Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Talianska maľba

21. júna 2013 — 17. novembra 2013
Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Zuzana Ludiková

Výstava je koncipovaná ako najrozsiahlejší výber najlepších obrazov talianskych maliarov 16. - 18. storočia prevažne z domácich zbierok. Prostredníctvom jednotlivých diel budú prezentované rozmanité umelecké názory zastávané v najvplyvnejších maliarskych školách a vo vzájomne súperiacich umeleckých centrách.

Cez sto diel bude na výstave predstavených niekoľko jedinečných situácií z histórie o súbehu talentov, iniciatív a prostriedkov ako aj kolektívna dielenská produkcia na vysokej úrovni, ktoré ovplyvnili chod novovekého európskeho maliarstva.

Zámer usporiadať výstavu starého talianskeho maliarstva podmienilo niekoľko prírastkov, nových určení a interpretácií. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu budovy Slovenskej národnej galérie v Bratislave boli uzatvorené expozície ponúkajúce skôr historický prierez zo zbierok starého európskeho maliarstva. Okolnosť umožňuje jedinečne zhromaždiť väčšie množstvo diel talianskej proveniencie.


Grafikami zo zbierky Galérie mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie a Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici dorozprávame niektoré javy z dejín talianskeho maliarstva. Ukážkami zo skvelých zbierok starých tlačí Knižnice Bratislavskej kapituly Slovenského národného archívu a Univerzitnej knižnice v Bratislave zdôrazňujeme historický rozmer záujmu o taliansku kultúru domáceho prostredia.

Zvláštnu pozornosť sme sa rozhodli venovať i jedinečnej zbierke talianskej majoliky Slovenského národného múzea - Múzea Červený Kameň. Pre jej rozsah a rozmanitosť môžeme veriť, že súvisí nielen s prevádzkou hradnej lekárne, ale aj s programovým zberateľským úsilím. Z Bassana del Grappa sme vypožičali také diela, ktoré vytvorili nesmierne významné osobnosti, ale prezentované obrazy nežijú v povedomí.

Realizácie a produkty umelcov a remeselníkov z Apeninského polostrova u domáceho publika mohli vyvolať inšpirácie či reakcie, ktorých mieru ale nepoznáme. Z dôvodu, že nikto systematicky neskúmal konkrétne situácie umeleckých importov, evidujeme skôr dovezené predmety a realizované stavby, ako potreby, ktoré podnietili ich dovoz či migráciu italských majstrov do strednej Európy. S väčším záujmom sú sledované príčiny, pre ktoré sa v histórii do Itálie vyberali ľudia žijúci v Uhorsku. Ďalšou sledovanou sférou je osud dovezených objektov, už oprostených od kontextu pôvodnej funkcie. Premenené na objekty zberateľských záujmov povýšili na predmety reprezentujúce sociálny status vlastníkov. Väčšia časť vystavených malieb pochádza zo šľachtických galérií.

Niekoľko prírastkov, nových určení a interpretácií diel dali podnet zhromaždiť väčšie množstvo umeleckých predmetov talianskej proveniencie, predovšetkým malieb.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter