English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30. septembra 2021 — 1. mája 2022
Esterházyho palác, Bratislava
Kurátorky: Magdaléna Kuchtová, Eva S. Kotláriková

Zóna je edukačným priestorom pre návštevníkov a návštevníčky všetkých vekových kategórií, ktorí radi objavujú, experimentujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. Spájame tu interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych s originálmi diel výtvarného umenia, ktoré inštaláciami komentujeme a vysvetľujeme.

Tretia tematická Zóna s názvom Aktívna zóna - obraz, priestor, perspektíva je venovaná technikám a princípom, vďaka ktorým sú umelci schopní docieliť dojem hĺbky v dvojrozmernom, čiže plochom obraze. Výstava tematizuje prítomnosť, či naopak, absenciu perspektívy v rôznych dielach rozličných období dejín výtvarného umenia. Predstavuje princípy lineárnej jednoúbežníkovej perspektívy, farebnej a vzdušnej perspektívy, vytvárania hĺbky prekrývaním objektov a princíp priestorových plánov.

Novšie spôsoby narábania s hĺbkou obrazu prináša technika stereoskopu, či práca s dojmom trojrozmernosti v abstrakcii len na základe geometrických pravidiel teórie perspektívy. Výstavu dopĺňa krátke nahliadnutie do teoretickej literatúry o perspektíve pre maliarov a efektná vizualizácia týchto princípov na príklade stropnej fresky Nanebovzatia Panny Márie, realizovanej na kupole katedrály v maďarskom Váci.

Jednotlivé princípy sú ukázané na origináloch zo zbierok Slovenskej národnej galérie z rôznych období dejín umenia, od autorov ako Ľudovít Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch, Eugen Lehotský a mnohých iných. Každý z princípov hlbšie objasňujú edukatívne praktické inštalácie, umožňujúce návštevníčkam a návštevníkom samostatne preskúmať konkrétne témy a vizualizovať zákonitosti tvorby priestoru v obraze.

Koncepcia výstavy: Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová
Autori edu inštalácií:
Magdaléna Kuchtová, Katarína Defeo Fiúza Siposová, Braňo Matis
Produkcia
: Martina Hajachová, Barbora Tribulová
Priestorové a technické riešenie:
Róbert Sekeráš
Grafický dizajn
: Braňo Matis

Partnerom výstavy je spoločnosť KIA, pre ktorú je umenie inšpiráciou.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter