English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Kristína Ligačová: Tvarovanie formy / formovanie tvaru

25. marca 2021 — 20. júna 2021
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

Kristína Ligačová(1995, Čadca) na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku absolvovala odbor Grafický dizajn (2014), ako študentka sa venovala aj fotografii a získala niekoľko ocenení vo fotografických súťažiach. V štúdiu pokračovala na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, absolvovala študijný pobyt v Poľsku na Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design vo Vroclave (2019).

Výstava Tvarovanie formy - formovanie tvaru v Galérii Ľudovíta Fullu je autorkinou treťou samostatnou prezentáciou. Hoci Kristína aktuálne končí štúdium v Ateliéri sklo (pedagógovia doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho, akad. soch. Milan Opálka), má už za sebou veľa projektov a realizácií, ktoré sú dôkazom jej talentu, ale i  pestrých podôb a možností tohto materiálu. Je to aj vďaka tomu, že štúdium pochopila a využila ako jedinečnú šancu vyskúšať si pri práci rôzne techniky a technologické postupy, experimentovať s transparentným materiálom samotným alebo v kombinácii a interakcii s inými materiálmi, ale aj ako príležitosť pre hľadanie koncepčného autorského prístupu. Presne v duchu ambície ateliéru byť „priestorom otvoreným rôznym vplyvom, smerom, postupom či technológiám i širokému spektru aktivít - od dizajnu až po voľnú tvorbu" (Patrik Illo).Štúdium jej poskytlo priestor a čas na vytvorenie pomyselného laboratória, v ktorom realizovala svoj výskum, robila pokusy, sklo používala tradične i  netradične, dizajnérsky, sochársky i maliarsky, tvarovala ho i  deformovala.

Kristína sa pohybuje na rôznych úrovniach stupnice medzi dizajnom a  voľným umením. Sklo tvaruje a formuje ako dizajnér a dáva mu úžitkovú funkciu. Niekedy sa obmedzí na prácu s tvarom (VVVASE, 2019), ale často skúša aj možnosti jeho dekorovania. Na sympóziách v Lednických Rovniach, v Novom Bore (CZ) či vo Vroclave (PL) experimentovala napríklad s  autorskou technikou natavovania fragmentov rastlín v sklenenom púdri na horúcu sklovinu.

Na aktuálnej výstave v GĽF však Kristína nepredstavuje funkčné, odvážne dizajnové kúsky, ale projekty, ktoré sú skôr z kategórie voľného umenia; v nich k sklu pristupuje ako sochár alebo maliar. Už v roku 2014 začal vznikať projekt Buble, ktorý stále rozvíja a zdokonaľuje v  rovine formy, tvaru a kombinácie materiálov a postupov. Jeho podstatou je prenesenie transcendentálnej tvorby bubliny, jej vznik a zánik, a  práca s formou, ktorou je sadrový alebo keramický odliatok tváre, cez ktorú je sklo fúkané. Nie je to však klasická forma, neurčuje výsledný tvar skla; pri jeho formovaní ponecháva autorka priestor aj náhode. Docieľuje tým originálnosť každej bubliny, pričom odliatok sa stáva integrálnou súčasťou diela. Inštalácia objektov so zakódovanou študentskou hravosťou, ľahkosťou a bezstarostnosťou bola s úspechom prezentovaná na výstavách na Slovensku, ale aj v Poľsku a Francúzsku.

Do niektorých svojich projektov, napr. Objekt, Deštrukcia, oba 2016, Kristína včleňuje aj hotové sklenené výrobky, ktoré sa stávajú súčasťou inštalácií a autorských príbehov. Bežnú produkciu s úžitkovou funkciou ďalej opracováva pieskovaním. Steny sklenených objektov sú stále tenšie a krehkejšie, nakoniec podliehajú deštrukcii a rozpadu formy až zmiznú celkom, rozpadnú sa na (neprítomný) sklenený piesok. Inštaláciu možno vnímať nielen esteticky, ale aj filozoficky, ako postupný rozklad, rozpad a pominuteľnosť všetkého materiálneho. Poznáte to predsa: prach si ... Zvlášť ak si uvedomíme, čo je východiskovou surovinou v procese výroby skla.

Podobný princíp opracovania hotových výrobkov zopakovala autorka aj v metafyzických inštaláciách Charakter I. a Charakter II., 2018, inštaláciu doplnila o ďalšie sklenené fragmenty, v ktorých materializovala aj obsah nádob; pomocou techniky patte de verre fixovala tekutinu vo fiktívnych polohách. Stôl zaplnený viac či menej deštruovanými, porozhadzovanými, rozbitými, nedopitými či rozliatymi pohármi, možno čítať ako príbeh, na ktorého začiatku bola rušná spoločnosť, na jeho konci je to už len apokalyptický chaos a otázka; akú stopu za sebou nechávame?

Celkom iný prístup a postup zvolila v inštalácii Proces formy - materializácia vzduchu vo forme, 2019. Tento raz nevznikajú tvary uberaním zo sklenenej hmoty, naopak, samotná sklenená hmota tvaruje formu, do ktorej je tavená. Každý ďalší kus, vytavený do tej istej formy, ju deštruuje, sklenená masa expanduje, vteká do stále väčších prasklín. Je zhmotneným procesom, odtlačkom prázdna, materializovaným vzduchom.

Z iného súdka je aj inštalácia Obraz + odraz vytvára nový odkaz, 2018, ktorá bola Kristíninou bakalárskou prácou. Je časozberným cestopisným denníkom, v ňom sa v niekoľkominútových intervaloch vrství obraz krajiny na cestách vlakom zo Žiliny do Bratislavy a naopak. Kombinuje ľahkosť kresby, krehkosť skla, identitu miesta, schopnosť vybrať podstatné črty a „exponovať" sklenenú tabuľku v krátkej časovej sekvencii. Celkom logicky tak zapadá do príbehu autorky so vzťahom ku kresbe, sklu i fotografii, ktorá sa už niekoľko rokov pohybuje na trase medzi miestom, kde žije a školou, ktorú študuje.

Účasť na umeleckých sympóziách :
2019 Medzinárodné sympózium Lednické Rovné, SK
2019 CONNECTION, Wroclaw, PL 2015 GLASS LAB SESSION, Sázava, ČR
2018 IGS, Nový Bor, ČR
2017 INSIDE / OUTSIDE, Wroclav, PL
2017 Medzinárodné sympózium, Lednické Rovné, SK
2015 GLASS LAB SESSION, Sázava, ČR

Samostatné výstavy:
2019 Bubbles, Arttrack gallery, Wroclaw, PL /v rámci European glass festival/
2019 Bubbles, Muzeum Karkonoszkie, Jelenia Góra, PL / v rámci European glass festival/

Kolektívne výstavy:
2020 Contemporary Slovak glass 1960-2020, Musées du verre de Conches, FR
2020 20/20, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
2020 Sklo (venované Milošovi Balgavému),Galéria Jána Koniarka, Synagóga, Trnava, SK 2019 Connection, International Project Art Glass Workshop, Neon gallery, Wroclaw, PL
2019 Vision Glass, Jelenia Góra, PL
2019 Rozhranie, Rona galéria, SK
2019 New glass folder, Orava gallery, SK2019 Glass as canvas, Glass factory, Sweden
2018 Art Design Project, SK
2017 Vidieť, vedieť, maľovať, Galéria Médium, Bratislava, SK
2017 Sklo z Bratislavy, PASK Klatovy, ČR
2017 INSIDE / OUTSIDE, Wroclaw, PL
2016 Za hranou, Nitrianská galéria, Nitra, SR
2016 Ticho sklo, Galéria Nova, Bratislava, SR
2015 - 2016 Glass Lab exhibition, Huť František v Sázavě, ČR
2015 New Approaches, Riga, LV

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter