English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Ikony na Slovensku

Od 3. júna 2001
Zvolenský zámok, 1. poschodie, Zvolen
Kurátorka: Katarína Kolbiarz Chmelinová
Expozícia na 1. poschodí začína prehliadkou komornej zbierky ikon SNG. Ich obsah je dedičstvom stredovekého byzantského maliarstva, na našom území najmä z pravoslávnych a grécko-katolíckych komunít severovýchodného a východného Slovenska.

Najstaršie pochádzajú zo 16. storočia. Ide o Mandylion (Kristovu tvár) s pomerne zriedkavou legendou o kráľovi Abgarovi a dvojicu komorných ikon zobrazujúcich evanjelistov sv. Mareka a sv. Matúša z Lukova Venécie. Obrazy Ukrižovania, Madony či sv. Juraja drakobijcu poskytujú predstavu o najčastejších témach ikonostasov pravoslávnych kostolov.

Po sporadickom zaraďovaní ikon do rôznych prehliadok starého umenia si tieto diela ešte pred vznikom samostatnej zbierky našli svoje trvalé miesto aj v časti stálych expozícii starého umenia galérie. Prvú stálu expozíciu ikonopisnej tvorby skoncipovala v roku 1976 vtedajšia kurátorka starých zbierok Magda Keleti. V tom čase sa už galéria mohla prezentovať nepočetnou, no zaujímavou vlastnou zreštaurovanou kolekciou. Administratívnym rozhodnutím sa však nasledujúci rok počet ikon v stálych expozíciách redukoval a časť sa deponovala na zámok vo Zvolene. K reinštalácii došlo v roku 1981, keď bola kolekcia ikon doplnená aj o dlhodobú výpožičku maľby Archanjela Michael zo 16. storočia z Galérie výtvarného umenia v Prešove.

Komplikácie so stálymi expozíciami sa zopakovali aj neskôr. K ich reinštalácii došlo v roku 1991 a nové expozície s kolekciou ikon boli opäť sprístupnené v roku 1994. Podobne aj východokresťanské pamiatky sa najskôr nainštalovali, neskôr deponovali vo Zvolene a potom znovu sprístupnili verejnosti v bratislavských expozíciách z júna 1999.

Súčasná stála expozícia v jednej sále Zvolenského zámku pochádza z roku 2001 a predstavuje najreprezentatívnejšie diela z príslušného neveľkého zbierkového fondu. Najstaršie vystavené diela pochádzajú zo 16. storočia. Ide o mandylion s pomerne zriedkavou legendou o kráľovi Abgarovi zachytenou v štyroch scénach na klejme a dvojicu komorných ikon zobrazujúcich evanjelistov sv. Mareka a sv. Matúša z Lukova Venécie.

V roku 2002 sa po náročnom reštaurovaní stala dominantou expozície rozmerná ikona Posledného súdu z Bogliarky priamo v maľbe datovaná do 60. rokov 17. storočia. Navyše, táto maľba je označená iniciálami majstra karpatského okruhu Monogramistu C. Z., ktorý je v ostatných rokoch čoraz známejší a ktorý okrem iného vytvoril ikonu Árona z Kurova (1656).

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter