English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Adamčiak, začni!
Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017

23. marca 2017 — 2. júla 2017
Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Lucia Gregorová Stach, Michal Murin

Samostatná výstava neo-avantgardného umelca Milana Adamčiaka (1946 - 2017), ktorého náhle úmrtie zasiahlo slovenskú kultúrnu scénu začiatkom tohto roka, predstaví v hlavných črtách jeho tvorbu od 60. rokov po súčasnosť.

Názov výstavy Adamčiak, začni!, na ktorom sa s kurátormi dohodol autor sám, sme sa rozhodli ponechať. Vyjadruje pioniersku povahu autorových tvorivých snažení a zároveň obsahuje aj autobiografický motív. Adamčiak začínal stále - v záujme o všetky oblasti kultúry sa stal bytostným intermedialistom. Sám hovoril, že ho zaujímalo „vedieť mnoho o niečom aj niečo o mnohom". Svoj autentický inter- a transdisciplinárny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Vytvoril obdivuhodné dielo v oblasti Novej hudby, vymyslel a realizoval množstvo originálnych hudobných nástrojov, zvukových objektov a akustických prostredí. Grafické partitúry, ktoré koncipoval v prepracovanej typológii, sú konceptuálnymi umeleckými dielami, ale sú aj nekonvenčnými skladbami, často interpretovanými domácimi aj zahraničnými hudobníkmi.


Lucia Gregorová Stach, kurátorka:
„Možno povedať, že vďaka Milanovi Adamčiakovi má slovenský konceptualizmus vo svete ,zvuk'. Retrospektívna výstava predstavuje v hlavných črtách jeho osobnosť a mnohovrstevnú intermediálnu tvorbu od roku 1964 po súčasnosť: konceptuálne umenie, film, experimentálnu poéziu, hudobnú grafiku, akcie a happeningy, objekty a autorské hudobné nástroje či výber z jeho osobitého archívu. Ako si želal autor, prehliadka je určená pre všetky zmysly návštevníkov, dokonca sa priamo v nej konajú sprievodné podujatia - diskusie, živé vystúpenia, programy pre rôzne vekové kategórie, hudobné interpretácie a performancie."

Michal Murin, kurátor:
„Adamčiakova tvorba a umelecká kariéra úspešne začala v 60. rokoch 20. storočia, keď sa veľmi mladý autor aktívne zapojil do neoavantgardných tendencií v slovenskom výtvarnom umení. V normalizačnom období 70. a 80. rokov voľne tvoril skôr skryte, neverejne. Záujem o Adamčiakovu tvorbu sa objavoval v niekoľkých periodických vlnách. Prvou vlnou bol začiatok 90. rokov spojený so vznikom Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu a Transmusic Comp. až po Cageovu návštevu v Bratislave v roku 1992. Druhá vlna záujmu vznikla po roku 2000, keď realizoval samostatné výstavy v Nitre, Žiline a v Bratislave. Tretia vlna záujmu prišla po uvedení dokumentárneho filmu Muzikológ tvorca (2009) Arnolda Kojnoka. Nasledovali série samostatných výstav, zahraničné prezentácie, prejavil sa zvýšený záujem mladých tvorcov o spoluprácu s ním. V poslednom čase sa dostával do pozornosti mladých literátov a autorov experimentálnej poézie, vzrastal záujem o interpretáciu jeho grafických partitúr najmladšou generáciou hudobníkov z okolia súborov Veni Academy a Cluster Ensemble v Bratislave a častejšie dostával ponuky na spoločné výstavy a spolupráce s mladými výtvarníkmi. V tomto dynamicky sa rozvíjajúcom období ukončila jeho tvorivú cestu náhla smrť."

Milan Adamčiak (16. 12. 1946 Ružomberok - 16. 1. 2017 Banská Belá) ukončil konzervatórium v Žiline v odbore violončelo. V roku 1968 začal študovať hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol spoluzakladateľom skladateľskej skupiny DAD (1965), s Róbertom Cyprichom a Jozefom Revallom založil hudobno-performačné zoskupenie Ensemble Comp. (1967), s ktorým zorganizoval 1. večer Novej hudby (1969) v Ružomberku, zúčastnil sa Seminárov pre Novú hudbu v Smoleniciach (1969, 1970) a realizoval hudobný projekt Vodná hudba (1970). Spolupráca s Alexom Mlynárčikom ho uviedla na výtvarnú scénu, postupne participoval na rôznych akciách a happeningoch. V roku 1970 bol prizvaný aj na legendárny 1. otvorený ateliér v dome Rudolfa Sikoru na Tehelnej ulici 32 v Bratislave. Tam okrem fluxusovej performancie Canon 4×1/5 vytvoril pre kolegov výzvu Gaudium et pax.

Od roku 1972 - počas štúdia - začal Adamčiak pracovať v Umenovednom ústave Slovenskej akadémie vied, kde pôsobil do roku 1991 a venoval sa semiotike vzťahu hudby a výtvarného umenia. V roku 1974 získal dve štipendiá - mesta Darmstadt a DAAD zahrňujúce účasť na Medzinárodných letných kurzoch pre Novú hudbu. Pedagogicky pôsobil v Bratislave na Hudobnej fakulte VŠMU (1977 - 1988), na katedre hudobnej vedy FiF UK (1979 - 1988) a krátko aj na VŠVU (1991).

Významný vplyv na Adamčiakovu tvorbu mala spolupráca s Júliusom Kollerom a priateľstvo s ním a s Květou Fulierovou. Na výstave je preto prezentovaný súbor artefaktov, ktoré vznikli ako vzájomné dedikácie tejto trojice.

Adamčiak bol pri založení prvého združenia výtvarníkov Gerulata a na úvodnej výstave jeho členov uviedol svoj súbor Transmusic Comp. (1989). Spolu s Petrom Machajdíkom a Michalom Murinom založili Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu - SNEH (1990). Organizoval Festival intermediálnej tvorby - FIT v Bratislave (1991, 1992), výstavu Interrooms pri príležitosti konferencie Východ - Západ v Bardejovských kúpeľoch a bol viceprezidentom Európskeho kultúrneho klubu na Slovensku (1991 - 1992).

Prispel k pozvaniu Johna Cagea na Slovensko a bol kurátorom výstavy partitúr tohto autora v Slovenskej národnej galérii za jeho osobnej účasti (1992). V roku 1997 získal cenu Mimi a Leopolda Danihelsovcov za hudbu. Príležitostne pracoval na Kláštorisku v Slovenskom raji, v redakcii časopisu Dotyky a v knižnici Českého centra v Bratislave. Striedavo býval v Bratislave, na Spiši a v Ružomberku. V roku 2005 sa natrvalo presťahoval do obce Podhorie a od novembra 2010 až do svojej smrti býval v obci Banská Belá pri Banskej Štiavnici. Jeho tvorbu podrobne spracoval Michal Murin v cennej spolupráci s Milanom Adamčiakom v štvorzväzkovej monografii Archív I. - IV., ktorá vychádzala postupne v rokoch 2011 - 2016.

K aktuálnej výstave zostavili kurátori špeciálny katalóg vo forme novín pod názvom Adamčiak, začni! a tiež bibliofíliu - album Concept & Music, ktoré vydáva SNG.

Na výstave sa okrem diel zo zbierok SNG nachádzajú diela zo štátnych aj súkromných zbierok a od individuálnych majiteľov na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku.

Dizajn výstavnej expozície: Richard Kitta

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter