English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Umenie, zbierky a dáta bez hraníc

Projekt Umenie, zbierky a dáta bez hraníc bude pracovať na spoločných cieľoch dvoch národných inštitúcií - Slovenskej národnej galérie a Nasjonalmuseet - otvoriť zbierky verejnosti a implementovať do nich digitálne technológie.

Slovenská národná galéria (SNG) spravuje systém pre správu zbierok CEDVU, ktoré využívajú všetky štátom registrované galérie a vyvíja online katalóg Web umenia, kde aktuálne publikujú svoje zbierky len niektoré galérie. Nasjonalmuseet pracuje na podobnom projekte samling.nasjonalmuseet.no - prototype pre publikovanie zbierok online, ktorý plánuje poskytovať aj ďalším nórskym múzeám a galériám. Tento podobný prístup odráža skutočnosť, že menším múzeám a galériám v oboch krajinách chýbajú vnútorné kapacity a prostriedky na zverejnenie ich zbierok online a spoliehajú sa na zdieľané platformy, ako je Web umenia alebo Samling. Oba projekty sú vyvíjané interne, využívajú open source komponenty, publikujú zdrojový kód ako open source a ak to je možné, sprístupňujú digitálne snímky pod otvorenou licenciou.

SNG pracovala v posledných rokoch na projekte digitalizácie, počas ktorého bola veľká časť zbierok zdigitalizovaná vo vysokej kvalite. Potreba aktualizovať existujúci a technologicky zastaraný online katalóg vzišla aj z nových možností digitálneho obsahu, keďže jeho vysoká kvalita ponúka viac ako len jednoduché vyhľadávanie a prezeranie náhľadov. lab.SNG bol zriadený ako platforma pre výskum a vývoj digitálnych technológií v múzejnej oblasti a ako „nástroj" pre digitálnu transformáciu inštitúcie, ktorá súvisí aj s rekonštrukciou areálu SNG. Nasjonalmuseet plánuje výstavbu novej budovy a ako súčasť tohto procesu pracuje na „digitálnom laboratóriu". Digitálne laboratórium je v počiatočnej fáze a skúsenosti SNG s týmto formátom budú užitočné aj pre nórsku stranu.

Spoločné východiská oboch inštitúcií ponúkajú možnosť výmeny vedomostí a zručností, zdieľanie technológií a prípravu podobnej digitálnej stratégie. Medzinárodné partnerstvo je nevyhnutným prvkom pre implementáciu digitálnych technológií do štruktúry inštitúcií a pomáha menším múzeám v napredovaní. Odborníci z partnerských inštitúcií môžu ponúknuť pohľad zvonku a skúseností s tým, ako implementovať digitálne technológie do každodenného chodu organizácií. To pomôže celkovému cieľu otvorenia zbierok pre verejnosť, pretože digitálne technológie a internet sú spolu s fyzickou návštevou galérie jedným z hlavných prístupových bodov k zbierkam.

Prijímateľ:

Slovenská národná galéria
www.sng.sk
www.webumenia.sk

Partner:

Nasjonalmuseet – Národné múzeum umenia, architektúry a dizajnu
vlastní, ochraňuje, vystavuje a zvyšuje verejné povedomie o najrozsiahlejšej nórskej zbierke umenia, architektúry a dizajnu. Ponúka stále expozície diel zo svojich vlastných zbierok a dočasné výstavy zahŕňajúce i zapožičané diela. Výstavné miesta múzea v Osle sú Národná galéria, Múzeum súčasného umenia, Národné múzeum architektúry a Múzeum úžitkového umenia a dizajnu. Program múzea zahŕňa aj výstavy v Nórsku i v zahraničí.
www.nasjonalmuseet.no
samling.nasjonalmuseet.no

Výška projektového grantu: 92 412 €

Projekt je podporený Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom v rámci Finančného mechanizmu EHP a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky.

Ciele projektu

1. Zdieľanie odborných zručností

Programátori, odborníci na správu zbierok a členovia vedenia oboch inštitúcií sa stretnú počas dvoch workshopov (jeden na Slovensku a jeden v Nórsku), predstavia a budú rozvíjať spoločné ciele a najlepšie postupy pre Samling a Web umenia, diskutovať o svojich plánoch na digitálnu transformáciu inštitúcií. Priebeh a výsledky budú zdokumentované na webovej stránke projektu. Ad-hoc stretnutia sa budú konať online.

2. Zdieľanie technológií

Projekty Samling a Web umenia budú spolupracovať na prispôsobení open source nástrojov, ako je napríklad OpenSeaDragon pre prezeranie snímok s vysokým rozlíšením. Samling zaviedla funkciu, ktorá umožňuje stiahnuť životopis umelca z otvorených zdrojov (Wikipedia, linked open data), Web umenia plánuje zaviesť túto funkciu tiež a bude čerpať zo skúseností Nasjonalmuseet. Účastníci stretnutí budú spoločne diskutovať o východiskách a ďalšom vývoji oboch projektov, počas workshopov budú identifikované body, v ktorých sa oba projekty prekrývajú.

3. Rozšírenie partnerskej základne

Obe inštitúcie očakávajú rozšírenie počtu zúčastnených múzeí umenia ako výsledok spoločného projektu – vylepšená funkčnosť webstránok a prístup k službe on-line katalógu budú pre ďalšie inštitúcie dostatočne motivujúce na to, aby sa do projektu zapojili svojimi zbierkami.

4. Verejné sprievodné podujatie

Na verejnom sprievodnom podujatí „SK / NO Art Data Hackathon“ budú verejne prezentované výsledky projektu, pred jeho uskutočnením bude vyhlásená výzva umelcom a programátorom z oboch krajín, aby využili dáta a digitálne snímky zo zbierok a pretvorili ich novými spôsobmi. lab.SNG už usporiadal Hackathon (s prizvaním dizajnérov, programátorov a umelcov na opätovné použitie dát Slovenskej národnej galérie), Nasjonalmuseet má skúsenosti s novými spôsobmi prezentácie dát o zbierkach vďaka projektu Repcol. Podujatia sa zúčastnia programátori, dizajnéri a ďalší záujemcovia o kreatívne využitie dát. Toto podujatie je plánované na október 2016.

Osoby participujúce na projekte

Ing. Tamara Kolláriková – projektová manažérka
Ing. Gabriela Hamalová – finančná manažérka
Mgr. Ladislava Gnacková – PR manažérka
Mgr. Michal Čudrnák – technické riadenie projektu
MCs. Philo Van Kemenade – programátor
Bc. Lukáš Štepanovský – špecialista pre obsah
Vladimír Hergott – špecialista pre správu zbierok
Mgr. Igor Rjabinin – programátor expert
Ing. Michal Ďurajka – IT administrátor
Mgr. Bianka Čajová – programová pracovníčka
Lab SNG

Kontaktná osoba

Mgr. Ladislava Gnacková
PR manažérka
ladislava.gnackova@sng.sk

Trvanie projektu: jún 2016 – december 2016


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter