Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Ľubomír Blecha (1933 - 2009)

3. mája 2011 — 3. júla 2011
Vodné kasárne a premostenie, Kabinet umenia 20. storočia , Bratislava
Kurátorky: Vladimíra Büngerová, Dagmar Poláčková

Monografická výstava Ľubomíra Blechu v Kabinete umenia 20. storočia predstaví predovšetkým jeho sklársku tvorbu. Blecha patrí k tým autorom, ktorí prekročili chápanie sklárskeho výtvarníctva ako úžitkového umenia a preniesli ho aj do voľnej tvorby - tzv. ateliérového skla (štúdiového skla).

Patrí k legendárnym osobnostiam československej sklárskej tradície 20. storočia, pôvodom z českej sklárskej rodiny, v roku 1958 absolvoval Vysokú školu umeleckopriemyslovú, kde navštevoval na Katedre úžitkového sochárstva ateliér Jozefa Kaplického, teda ateliér zameraný na sklo fúkané, leptané a maľované. Blecha sa neskôr intenzívne sústredil najmä na sklo fúkané, hutne tvarované. Spolupracoval s viacerými sklárňami v bývalom Československu (Dobronín, Šrdlovice, Nový Bor). V roku 1962 sa presťahoval na Slovensko (Sliač) a intenzívne spolupracoval s dnes už neexistujúcou sklárňou v Zlatne. V tomto prostredí začal uvažovať o priestore a rozvinul svoju ideu skla ako živej hmoty, vychádzajúcej z materiálovej povahy skla a jeho spracovania, ako aj z tvorby antropomorfných a biomorfných foriem. Utvoril tak protipól geometricky chápanej sklárskej tvorby stelesňovanej Václavom Ciglerom.

Blechovým hlavným autorským programom bolo overovanie týchto východísk vo fúkanej plastike - v rozmerných bublinách zachytávajúcich minimalizovaný, ale intenzívny mikrosvet, odohrávajúci sa vo vnútri foriem. Prezentácia predstaví aj výber z úžitkových dekoratívnych predmetov z konca 50. rokov, z farebných dekoratívnych návrhov, dizajnu, liatych reliéfov, ale aj výber z grafiky a kresby, ktoré vznikali paralelne so sklenenými objektmi. Výstava vznikla v spolupráci s viacerými zbierkami galérií a múzeí na Slovensku a Čechách a tiež z pozostalosti autora.
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter