English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Dedičstvo Karola Veľkého

14. septembra 2018 — 9. decembra 2018
Zvolenský zámok, Zvolen

Do Slovenskej národnej galérie so sídlom na Zvolenskom zámku prichádza unikátna výstava o otcovi Európy - Karolovi Veľkom. Okrem množstva zaujímavých historických exponátov sa - po bezmála 400 rokoch - na zámok vracia Svätoštefanská koruna v podobe dokonale vernej kópie.

Karol Veľký - významný panovník, považovaný za patróna integrujúcej sa Európy doviedol počas svojej vlády Franskú ríšu, hegemóna včasnostredovekej Európy, k najväčšiemu rozkvetu. Kráľ Frankov a cisár Západu ako je Karol Veľký nazývaný podporoval školstvo, obchod, umenie, položil základy európskej kultúry a vzdelanosti.

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého, zameraná na obdobie 9. - 11. storočia kedy vzniká súčasná Európa, venuje osobitnú pozornosť strednej Európe, menovite územiu Slovenska. Pre potreby zvolenskej výstavy bola spracovaná zvláštna časť venovaná historickým regiónom Hont, Novohrad, Gemer, Malohont, Zvolen a Tekov so zreteľom na počiatky mesta Zvolen.

K najzaujímavejším exponátom, ktoré uvidia návštevníci výstavy, patrí kolekcia nálezov z okolia Nitry z obdobia 9.-10. storočia, kolekcia šperkov z hrobových výbav z Pražského hradu, z hradiska Libice, slávny kniežací hrob zo Zemplína a z lokálneho dedičstva: súbor exponátov z  Pustého hradu zo Zvolena, hradiska Môťová - Priekopa a včasnoslovanských sídlisk zo Zvolena a regiónu.

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého je výnimočná aj tým, že po štyroch storočiach prináša na Zvolenský zámok ako jeden z  exponátov Svätoštefanskú korunu, ktorá tu bola uložená v rokoch 1619-1621.

Výstava bude sprístupnená v priestoroch SNG - Zvolenský zámok od 13. septembra do 9. decembra 2018. Na jej príprave sa podieľali odborníci z  Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Slovinska a Talianska.

Organizátori výstavy:
Pamiatkový úrad SR, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Archeologický ústav SAV Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Slovenská národná galéria a Mesto Zvolen.

Partneri:
Slovenské národné múzeum Bratislava, Národní muzeum Praha, Magyar Nemzeti múzeum Budapest, Mestské múzeum Bratislava, Biskupstvo Nitra, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter