English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Ako porozumieť digitálnym zbierkam

Ako porozumieť digitálnym zbierkam je spoločný projekt dvoch partnerských inštitúcií – Slovenskej národnej galérie (SNG) a nórskeho Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), ktorý skúma, ako môžu digitálne technológie rozšíriť zážitok z návštevy galérie. Cieľom projektu je využiť princípy digitálneho storytellingu (digitálneho rozprávania príbehov) a umelej inteligencie pri práci s online zbierkami a zvýšiť tak zapojenie publika počas návštevy výstavy aj po nej.

SNG v rámci projektu vytvorí digitálnu platformu pre uverejňovanie príbehov, ktorá bude súčasťou nového webu inštitúcie, využije zdigitalizované zbierky z webumenia.sk a bude sa venovať historickým, spoločenským a iným témam súvisiacim so stálymi expozíciami v zrekonštruovanej budove. SNG tiež vytvorí tri nové epizódy vzdelávacích videí, ktoré nadviažu na úspešnú animovanú sériu Výtvarná rozcvička zameranú na mladé publikum, rodičov aj pedagógov.

SKMU bude pracovať s umelou inteligenciou v kontexte kultúry – bude sa zaoberať tým, ako túto technológiu môžeme využiť v práci s galerijným zbierkami a zároveň poukázať na „bias“ (predpojatosť) prítomný v interpretácii výtvarných diel v kontexte dejín umenia a umelej inteligencie.

Aktivity projektu

Digitálny storytelling – nová platforma

SNG vytvorí inovatívnu platformu pre digitálny storytelling. Pri rozprávaní príbehov využije digitálne zbierky a bude sa venovať historickým, spoločenským a iným témam súvisiacim s tematickým zameraním stálych expozícií: história, životné prostredie, ženské práva a feminizmus alebo migrácia a nomádstvo. Príbehy si pozrie a prečíta aj medzinárodné publikum vďaka anglickému prekladu.

Webovú platformu a nový formát Atlas SNG galéria aktuálne testuje na úvodnej výstave Prológ. 12 farieb reality pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného areálu SNG. Návštevníci*čky môžu novú aplikáciu vyskúšať na stránke https://atlas.sng.sk/. Jej obsah bude rozvíjaný podľa potrieb nových stálych expozícií, ktoré bude SNG postupne sprístupňovať v priebehu rokov 2023 a 2024.

Formát digitálneho storytellingu pripravuje SNG v spolupráci so Storythings (https://storythings.com/), spoločnosťou špecializujúcou sa na navrhovanie formátov pre neziskový sektor, médiá alebo múzeá a galérie. Koncepty pre digitálny storytelling budú vytvorené v spolupráci so študentmi a študentkami programu digitálne umenia Vysokej školy výtvarných umení.

Umelá inteligencia – výskum a aplikácia

SKMU bude skúmať možnosti využitia umelej inteligencie (UI) ako nástroja pre objavovanie nových súvislostí v dejinách umenia s využitím zbierok SKMU a SNG. V spolupráci s profesorom Mortenom Goodwinom z Centra pre výskum umelej inteligencie (Centre for Artificial Intelligence Research – CAIR) zorganizuje SKMU sériu workshopov. Ich výsledkom budú odporúčania na využitie UI pre prácu kurátoriek a kurátorov a zlepšenie dostupnosti zbierok širšej verejnosti prostredníctvom technológií a prístupov ako „deep learning“ (hlboké učenie) alebo „pattern recognition“ (rozpoznávanie vzorov). Výsledná aplikácia bude prístupná verejnosti ako súčasť online zbierok SKMU aj priamo novej budove galérie KUNSTSILO.

Používateľský prieskum

Pre potreby vývoja spomínaných zložiek projektu bude v SNG a čiastočne aj v SKMU vedený používateľský prieskum – sledovanie návštevníckej cesty, rozhovory s používateľmi*kami alebo tvorba a testovanie prototypov. Výsledky pomôžu pochopiť očakávania a správanie návštevníkov*čok či identifikovanie problémových miest v kontexte návštevy nových výstavných priestorov SNG.

Vzdelávacie videá

SNG vytvorí v spolupráci so SKMU sériu vzdelávacích videí, ktoré budú pracovať s témami z histórie, zo spoločenských vied, z etiky a iných oblastí, ktoré sa dotýkajú aj stálych expozícií SNG. Prvé video bude pracovať s migráciou a s dielami umelcov*kýň, ktorých sa táto téma osobne dotýka. Galerijní pedagógovia*ičky z oboch inštitúcií spoločne pripravia scenár pre tri epizódy, ktoré budú realizované externými tvorcami. Videá vychádzajúce z úspešnej série Výtvarná rozcvička budú doplnené návrhmi pre aktivity využiteľné počas školského vyučovania. Budú zverejnené s titulkami a prispejú k prepojeniu zbierok dvoch partnerských inštitúcií.

Granty EHP

Projekt Ako porozumieť digitálnym zbierkam získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 199 925 eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 29 988,75 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je využiť princípy digitálneho storytellingu (digitálneho rozprávania príbehov) a umelej inteligencie pri práci s online zbierkami a zvýšiť tak zapojenie publika počas návštevy výstavy aj po nej.

Granty EHP sú spoločne financované Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90 percent priemeru EÚ.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Kontaktné osoby

SNG: Michal Čudrnák michal.cudrnak@sng.sk

SKMU: Torill Haugen torill.haugen@kunstsilo.no

Artificial Intelligence Research Centre, University of Agder: https://cair.uia.no/people/morten-goodwin/

Digitálne umenia – Vysoká škola výtvarných umení: https://www.vsvu.sk/en/about-us/contacts/employees/matej-novotny/

Názov projektu: Ako porozumieť digitálnym zbierkam

Trvanie projektu: marec 2022 – február 2024

Číslo projektu: CLT03032

Výška podpory: 199 925 eur

Žiadateľ: Slovenská národná galéria

Partner 1: Sørlandets Kunstmuseum

Partner 2: Digitálne umenia – Vysoká škola výtvarných umení

Partner 3: Artificial Intelligence Research Centre, University of Agder

Základné dokumenty

Projektová zmluva

Partnerské zmluvy:

SNG a SKMU

SNG a VŠVU

SNG a CAIR

slogan.png

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter