English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Industriálna krajina?
Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí

17. decembra 2010 — 13. marca 2011
Esterházyho palác, 1. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Katarína Kolbiarz Chmelinová

Na zimnú sezónu 2010 - 2011 pripravila Slovenská národná galéria projekt venovaný špecifickej oblasti stredoslovenských banských miest a umeniu raného novoveku. Na pôde našej galérie bolo umenie danej oblasti naposledy komplexnejšie predstavené, ako súčasť výstavy z cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok v roku 1998.

Súčasný výstavno-edičný zámer podnietila úspešná akvizičná politika galérie, vďaka ktorej vznikla v jej zbierkach unikátna kolekcia predovšetkým kremnického baroka. Na druhej strane to bola potreba nového uchopenia problematiky vyplývajúca z výsledkov čiastkových bádaní v poslednom období.

Oblasť stredoslovenských banských miest, formovaná banskou, hutníckou a mincovnou činnosťou do podoby historickej industriálnej krajiny, fascinuje svojou ranonovovekou technickou i umeleckou progresivitou už niekoľko storočí. Geografické vymedzenie nezahŕňa len známe mestá ako Banská Bystrica, Banská Štiavnica či Kremnica, ale aj Novú Baňu, Pukanec, Banskú Belú a Ľubietovú, okolité banské osady či hrady a hradné panstvá, napríklad Ľupču, Dobrú Nivu alebo Vígľaš.

Prezentované obdobie je ohraničené 1. júlom 1548, keď stredoslovenské banské mestá prešli pod správu Ferdinanda I. Habsburského a hornou hranicou je rok 1800, keď v strednej Európe ustupuje osvietenstvo, reprezentované osobitou „jozefínskou" verziou, ale i vyhranené reakcie naň. Výstavný projekt je zacielený najmä na najvýraznejšie novoveké umelecké vzopätie v regióne, ktoré je sledovateľné v 17. a 18. storočí - v umení rôznych podôb baroka. No zohľadnia sa v ňom aj smerodajné faktory vplývajúce na výtvarný prejav v tejto oblasti: konfesionalita, princíp meštianskych komunít či predĺžená ruka vládnucich Habsburgovcov - Hlavný komorsko-grófsky úrad so sídlom v Banskej Štiavnici.

Výstava je rozdelená do niekoľkých tematických okruhov s dôrazom na barokové sochárstvo a maliarstvo, sprostredkovanie efemérnej tvorby či neodmysliteľnú „klenotnicu" odrážajúcu pre danú oblasť tak charakteristické sochárstvo malých foriem a zlatnícke práce. Sprievodná publikácie ponúkne ako doplnok niekoľko sond do špecifickej problematiky umenia a kultúry tejto banskej oblasti.

Cieľom je prehodnotenie umeleckohistorických poznatkov z regiónu stredoslovenských, nielen technicky, ale i umelecky vyspelých centier, ktoré sa vo všeobecnosti radia medzi kľúčové v rámci historiografie dejín umenia Slovenska. Prezentácia atraktívneho umeleckého materiálu vytvorí zároveň novú bázu skúmania tohto obdobia. Súčasne sprostredkuje širokej verejnosti v exkluzívnej forme najvýznamnejšie, vo viacerých prípadoch novozreštaurované a dosiaľ nevystavované artefakty z domácich i zahraničných zbierok, ktoré nezriedka tvorili pôvodne jeden umelecký celok.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter