English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Ester Šimerová-Martinčeková

26. júla 2018 — 23. septembra 2018
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
Kurátorka: Katarína Bajcurová

Projekt z cyklu Kolegovia predstavuje každoročne, počas letnej sezóny (júl - september) v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu, výber z diela jedného z klasikov slovenskej moderny, ktorý bol súčasníkom Ľudovíta Fullu; ukazuje nielen vrcholné diela toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia", inšpirácie.

Šiesta výstava (po Martinovi Benkovi, Gustávovi Mallom, Milošovi A. Bazovskom, Jankovi Alexym a Zolovi Palugyaovi) je venovaná „kolegyni" - Ester Šimerovej-Martinčekovej. Fulla s Galandom, „siamské dvojčatá" našej avantgardy, počas pôsobenia na ŠUR zamýšľali založiť umeleckú skupinu spoločne sEster Šimerovou-Martinčekovou (1909 - 2005), zo zámeru, bohužiaľ, zišlo. Študovala v Paríži, kde sa ľudsky a umelecky zblížila so svojou učiteľkou, ruskou kubo-futuristkou Alexandrou Exterovou. Vo svojich dielach ovplyvnených francúzskym pobytom vyznávala obdiv k vizuálnym formám života modernej civilizácie.

Šimerovej dielo vyrástlo z autentického stretnutia s neskorým kubizmom, ktorého podnety svojím spôsobom ďalej kultivovala a rozvíjala. Obrazy zušľachťovala prostredníctvom prehĺbeného zmyslu pre abstrahovanie prírodných útvarov, vyrovnávaním vzťahov medzi prvkami dekoratívnej plošnosti a lineárnej dynamiky. Výsledkom jej snahy spojiť svet civilizácie a prírody bola artistná, precízne zvládnutá a preduchovnená modernistická forma.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter