia, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita a koncepcia samotného diela, splnenie zadania, ako aj posun, ktorým súťažný tím prejde od zapojenia sa do súťaže.

Téma ročníka 2021/2022 Sloboda voľby
6. ročník umeleckej súťaže pre žiakov a žiačky stredných škôl a gymnázií
Obliecť si ráno biele alebo čierne tričko? Pridať alebo odobrať hmotu na sochárskom diele? Sloboda voľby je základom tvorivej práce umelcov a zároveň jedným zo základných ľudských práv. Nie vždy je však možnosť voľby dostatočne slobodná. Nie každý má možnosť slobodného výberu napríklad oblečenia. Či už je to z dôvodov ekonomických, spoločenských alebo politických. Nemožnosť voľby umeleckého vzdelania v minulosti spôsobila zaostávanie za moderným umeleckým zmýšľaním. Sloboda rozhodovania so sebou neprináša iba množstvo možností, ale aj veľkú zodpovednosť. Naša voľba totiž môže ovplyvniť aj životy ostatných. Napríklad voľba udržateľného spôsobu života.
Sloboda voľby je nielen nevyhnutnosťou umeleckej tvorby, ale aj jej častou témou. Dadaisti si slobodne volili objekty, ktoré povýšili na umelecké diela a slovenský konceptuálny umelec Ľubomír Ďurček rozvinul túto tému v sérii diel venovaných vzťahu slovíčok ÁNO a NIE. A čo vy? Zvolíte si možnosť zapojiť sa do umeleckej súťaže, ktorá vám poskytne priestor na vyjadrenie vašich myšlienok?

Prihláška

Harmonogram:

Súťaž prebieha v období od septembra 2021 do mája 2022, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 15. decembra 2021.

Jeseň / Zima
Metodické stretnutia a workshopy pre pedagógov a žiakov zamerané na predstavenie a prácu s témou. Workshopy s vybranými umelcami a konzultácie prác prihlásených skupín.

Február
Zasielanie prác elektronickou formou cez www.wetransfer.com.

Marec
Semifinálové kolá v regiónoch - výber max. 25 najzaujímavejších projektov. V prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom.

Máj
Finále v Bratislave. Výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Jún
Stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií.

Radi vám podľa potreby poskytneme bližšie informácie.

Kontakt

Barbora Tribulová

Michaela Kováčová

umeleckecrevo.sng@gmail.com

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Dočasné pracovisko SNG:
Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 811 02 Bratislava
M: +421 907 213 112

www.umeleckecrevo.sng.sk

Predsedníčkou poroty 5. ročníka súťaže s témou Idol bola výtvarníčka Ivana Šáteková, ktorej téma kultu osobnosti nie je cudzia v samotnej tvorbe. Vo finále sa ocitlo viacero veľmi kvalitných projektov, preto sme sa rozhodli udeliť 1. miesto výnimočne dvom tímom. Oba ocenené projekty rátali s participáciou návštevníkov galérie, projekt Skrytý od študentov zo SŠUP vo Zvolene hľadal skryté idoly medzi nami a projekt Idol. (Domáca) spoločensko-psychologická hra od študentov zo SOŠ IT v Banskej Bystrici poukázal na inú rovinu vnímania idolov - ich umiestňovanie vo verejnom priestore a silu pôsobenia nás samých na druhých ľudí. V tomto ročníku sa porota rozhodla oceniť aj čestným uznaním dva tímy a pedagogičku Lauru Klimovú z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici odmeniť darčekom za vedenie svojho tímu počas súťaže.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter