English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

SNG a Nasjonalmuseet sprístupnili zbierky a dáta bez hraníc

Projekt Slovenskej národnej galérie a nórskeho Národného múzea umenia Nasjonalmuseet s názvom Umenie, zbierky a dáta bez hraníc sa skončil. Východiskom projektu boli online katalógy vyvinuté oboma národnými inštitúciami – nórsky Samling a slovenský Web umenia. Keďže digitálne technológie a internet sú spolu s fyzickou návštevou galérie jedným z hlavných prístupových bodov k zbierkam, cieľom projektu bolo otvoriť ich v digitálnej podobe verejnosti v ešte väčšej miere.

Počas trvania projektu prebehla séria workshopov, podujatie Art Data Hackathon, podarilo sa vylepšiť funkčnosť webstránok a rozšíriť partnerskú základňu zvýšením počtu zúčastnených galérií.

Spoločné východiská oboch inštitúcií prirodzene ponúkli možnosť výmeny vedomostí a zručností, zdieľanie technológií a prípravu podobnej digitálnej stratégie. Intenzívna spolupráca vyvrcholila počas dvoch workshopov a podujatia Art Data Hackathon. Prvý workshop sa odohral v  Bratislave a bol zameraný na predstavenie projektov oboch partnerov v  oblasti systémov pre správu zbierok a online zbierok. Účastníci workshopu diskutovali o skúsenostiach s vývojom Webu umenia a Samlingu, ich jednotlivých funkciách (tagovanie, zobrazovanie a voľné sprístupňovanie obrázkov vo vysokom rozlíšení), o spôsoboch zapojenia návštevníkov do tvorby obsahu (anotácia diel, spätná väzba) a s tým spojených výzvach (moderovanie obsahu, kontrola kvality), ako aj o a ďalších plánoch (ako napríklad príprava anglickej verzie Webu umenia). Nórski partneri projektu sa vďaka prehliadke digitalizačného pracoviska oboznámili aj s digitalizáciou zbierok a projektom Digitálna galéria. Projekt, počas ktorého bola veľká časť zbierok zdigitalizovaná vo vysokej kvalite, predznamenal vznik Webu umenia.

Hlavným podujatím realizovaným v rámci projektu bol Art Data Hackathon. Jeho medzinárodný charakter predurčilo okrem účasti nórskeho partnera aj to, že prebiehal v anglickom jazyku. Podujatie zaznamenalo úspech u organizátorov i účastníkov, ktorí pracovali na inovatívnych projektoch prepájajúcich umenie, softvér a technológie. Tímy boli vytvorené tak, aby sa v nich spojili a dopĺňali schopnosti a zručnosti súťažiacich s  rôznymi zameraniami (programovanie, grafický dizajn, marketing). K dispozícii mali dáta o umeleckých dielach zo zbierok SNG a  Nasjonalmuseet, biografie autorov, zdrojové kódy a API s dokumentáciou či trojrozmerný model rekonštrukcie budovy SNG. Účastníci sa tiež mohli zapojiť do rôznych workshopov (práca s dátami z galérií, práca s OpenCV, kolaborácia pomocou platformy Github). Medzi mentormi, ktorí boli účastníkom k dispozícii počas celého podujatia, boli generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá, vedúci kurátor Zbierok starého umenia Dušan Buran, vizuálna umelkyňa Amalia Roxana Filip, programátor Matej Fandl, členovia platformy lab.SNG i odborní zamestnanci z nórskeho Nasjonalmuseet. Jeden z víťazných projektov s názvom Vampart bol sprístupnený aj online a stretol sa s pozitívnou odozvou širšej verejnosti aj odborníkov. Video z priebehu podujatia je taktiež prístupné na webe.

Art Data Hackathon a ďalšie využitie víťazných projektov boli vyhodnotené počas nasledujúceho workshopu v Osle. Takisto tu bol podrobnejšie prediskutovaný a načrtnutý vývoj Webu umenia a Samlingu – napríklad rozšírenie profilov umelcov na Webe umenia o životopisy umelcov z Wikipédie, alebo automatická identifikácia štýlov a žánrov obrazov pomocou "machine learningu" (projekt Nasjonalmuseet). Účastníci workshopu zo SNG sa oboznámili s prácou viacerých oddelení – Oddelenie digitálnej fotografie a Media Design Group. Pracovníci Oddelenia digitálnej fotografie Nasjonalmuseet sa po nadviazaní prvotného kontaktu stretli v marci 2017 s pracovníkmi Oddelenia digitálnych technológií SNG, ktorí im prezentovali ich skúsenosti s digitalizáciou.

Podstatnou časťou projektu Umenie, zbierky a dáta bez hraníc bol vývoj Webu umenia, online katalógu diel výtvarného umenia zo slovenských štátnych galérií. Z používateľského hľadiska bude najviditeľnejšou zmenou anglická verzia webu – funkcionalita, ktorá umožní vyhľadávanie a prezeranie informácií o dielach; používateľom bude sprístupnená už čoskoro. Počas trvania projektu sa rozšíril počet zapojených galérií z 5 na 7 – pribudla Nitrianska galéria a Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. Ako nadstavba Webu umenia bola v rámci projektu vyvinutá webstránka Sen × skutočnosť – udalosti slovenského štátu v 4 kapitolách, ktorá rozširuje výstavu o umení a propagande v rokoch 1939 – 1945 o  historické súvislosti. Webstránka, ktorá má podobu longform článku, vznikla aj vďaka komponentom Webu umenia – využíva napríklad funkciu zoom pre zobrazovanie obrázkov vo vysokom rozlíšení. Prepojenie oboch stránok tiež výrazne prispelo k ich návštevnosti – Web umenia počas trvania projektu navštívilo viac ako 103 000 používateľov, webstránku Sen × skutočnosť – udalosti slovenského štátu v 4 kapitolách viac ako 18 000 používateľov.

Ďalšie informácie a výsledky nájdete na webstránke projektu.
 
Vampart (jeden z víťazných projektov Art Data Hackathonu)  

Zhrnutie projektu

Prijímateľ:

Slovenská národná galéria
www.sng.sk
www.webumenia.sk

Partner:

Nasjonalmuseet – Národné múzeum umenia, architektúry a dizajnu
vlastní, ochraňuje, vystavuje a zvyšuje verejné povedomie o najrozsiahlejšej nórskej zbierke umenia, architektúry a dizajnu. Ponúka stále expozície diel zo svojich vlastných zbierok a dočasné výstavy zahŕňajúce i zapožičané diela. Výstavné miesta múzea v Osle sú Národná galéria, Múzeum súčasného umenia, Národné múzeum architektúry a  Múzeum úžitkového umenia a dizajnu. Program múzea zahŕňa aj výstavy v Nórsku i v zahraničí.
www.nasjonalmuseet.no
samling.nasjonalmuseet.no

Trvanie projektu:

jún 2016 – apríl 2017

Výška NFP:

92 412 €

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway
Co-financed by the State budget of the Slovak Republic

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter