Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Leopold Horovitz
Stratený – Nájdený

17. novembra 2017 — 22. apríla 2018
Východoslovenské múzeum
Kurátorka: Jana Švantnerová

Výstava k 100. výročiu úmrtia maliara Leopolda Horovitza vznikla v spolupráci VSM Košice a SNG Bratislava.

Košický rodák Leopold Horovitz patril medzi vyhľadávaných umelcov a popredných portrétistov svojej doby, no venoval sa aj žánrovej maľbe. Počas celej tvorivej kariéry si zachoval charakteristický čistý a precízny akademický štýl maľby. Pôsobil v Paríži, vo Varšave, neskôr v Budapešti a na sklonku života vo Viedni na dvore cisára Františka Jozefa I.

Rok po smrti Leopolda Horovitza sa konala retrospektívna výstava vo Wiener Künstlerhaus (1918) a ďalšia na jar roku 1938 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach pri príležitosti storočnice narodenia umelca. Vo vtedajšom ovzduší ovplyvnenom aj vzrastajúcimi a propagandou živenými antisemitskými náladami bol ohlas na košickú výstavu v dobovej tlači minimálny - výstavu úspešného umelca židovského pôvodu zorganizoval Josef Polák, vtedajší riaditeľ múzea takisto židovského pôvodu spolu s umelcovým synom Arminom. V dvoch sálach na prízemí historickej budovy sa im podarilo zhromaždiť 51 originálov, medzi nimi olejomaľby, pastely i kresby a zároveň zabezpečiť 51 reprodukcií diel, z ktorých veľká časť sa dodnes nachádza v zbierkach VSM.

SNG bola oslovená koncom roka 2015 k spolupráci na doteraz najväčšej retrospektívnej výstave pri príležitosti storočnice úmrtia Leopolda Horovitza súčasným riaditeľom Múzea Robertom Pollákom. Kurátorka výstavy a editorka katalógu Jana Švantnerová sa dielom Leopolda Horovitza zaoberá od roku 2003. Výskum pre potreby výstavy a sprievodného katalógu realizoval širší výskumný kolektív pod vedením kurátorky od jari 2016. Spoluprácu na projekte prijali dvaja znalci košických súvislostí - Anna Ötvös a Pavol Šalamon a kurátorky a kurátori zo SNG a z VSM: Katarína Beňová, Lucia Almášiová, Ivan Havlice a Dušan Béreš.

Od začiatku bolo hlavným zámerom kurátorky predstaviť život a dielo Leopolda Horovitza v širšom historickom kontexte jeho pôsobenia nielen v Košiciach a Budapešti, ale aj vo Varšave, Viedni a v Paríži. Hoci v slovenských súkromných a štátnych zbierkach sa nachádza iba 22 diel Leopolda Horovitza, na výstave sú doplnené viac ako 30 dielami z prestížnych zahraničných zbierok (Rakúska galéria Belvedere vo Viedni, Národné múzeum a Národná galéria v Budapešti, Národné múzeum vo Varšave a Vroclave, Kráľovský zámok na Waweli v Krakove) a z ďalších poľských a maďarských múzeí a zo súkromných zbierok. Výstava tak dokopy predstavuje viac ako 50 originálnych diel umelca a zároveň približuje širšiu umeleckú produkciu daného obdobia - v siedmich sálach sú totiž okrem tvorby Leopolda Horovitza vystavené aj diela jeho učiteľov, rovesníkov a nasledovateľov - ako napríklad Imricha Emanuela Rotha, Vojtecha a Františka Klimkovičovcov, Hansa Canona, Heinricha von Angeli, Miklosa Barabása, Júliusa Benczúra, Dominika Skutezkého, Henrika Papa, Elemíra Halásza-Hradila a maliarovho syna Armina Horovitza. Na výstave tak bude prezentovaných spolu približne 200 výtvarných diel.

Výstava je návštevníkom prístupná z troch vstupov do výstavných sál, čo je výstavný zámer korešpondujúci s hlavnými ohniskami výskumu. Centrálny vstup vedie do „showroomu" - reprezentatívnej predvádzacej miestnosti s najlepšími Horovitzovým portrétmi, ktoré sa podarilo na výstavu získať a v dvoch priľahlých sálach predstavujeme portrétnu a žánrovú tvorbu maliara. V týchto troch sálach má návštevník možnosť zoznámiť sa so štýlom tvorby a s rukopisom Leopolda Horovitza. V ďalších štyroch miestnostiach sa už jeho diela striedajú s dielami iných umelcov, jeho učiteľov, rovesníkov, konkurentov a nasledovníkov. Sála venovaná Leopoldovým umeleckým začiatkom v rodných Košiciach a následne vo Viedni je prepojená s miestnosťou prezentujúcou tvorbu Horovitzových košických vrstovníkov a mladšej generácie umelcov, ktorí mali priamy kontakt s maliarom. V nej sa nachádza aj priestor venovaný retrospektívnej výstave maliara vo VSM v roku 1938. Ďalšia sála je venovaná spoznávaniu rodinného zázemia maliara, ktoré ilustrujú materiály z rodinného archívu, fotografie, ale aj originálne maľby dotvárajúce rozsiahly rodokmeň maliarovej rodiny a potomkov. Nasleduje miestnosť venovaná výberu z tvorby konkurentov, s ktorými Horovitz zápasil o priazeň a náklonnosť dobového publika. Všetky miestnosti sú navzájom priechodné, takže návštevník sa môže slobodne pohybovať po celej výstave.

K výstave vychádza rozsiahly 155-stranový slovensko-anglický katalóg mapujúci život a tvorbu tohto umelca a tiež dobu a stredoeurópsku spoločnosť, v ktorej žil a tvoril. Katalóg je prvou publikáciou zameranou výhradne na tohto umelca a spolu s výstavou je výsledkom dlhodobého výskumu života a diela Leopolda Horovitza.

Sprievodný program:

2 .2. 2018 o 17:00 - Narodeniny u Horovitzovcov - komorný koncert sláčikového kvarteta Kombozet, pri príležitosti 180. výročia narodenia Leopolda Horovitza

21. 2. 2018 o 16:00 - komentovaná prehliadka výstavy s kurátormi VSM - Mgr. Ivanom Havlicem a Mgr. Dušanom Bérešom na tému: Košickí učitelia Leopolda Horovitza

3. 3. - 4. 3. 2018 - Víkend s Leopoldom Horovitzom

v sobotu 3. 3. o 14:00 - popoludnie pre rodiny s deťmi (vítané sú aj detičky v kočíkoch) - komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy pre dospelých na tému: Leopold Horovitz v úlohe žiaka, konkurenta a učiteľa a špeciálny sprievod pre deti s rôznymi aktivitami;

v nedeľu 4. 3. o 15:00 komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy na tému: Leopold Horovitz v úlohe žiaka, konkurenta a učiteľa

15. 3. 2018 o 16:00 - komentovaná prehliadka výstavy s kurátormi VSM - Mgr. Ivanom Havlicem a Mgr. Dušanom Bérešom na tému: Košickí učitelia Leopolda Horovitza

28. 3. 2018 o 16:00 - Historické fotografické techniky na príklade výskumu k výstave Leopolda Horovitza; prednáška L. Almášiovej zo SNG s praktickou ukážkou (hlásiť sa vopred - kolegovia z kult. Inštitúcií)

7. 4. - 8. 4. 2018 - Víkend s Leopoldom Horovitzom

v sobotu 7. 4. o 14:00 - popoludnie pre rodiny s deťmi (vítané sú aj detičky v kočíkoch) - komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy pre dospelých na tému: Príbeh maliara a príbehy jeho diel a špeciálny sprievod pre deti s rôznymi aktivitami;

v nedeľu 8. 4. o 15:00 - komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy na tému: Príbeh maliara a príbehy jeho diel

12. 4. 2018 o 16:00 - komentovaná prehliadka výstavy s K. Beňovou (zo SNG) na tému: Leopold Horovitz a jeho konkurencia

21. 4. - 22. 4. 2018 - Posledný víkend s Leopoldom Horovitzom 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter