English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Archív Júliusa Kollera

Od 14. januára 2020
Esterházyho palác, 1. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Petra Hanáková

Skutočnosť, že Slovenská národná galéria vďaka veľkorysosti Květy Fulierovej obhospodaruje pozostalosť konceptuálneho umelca Júliusa Kollera (1939 - 2007), asi našej verejnosti netreba zvlášť pripomínať. Koller je v posledných rokoch v produkciách SNG všadeprítomný.

CHOLERA KOLLERA - napísal si kedysi kdesi sám Július Koller. A tak nejako by sa dal zhrnúť medzičasom už aj trochu vysilený kollerovský boom. No hoci sa umelcovi, zberateľovi, zberačovi a hromadičovi Kollerovi za posledné roky venovalo a venuje množstvo výstav, publikácií, diplomových a dizertačných prác, dopyt je stále veľký, a tak naň (opäť) odpovedáme.

Impulzom je tentokrát formát experimentálnych expozícií, ktorý umožňuje Kollerov archív načas vystaviť (a ironicky kontextualizovať) v spoločnosti iných renomovaných hromadičov. Na rozdiel od interaktívnej Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov v susedstve, je čerstvo „nakrabicovaný" Archív Júliusa Kollera, apartne zahataný „kollerovskou" sieťou, nedotknuteľnou expozíciou! Nateraz nie je v silách SNG na každodennej báze otvárať kollerovské krabice, ide napokon o príliš vzácny materiál. Aj preto ho sprístupňujeme a digitalizujeme postupne na www.webumenia.sk či nedávno na stránke www.1989.sng.sk. Ako prístupný úvod do Kollera - jeho komplexného a bohatého života sme sa rozhodli vystaviť film. Dokument Arnolda Kojnoka Fair Play z roku 2012 ešte stačil zachytiť umelca v jeho inšpiratívnom prostredí (UFO-most SNP), ukazuje dobové kontexty jeho tvorby i jej narastajúcu rezonanciu bezprostredne po Kollerovej smrti. Názov filmu - Fair Play pritom pomenúva celkom presne Kollerovu umeleckú a životnú filozofiu.

Pár sond do materiálu Kollerovej pozostalosti nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo faksimíliách. Iný segment expozície budeme z času na čas obmieňať.

Július Koller je dnes vo svete jedným z našich najrešpektovanejších umelcov. Na otázku „prečo práve Koller?" pritom neexistuje jednoduchá odpoveď. Sčasti to možno súvisí so západnou predstavou o nás (materiálová chudoba prostriedkov a istý kafkovsko-havlovský rozmer Kollerovho anti-umenia). Faktom však zostáva originalita a komplexnosť Kollerovho videnia sveta, otvorenosť a komunikatívnosť jeho umeleckého gesta.

V našom druhom situačnom prevesení Archívu Júliusa Kollera sprístupňujeme niekoľko ďalších aspektov jeho mnohovrstevnej tvorivosti.

Prvá vitrína ukazuje Kollerovu celoživotnú zaujatosť geo-politikou sveta a jej historickou (i okultnou) dynamikou. „Komiksové" kresby, zaznamenávajúce v časových vrstvách pohyb keltských kmeňov na mape Európy, si umelec zrejme kdesi odkreslil. Alebo zo zdroja štylizáciou parafrázoval. Výsledok je ale typicky kollerovský „secesný" komiks. Keltský interes preniká celou pozostalosťou, kde nachádzame o. i. poznámky o „keltských dušiach" medzi výtvarníkmi... Napokon, sám Koller sa identifikoval s keltskou kultúrou (rozhodne viac ako so slovenskou) a s keltským svetom. Nielen v tvorbe plnej ornamentálnych i konceptuálnych (s)pletencov. Keltský bol aj jeho imidž bradatého druida, ktorý pod prahom zjavného sveta odkomunikováva jeho skrytý, okultný sediment.

V susednej vitríne otvárame z pozostalosti ďalšiu škatuľu a vyberáme z nej dve veci: Kollerove kalendáre s množstvom poznámok najrozličnejšieho charakteru (od sexu, cez zdravotnú diagnostiku až po udalosti sveta umenia). Nasledujúce materiály sú dokumentáciou jeho „účtovníctva". Koller ako jeden z mála domácich výtvarníkov sa neživil monumentálkami, ale komornejšou gaučo-produkciou krajiniek, ktoré sa predávali v sieti komunálnych predajní s umením Dielo, n. p. „Namastil" ich zrejme neúrekom, ako o tom svedčí bohatá dokumentácia. Tieto lacné obrázky Bratislavy, tatranských plies či drevenicového rurálu za tisícku-dve sa dnes v aukciách sem-tam objavia. Fanúšik Kollerovho konceptuálneho umenia ich vníma cez prsty, sú však dokladom (strategicky?) podvojného modus vivendi umelca v podmienkach socialistickej prevádzky umenia.

Naopak, Kolllerove texty na stene predstavujú jeho kvintesenciálny koncept. Textové prehlásenie, samotná myšlienka je tu dielom. Novú realitu netreba vysekávať do mramoru, stačí ju z predstavivosti umelca/diváka „vylúpnuť" slovom/textom, hodeným fixkou na obyčajný papier.

Posledná vitrína svoj obsah od nedávna nezmenila. Stále prezentuje Kollerove časozberné poznámky z prelomu 80. a 90. rokov minulého storočia. Jeho ČAS-OPISy sme však nanovo prelistovali, a tak pozornému čitateľovi/návštevníkovi odhaľujeme inú časť Kollerovho originálneho, v zásade nedôverčivého pohľadu na československú kultúrno-politickú zmenu. Filtrom vyobracania stránok je tentokrát šport, kultúra a špeciálne pop music.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter