English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Základné školy I. stupňa

Myšacia diera

MŠ, ZŠ - 1. ročník

Galéria je plná tajomných zákutí ukrývajúcich tajomstvá. Prežite dobrodružstvo hľadania myšiek v galérii cez hry s líniou, farbou a tvarom.
Časový rozsah: 45 - 60 minút
Vstupné 1 €

Umelcov kufrík

MŠ, ZŠ - 1. stupeň

Ako sa farba dostane na plátno? Ako z hliny vznikne socha? Aj na tieto otázky nám odpoveď náš kufrík. Detský návštevník sa z jeho obsahu dozvie o výtvarnej tvorbe z viacerých pohľadov. Program je rozdelený podľa základných výtvarných disciplín na Maliarov kufor, Sochárov kufor a Grafikov kufor.
Časový rozsah: 45 - 60 minút
Vstupné 1 €

Vyučovanie v galérii

ZŠ - 1. stupeň

V rámci Slovenskej republiky jedinečný projekt, v ktorom sa školský vzdelávací program nenapĺňa v školskej lavici, ale v Galérii Ľudovíta Fullu. Žiaci pri stretnutí s originálom umeleckého diela získavajú vedomosti z Matematiky, Slovenského jazyka, Vlastivedy, Prírodovedy a z Výtvarnej výchovy. Projekt sa realizuje v rámci celého vyučovacieho dňa a okrem podpory rozvoja kreativity dieťaťa a medzipredmetových väzieb napomáha k vybudovaniu vzťahu k výtvarnému umeniu.
Časový rozsah: dopoludnie / podľa dohody
Vstupné: 1 €, alebo KP

Pexeso/ Piktogramy

ZŠ / cieľová skupina: 6 - 12 rokov

Precvič si svoju obrazotvornosť, postreh a pamäť. Rozpoznaj čo zobrazujú piktogramy na kartičkách a nájdi v galérii k nim prislúchajúcu dvojicu.
Časový rozsah: 30 - 45 minút
Vstupné: 1 €, alebo KP

Skanzen


Chalupy, stodoly, kostol a zvonica od rôznych slovenských maliarov na jednom mieste? Využi princípy vzniku skanzenu. Vytvor si vlastnú dedinku a zoznám sa bližšie so slovenskou modernou.
Časový rozsah: 30 - 45 minút
Vstupné: 1 €, alebo KP

Príbeh(r)y

Spoločenská hra inšpirovaná hrou Dixit, cez ktorú sa jej účastníci zoznamujú s dielom Ľudovíta Fullu. Rozvíjajú nielen svoju predstavivosť, ale aj komunikačné schopnosti. Maximálny počet hráčov 12.
Časový rozsah: 45 - 60 minút
Vstupné: 1 €

Pátračka / Objav ma

ZŠ - 1. a 2. stupeň

Animačný program zameraný na využitie navigačných schopností dieťaťa, orientáciu v galerijnom prostredí podľa plánu. Aktivita využíva prvky diel majstra Ľudovíta Fullu. zámerom programu je cibrenie pozornosti, predvídavosti, zdravej súťaživosti a zmyslu pre ukončenie zadania.
Časový rozsah: 45 minút
Vstupné 1  €

Oživené obrazy

ZŠ - 1. a 2. stupeň a SŠ

Hra na pozadí troch Fullových obrazov, v ktorej si žiaci vyskúšajú formou tvorivej dramatizácie vytvoriť scénky alebo príbehy s využitím klasických divadelných postupov a komiksu.
Časový rozsah: 60 min.
Vstupné: 1 €, alebo KP

Architek_túra

ZŠ - 1. a 2. stupeň a SŠ

Kto je architekt a čo je interiérový dizajn? Prehliadka galérie s dôrazom na budovu a expozíciu bytu Ľudovíta Fullu + tvorivá dielňa - 3D - papierový model domu/bytu/galérie.
Časový rozsah: 60 - 90 min.
Vstupné 1 € alebo KP

Ilustrácia

Staň sa ilustrátorom aj keď nevieš kresliť. Prehliadka galérie cez tému ilustrácia  - čo je ilustrácia, kto je ilustrátor a ako komunikujeme obrazom. Tvorivá dielňa - ako ilustrovať príbeh jednoduchými materiálmi (geometrické tvary, kancelárske spinky, vytrhané noviny.) Ako pracuje ilustrátor a čo robí spisovateľ.
Časový rozsah: 60 - 90 min.
Vstupné 1 € alebo KP

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter