English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Akcia ZET / umenovedná výprava

19. novembra 2020 — 27. júna 2021
Esterházyho palác, Bratislava

Od novembra tohto roku bude v átriu SNG výtvarník Marcel Mališ maľovať autorskú repliku strateného diela - svoj nový obraz s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu. Ako verne k úlohe pristúpi, bude na jeho rozhodnutí. Pre maliara bude galéria „pracovňou" a obraz tak bude pribúdať pred zrakmi verejnosti. Maliarska akcia sa stane východiskom pre nový experimentálny žáner - umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o postavení národnej galérie ako vzdelávacej inštitúcie dnes. Je to miesto kladenia otázok a hľadania odpovedí.

V horúcom júni roku 1950, ktorý sa stane novým temným obdobím našej novodobej histórie, v tom júni, keď bola popravená Milada Horáková, začína trojica výtvarníkov pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke. Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková ako členovia tvorivého kolektívu Č.S.Č. maľujú na zákazku ikonické dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi.
Monumentálny obraz (8,7 x 8 m) má reprezentovať servilnosť Československa na výstave hospodárskych úspechov v Moskve, no nakoniec sa stáva highlightom výstavy Československo-sovietskeho priateľstva v umení na pražskom Žofíne. Obrazu je venovaná mimoriadna pozornosť, o jeho vzniku pravidelne informujú médiá, jeho odhalenie sprevádza adekvátna mediálna pozornosť, prezentuje sa za účasti politikov, nakrúca ho filmový štáb. Nadšenie však veľmi skoro opadáva a obraz sa stáva terčom kritiky. V marci 1953 jeho hlavný protagonista zomiera a obraz navždy zmizne.

Výprava je príležitosťou na otvorenie niekoľkých tém, ktoré sú (nielen) v našom umení znepokojujúco prítomné. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa budeme venovať aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti či téme strachu, vzťahu originálu a kópie, problematike autorstva, monumentálnej tvorbe, umeniu na zákazku, mecenášstvu či vnímaniu a chápaniu problematických úsekov našich dejín. Ukončenie projektu sme naplánovali na 27. júna 2021, symbolicky na výročie popravy Milady Horákovej.

„... našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať". (Traumfabrik Kommunismus, 2003)

Ztracený svatý (2021)
Prvý česko-slovenský detektívny príbeh s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a historickým ponaučením


Akcia ZET je paralelnou aktivitou k publikácii - prvému československému detektívnemu príbehu s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a historickým ponaučením. Knihu píše Ondřej Horák (Fuczik) v spolupráci s Alexandrou Kusou, o ilustrácie sa stará Jindřich Janíček, o úpravu Nikola Klímová, obaja z vydavateľstva Take Take Take. Na knihu sa môžete tešiť už na jar 2021!

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution (Jérôme Bazin, Joanna Kordjak) v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.

Námet: Alexandra Kusá
Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová

https://akciazet.sng.sk/

Na projekte Akcia ZET spolu-pracujú:

Marcel Mališ
Na výtvarnú scénu vstúpil kritickou hyperrealistickou maľbou. Túto techniku využíva na sprostredkovanie kritických obsahov týkajúcich sa nielen aktuálnych maliarskych, ale aj spoločenských problémov. Prejavuje dlhodobý záujem o interpretácie politických udalostí a o sociálne „telo", ako aj zaujatie pre aktuálne myšlienkové trendy vo filozofii a v estetike - dokonca sa nevyhýba označeniu, že je moralista.

Ondřej Horák (Fuczik)
Známy popularizátor výtvarného umenia, architektúry a spriatelených disciplín v československom zábere. Autor filmov, relácií, scenárov, námetov, publikácií, výstav a iných počinov, ktoré s umením súvisia. Utajený romantik, ktorý verí v mravnú, tvorivú a hybnú silu umenia. Držiteľ ocenenia Magnesia Litera.

Samuel Chovanec
Spoluvytvára a programuje multimediálne inštalácie s vysokým podielom kreatívneho myslenia. Je novou posilou nášho tímu a jeho prvá realizácia je integrálnou súčasťou výstavy Generácia 909,76. V rámci Akcie ZET oživí veľkoformátovú maľbu - postará sa o vytvorenie inštalácie, ktorá bude pracovať s témou banality zla.

Braňo Matis
Grafický dizajnér so širokým záberom a s presvedčením, že funkčný dizajn môže byť interpretačným partnerom akéhokoľvek projektu. Autor grafickej identitya inovačného informačného systému budúceho areálu národnej galérie. V SNG dlhodobo pracuje aj ako grafická podpora v autorskom tandeme s Pavlínou Morháčovou.

lab.SNG
Je originálna platforma SNG, fungujúca od roku 2015, v rámci ktorej naši kolegovia a externisti realizujú a skúmajú možnosti inteligentného využitia digitálnych technológií v galerijnej a múzejnej praxi. S výsledkami ich práce sa môžu návštevníci zoznámiť nielen pri návšteve galérie, pretože digitálny obsah nevtieravo, no príznačne integrujú priamo do výstavných priestorov, ale aj on-line. Pomoc a skúsenosti lab.SNG využívajú aj iné galérie, inštitúcie a iniciatívy.

Programový tím SNG
Oddelenie marketingu a tvorby programov sa spoločne s tímom galerijných pedagógov venuje inteligentnému sprostredkovávaniu múzejných obsahov verejnosti a vzdelávaniu umením. Tím pripravuje okrem dramaturgie programov aj ich metodologické ukotvenie a vôbec zavedenie tohto druhu premýšľania do bežnej praxe národnej galérie.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter