English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Kaštieľ Strážky

Vzdelávacie programy pre školské skupiny

Pre školy celoročne ponúkame bohatý program výchovno-vzdelávacích podujatí. Do stálej ponuky patria:

  • Lektorské výklady - sprevádzanie žiakov stálymi expozíciami
  • Vzdelávacie programy - po dohode s pedagógom poskytujeme aj špecializované výklady zamerané na vybrané časti expozície
  • Animačné programy - oboznámenie sa s umením a históriou za pomoci hovoreného slova, dramatizácie, hier a iných spoločných aktivít
  • Tvorivé dielne - aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, estetického cítenia a zručností v priamom kontakte s umeleckými dielami, prebudenie záujmu o umenie cez vlastnú výtvarnú tvorbu
Upozornenie!
Všetky školské skupiny musia dopredu nahlásiť svoju návštevu v SNG Kaštieľ Strážky na lektori.strazky@sng.sk/ 052/2454000. Pokiaľ prídete neohlásene, môže sa stať, že nebudete pustení do expozície z kapacitných dôvodov.

Materské školy
cyklus pre MŠ + 1. ročník ZŠ / 60 min.

„Maliarove tajomstvo"
Témy:
pozornosť, informácie, pátranie
Cieľ:
Priblížiť detskému návštevníkovi prostredie galérie hravou formou.
Anotácia:
Medzi umeleckými dielami budeme pátrať po stratenom kufríku šikovného maliara. Koho maľoval a čo v ňom ukrýva sa dozvieme počas nezvyčajnej pátracej akcie.

„Príbeh kvapiek"
Témy:
počasie, zmeny v prírode
Cieľ:
Porozumieť kolobehu vody v prírode a jeho dôležitosti, vnímať cez farebnosť a svetlo na obrazoch rôzne časti dňa a zmeny počasia
Anotácia:
Keď sme na prechádzke, prírodu okolo nás vnímame inak, keď svieti slnko, keď je hmla, či prší hustý dážď. S Maťkom a Kubkom sa vyberieme pásť ovečky, no hoci budeme stále vnútri, vezmite si pršiplášť, možno príde búrka!

„Handsfree " (Možnosť online formy)
Témy:
ruky, jemná motorika, hrubá motorika
Cieľ:
Priblížiť ruky ako zdroj inšpirácie vo výtvarnom umení.
Anotácia:
Žiadny telefón, žiadne slúchadla! Naše Handsfree Vás presvedčí, že jemná a hrubá motorika sa dá precvičiť aj hravou a zábavnou formou. Workshop nám priblíži ruky ako unikátny zdroj tvorivosti a inšpirácie.

„Umenie zeme "
Témy:
príroda, umenie, kreativita
Cieľ:
Vyhnúť sa umeniu uzavretému v galérii. Z prírodných materiálov tvoriť v externom prostredí.
Anotácia:
Rozšírme si obzory a hľadajme krásu a rôznorodosť prírody okolo nás a objavme nekonečné možnosti pri tvorbe s prírodnými materiálmi. Počas nášho workshopu sa naučíme vnímať krajinu a reagovať na ňu.

"Vy...bod...kuj...me...sa" (Možnosť online formy)
Témy:
krajinomaľba, skúmanie a zachytenie okolitej prírody
Cieľ:
Naučiť vnímať a rozlišovať priestor a hĺbku krajiny.
Anotácia:
Maliari často videnú realitu prenesenú na plátno menia, niektoré časti zvýraznia, iné zredukujú. V našom workshope hravo preskúmame kresbu nielen zrakom ale aj hmatom.

Základná škola 1.stupeň

Cyklus programov: 1. stupeň ZŠ / dĺžka programov 60 min.

„Maliarove tajomstvo"
Témy:
pozornosť, informácie, pátranie
Cieľ:
Priblížiť detskému návštevníkovi prostredie galérie hravou formou.
Anotácia:
Medzi umeleckými dielami budeme pátrať po stratenom kufríku šikovného maliara. Koho maľoval a čo v ňom ukrýva sa dozvieme počas nezvyčajnej pátracej akcie.

„Nepriame dôkazy"
Témy:
Mednyánszky, kaštieľ, umenie
Cieľ:
Predstaviť kaštieľ a jeho výtvarné prostredie
Anotácia:
Čo sa ukrýva v kaštieli a ako vyzerajú umelecké diela sa dozviete pri vašej prvej zastávke u nás! Počas prehliadky sa stanete detektívmi a budete hľadať nepriame dôkazy.

„Príbeh kvapiek"
Témy:
počasie, zmeny v prírode
Cieľ:
Porozumieť kolobehu vody v prírode a jeho dôležitosti, vnímať cez farebnosť a svetlo na obrazoch rôzne časti dňa a zmeny počasia
Anotácia:
Keď sme na prechádzke, prírodu okolo nás vnímame inak, keď svieti slnko, keď je hmla, či prší hustý dážď. S Maťkom a Kubkom sa vyberieme pásť ovečky, no hoci budeme stále vnútri, vezmite si pršiplášť, možno príde búrka!

„Handsfree" (Možnosť online formy)
Témy:
ruky, jemná motorika, hrubá motorika
Cieľ:
Priblížiť ruky ako zdroj inšpirácie vo výtvarnom umení.
Anotácia:
Žiadny telefón, žiadne slúchadla! Naše Handsfree Vás presvedčí, že jemná a hrubá motorika sa dá precvičiť aj hravou a zábavnou formou. Workshop nám priblíži ruky ako unikátny zdroj tvorivosti a inšpirácie.

„Umenie zeme „
Témy:
príroda, umenie, kreativita
Cieľ:
Vyhnúť sa umeniu uzavretému v galérii. Z prírodných materiálov tvoriť v externom prostredí.
Anotácia:
Rozšírme si obzory a hľadajme krásu a rôznorodosť prírody okolo nás a objavme nekonečné možnosti pri tvorbe s prírodnými materiálmi. Počas nášho workshopu sa naučíme vnímať krajinu a reagovať na ňu.

"Vy...bod...kuj...me...sa" (Možnosť online formy)
Témy:
krajinomaľba, skúmanie a zachytenie okolitej prírody
Cieľ:
Naučiť vnímať a rozlišovať priestor a hĺbku krajiny.
Anotácia:
Maliari často videnú realitu prenesenú na plátno menia, niektoré časti zvýraznia, iné zredukujú. V našom workshope hravo preskúmame kresbu nielen zrakom ale aj hmatom.

„Pozor na pozornosť"
Témy:
pohyb, logické hádanky, cesta za príbehom
Cieľ:
Rozvoj a posilnenie pravej a ľavej hemisféry spojený s dôrazom na komunikačné schopnosti detí.
Anotácia:
Pripravte sa, pozor, štart! Stihli ste to? Nie? Tak zbystrite svoje pozornosť a príďte na náš interaktívny workshop. Viac neprezradíme... no jedno vám zaručíme. Bude to zábava.

„Hádaj čo kreslím?"
Témy:
kresba, intuícia, spolupráca
Cieľ:
Rozšíriť možnosti kresby na základe dotyku a intuície.
Anotácia:
Písali ste si v detstve niekedy odkazy na ruky či chrbát a hádali ich význam? S našou vtipnou aktivitou zistíme aké sú skutočné možnosti a hranice kresby a verte nám, bude to zábava. My sme to skúsili tiež a nebolo to vôbec také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

„Sila priateľstva"
Témy:
puto priateľstva, význam rodiny
Cieľ:
Zobrazenie dôležitosti priateľstva v rodine. Ako sa zmenil život v rodine za posledných cca 500 rokov?
Anotácia:
Často rozprávame o rodine ako o rodinnom kruhu, ktorý je pevný a ťažko ho rozpojiť. Viete, ktorá rodina obývala kaštieľ ako prvá? Vyzerali inak ako my dnes? Koľko času uplynulo a čo sa odvtedy zmenilo?

„Symboly v umení"
Témy:
symbol, umenie, interpretácia
Cieľ:
Nájsť, definovať a pochopiť význam symbolov v umení
Anotácia:
Ruku na srdce...Všímate si obrazy v galériách a múzeách pozorne? Niekedy sú v nich navonok dokonale ukryté symboly, ktoré nám predstavia portréty či postavy z iného uhla pohľadu. Symbolika sa však nemusela rozširovať len navonok, ale aj smerom dovnútra, teda do okamihov každodenného života.

Základná škola 2.stupeň

Cyklus programov: 2. stupeň ZŠ / dĺžka programov 60 min.

„Hádaj čo kreslím?"
Témy:
kresba, intuícia, spolupráca
Cieľ:
Rozšíriť možnosti kresby na základe dotyku a intuície.
Anotácia:
Písali ste si v detstve niekedy odkazy na ruky či chrbát a hádali ich význam? S našou vtipnou aktivitou zistíme aké sú skutočné možnosti a hranice kresby a verte nám, bude to zábava. My sme to skúsili tiež a nebolo to vôbec také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

„Sila priateľstva"
Témy:
puto priateľstva, význam rodiny
Cieľ:
Zobrazenie dôležitosti priateľstva v rodine. Ako sa zmenil život v rodine za posledných cca 500 rokov
Anotácia:
Často rozprávame o rodine ako o rodinnom kruhu, ktorý je pevný a ťažko ho rozpojiť. Viete, ktorá rodina obývala kaštieľ ako prvá? Vyzerali inak ako my dnes? Koľko času uplynulo a čo sa odvtedy zmenilo?

„Symboly v umení"
Témy:
symbol, umenie, interpretácia
Cieľ:
Nájsť, definovať a pochopiť význam symbolov v umení
Anotácia:
Ruku na srdce...Všímate si obrazy v galériách a múzeách pozorne? Niekedy sú v nich navonok dokonale ukryté symboly, ktoré nám predstavia portréty či postavy z iného uhla pohľadu. Symbolika sa však nemusela rozširovať len navonok, ale aj smerom dovnútra, teda do okamihov každodenného života.

„Geometria v pohybe"
Témy:
geometria, fyzika, o pohybe tvarov
Cieľ:
Predstaviť „paper folding" ako formu umenia.
Anotácia:
Čo môže mať spoločné umenie s matematikou či fyzikou? Premýšľanie nás zavedie k symetrii, s ktorou sa stretávame aj vo všetkých prírodovedných predmetoch... a aj keď budeme v galérii, tak to neznamená, že sa nebudeme môcť pozrieť na geometriu či matematiku z iného (nového) uhla pohľadu.

„Premeny krajiny" (Možnosť online formy)
Témy:
príroda, vzťah človeka ku krajine
Cieľ:
Predstaviť rôznorodosť pohľadov a vplyv ľudí na krajinu
Anotácia:
Hoci L. Mednyánszky precestoval veľký kus cesty, predsa mu boli len niektoré miesta bližšie. Nie ku každému miestu máme rovnaký vzťah. Skúsime sa dívať na krajinu očami maliara. Aký je dnes náš vzťah ku krajine? Porozprávame sa aj o tom ako sa krajina a ľudia navzájom ovplyvňujú.

Vzdelávacie programy pre ZŠ + SŠ/ dĺžka programov 60 min.

„Áno pán profesor!"
Témy:
šľachta, vzdelanosť, Spiš
Anotácia:
Šľachta ako spoločensko-historický fenomén odjakživa prekonávala etnické a zemepisné hranice. V rámci sociálnej štruktúry Uhorska tvorila privilegovanú elitu spoločnosti, ktorá formovala politické, sociálne, hospodárske, náboženské či kultúrne dejiny. Horváth-Stansithovci patrili v rámci dejín Spiša medzi bohaté a významné rody. Ako sa dostali do Strážok? Akým spôsobom ich formovali? Aký odkaz zanechali? To všetko a omnoho viac sa dozviete vo vzdelávacom programe: „Áno pán profesor", v ktorom si priblížime najvýznamnejšie osobnosti rodu Horváth-Stansith.

„Kaštieľ v premenách času"
Témy:
kaštieľ, architektúra, renesancii
Anotácia: Kaštieľ v Strážkach patrí medzi významné renesančné pamiatky na Spiši. Jeho vznik je zahalený viacerými legendami, ktoré sú v miestnej (lokálnej) pamäti a odbornej literatúre stále živé. Kedy vznikol? Ako sa postupne vyvíjal? Koľko mal kedysi miestnosti? Kto boli jeho prvý majitelia? V našom vzdelávacom workshope sa o kaštieli dozvieme omnoho viac.

„Posledná barónka"
Témy:
osobnosť, život umelca, barónka
Anotácia:
Čo má spoločné kaštieľ v Strážkach a Rakúsko-Uhorsko, 1. svetová vojna, 1. Československá republika, 2. svetová vojna či socializmus? Barónku Margitu Czóbelovú! Ako sa formovala jej osobnosť? Aká bola naozaj Margita Czóbelová? To sa dozviete na našom vzdelávacom workshope „Posledná barónka".

„Koncepcia x realita"
Témy:
obnova, adaptácia, Kaštieľ Strážky
Anotácia:
Renesančný kaštieľný komplex s klasickou štvorkrídlovou dispozíciou, zastáva dôležité miesto v urbanizme súčasných Strážok. Verejnosti bol sprístupnený pred 30 rokmi, 19.mája 1991. Adaptačné a obnovné práce na objekte sa nezačali automaticky po smrti poslednej majiteľky kaštieľa, barónky Margity Czóbelovej (1891-1972). V prednáške sa dozviete ako a kedy sa kaštieľ dostal do správy SNG, v akom stave sa objekt nachádzal pred rekonštrukciou, pripravované projektové zámery, ale aj kritiku a problémy, ktoré sprevádzali Slovenskú národnú galériu pred otvorením (už) jej vysunutého pracoviska Kaštieľa Strážky.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter