English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Kaštieľ Strážky

Vzdelávacie programy pre školské skupiny

Pre školy celoročne ponúkame bohatý program výchovno-vzdelávacích podujatí. Do stálej ponuky patria:

  • Lektorské výklady - sprevádzanie žiakov stálymi expozíciami
  • Vzdelávacie programy - po dohode s pedagógom poskytujeme aj špecializované výklady zamerané na vybrané časti expozície
  • Animačné programy - oboznámenie sa s umením a históriou za pomoci hovoreného slova, dramatizácie, hier a iných spoločných aktivít
  • Tvorivé dielne - aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, estetického cítenia a zručností v priamom kontakte s umeleckými dielami, prebudenie záujmu o umenie cez vlastnú výtvarnú tvorbu
Upozornenie!
Všetky školské skupiny musia dopredu nahlásiť svoju návštevu v SNG Kaštieľ Strážky na lektori.strazky@sng.sk/ 052/2454000. Pokiaľ prídete neohlásene, môže sa stať, že nebudete pustení do expozície z kapacitných dôvodov.

Programy pre najmenších

„Remeslo má zlaté dno“
Cca 45 min. / MŠ a 1. – 3. ročník
Témy: kaštieľ a jeho história prostredníctvom remesiel

Cieľ: Spoznávať kaštieľ a jeho tajomstvá ukryté v remeslách.

„Na návšteve“
Cca 45 min. / MŠ a 1. – 2. ročník
Témy: kaštieľ, história, Ladislav Mednyánszky

Cieľ: Spoznávať tvorbu Ladislava Mednyánszkého hravou formou prostredníctvom bábky

„Pozor na pozornosť“
Cca 45 min. / 2 – 4. ročník
Témy: : Pohyb, logické hádanky, cesta za príbehom

Cieľ: Rozvoj a posilnenie pravej a ľavej hemisféry spojený s dôrazom na komunikačné schopnosti detí

Workshopy

„Svet okolo nás“
Cca 60 min. MŠ / 1. – 2. ročník
Témy: Zrak, vzájomné vzťahy medzi predmetmi v priestore

Cieľ: Ako funguje ľudské oko, jeho možnosti a limity

„Malí grafici“
Cca 60 min. MŠ / 1. – 4. ročník
Témy: práca grafika a knižná ilustrácia

Cieľ: Na základe fantázie a tvorivého myslenia „preniesť“ verbálnu správu na papier formou grafiky

„Utkané priateľstvá“
Cca 60 min. MŠ / 1. – 4. ročník
Témy: Z generácie na generáciu, priateľstvo a jeho sila

Cieľ: Zobrazenie dôležitosti priateľstva v rodine, v škole a v živote.

„Netradične o umení“
Cca 60 min. MŠ / 1. – 4. ročník
Témy: Netradičné umenie technikou vitráž

Cieľ: Nadobudnutie poznatkov o impozantnom umení. Spoznať ako sa kedysi zdobili okná v stredovekých katedrálach.

„Tajomstvá zeme“
Cca 60 min. / 2. – 4. ročník
Témy: Kameň a zem ako materiály v prírode a v umení

Cieľ: Na základe priblíženia prírodných procesov súvisiacich so zemou si uvedomiť krehkosť prírody a nutnosť jej ochrany

2. stupeň základnej školy / SŠ

„Mojimi očami“
Cca 60 min. 7. – 9. ročník, SŠ
Témy:Tvorba vzájomného kontextu medzi vecami a umeleckými dielami, interpretácia, evokácia významu, asociácie

Cieľ: Umelecké zachytenie našich individuálnych pohľadov na svet okolo

„Drevený ornament“
Cca 60 min. 5. – 9. ročník, SŠ
Témy: Spoznávať rôzne druhy dreva, intarzia, historický nábytok

Cieľ: Priblíženie čarovnej drevárskej techniky a vytvorenie vlastnej intarzie

„Secesný plagát“
Cca 60 min. 5. – 9. ročník, SŠ
Témy: Secesia ako umelecký smer, vznik plagátu, Margita Czóbelová – posledná barónka

Cieľ: Oboznámenie sa so životom poslednej barónky, s plagátovou tvorbou a smermi Secesia a Art Deco

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter