English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Galéria Horský park

Od 20. októbra 2012
Horský park

Galéria Horský park je verejný priestor programovo zameraný na vystavovanie veľkorozmerných exteriérových sôch. Oplotený areál s rozlohou 3 300 m2 slúži na prehliadku sochárskych diel významných slovenských umelcov.


Návštevníci sa v dlhodobej expozícii stretnú s dielami kľúčových osobností sochárstva 20. a 21. storočia: Jozef Kostka, Rudolf Uher, Pavol Tóth, Štefan Belohradský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Stano Filko, Juraj Meliš, ktorí zásadným spôsobom menili podoby slovenského umenia a tu im sekunduje aj mladší Erik Binder.

V budúcnosti by mali do parkovej inštalácie pribudnúť diela ďalších významných tvorcov rôznych generácií: Juraja Bartusza, Rudolfa Sikoru, Bohuša Kubínskeho, Štefana Papča a iných.

Realizáciu Galérie Horský park zabezpečilo rovnomenné občianske združenie založené roku 2011. Okrem pozemku, ktorý galérii dala do užívania mestská časti Bratislava – Staré mesto, sa projekt opiera prevažne o súkromné zdroje. Odborným garantom a spolupracovníkom združenia je Slovenská národná galéria, ktorá do expozície zapožičala dve diela. Ďalšie vystavené sochy a inštalácie sú z majetku zberateľov a autorov.

Galéria sa nachádza v susedstve bratislavského Horského parku: oproti Horárni Horský park, povedľa Majakovského schodov. Obdobné exteriérové expozície vznikali od prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia, keď sa pozdvihla a rozvinula myšlienka sochárskych sympózií v prírode a krajine, hľadali sa nové priestory a možnosti pre uplatnenie sochárskych diel. Dnes sú neodmysliteľnou súčasťou miest, parkov i prírodných areálov nielen v Európe, ale aj po celom svete.

Odhliadnuc od dočasných sympoziálnych expozícií, prechodných výstav v prírode, v mestských a architektonických exteriéroch či menších parkových sochárskych inštalácií, na Slovensku tento typ stálej expozície doteraz chýbal.

Vystavujúci autori:


Jozef Kostka
(1912, Stupava – 1996, Bratislava) – Zakladateľ slovenského moderného sochárstva, tvorca expresívneho a lyricko-senzuálneho diela. 1932 – 1937 študoval na UPŠ v Prahe (prof. K. Dvořák). Od 1940 pedagogicky činný, 1949 –1972 profesor na VŠVU v Bratislave. Venoval sa monumentálnemu a komornému sochárstvu, kresbe, maľbe a keramike.

Rudolf Uher (1913, Lubina pri Trenčíne – 1987, Bratislava) – Druhá zakladateľská postava slovenského moderného sochárstva, do ktorého uviedol problém archetypu, neskôr sa venoval abstraktnej soche inšpirovanej neo-konštruktivizmom a minimalizmom. 1941 – 1944 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. J. Kostka).

Pavol Tóth (1928, Vinosady-Modra – 1988, Tarragona, Španielsko) – Sochár figuratívnej poetiky archetypálneho rázu, ktorého dominantnou témou bola žena. 1950 – 1955 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), člen Skupiny Mikuláša Galandu (1957).

Štefan Belohradský (1930, Preseľany – 2012, Bratislava) – Sochár, predstaviteľ konkretizmu a geometricko-konštruktúvnej plastiky. 1948 - 1952 študoval na Fakulte architektúry SVŠT (prof. V. Karfík, E. Hruška), 1954 – 1959 na VŠVU v Bratislave (prof. F. Štefunko). Venoval sa hlavne sochárstvu v architektúre a kresbe.

Andrej Rudavský
(1933, Posada Horna, Poľsko) – Významná osobnosť slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia, sochár znakovej formy odvolávajúcej sa na archaické a mýtické korene slovenskej kultúry. 1950 – 1954 študoval na VŠUP v Prahe (prof. J. Wagner, J. Kavan), člen Skupiny Mikuláša Galandu.

Stano Filko (1937, Veľká Hradná – 2015, Bratislava) – Jeden z najvšestrannejších a najradikálnejších avantgardistov slovenskej výtvarnej scény vychádzajúci z konceptuálneho myslenia, predstaviteľ umenia objektu, environmentu a inštalácie, happeningu a akcie. 1959 – 1965 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. P. Matejka).

Jozef Jankovič (*1937, Bratislava) – Od 60. rokov 20. storočia vedúca osobnosť slovenského sochárstva, tvorca veľkého monumentálneho a komorného diela novofiguratívnych východísk, rešpektovaný doma i v zahraničí. 1956 – 1962 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), 1990 – 2007 pedagogicky činný, profesor na VŠVU v Bratislave. Okrem sochy sa venuje kresbe, počítačovej grafike a šperku.

Juraj Meliš (*1942, Nové Zámky) – Od 70. rokov 20. storočia výrazný predstaviteľ konceptuálne zameranej sochárskej tvorby obohatenej o prvky arte povera a novej divokosti. 1960 – 1966 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), 1990 – 2007 pedagogicky činný, profesor na VŠVU v Bratislave. Venuje sa tvorbe prostredí, objektov, kresbe, grafike a koláži.

Erik Binder (*1974, Hnúšťa-Likier) – Jeden z najznámejších slovenských umelcov mladšej strednej generácie, ktorého tvorba je výrazne multimediálne zameraná a charakterizuje ju „ekoanarchizmus" i recyklovateľnosť. 1991 – 1996 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Jankovič, D. Fischer), 1997 – 1998 na AVU v Prahe (doc. V. Kokolia).

Zoznam vystavených diel:

Jozef Kostka: Stĺp z Mariánky II. – III. Okolo 1970. Drevo, v. 200, 218 cm
Jozef Kostka: Žena v prírode I. 1974. Drevo, 150 cm
Rudolf Uher: Astronaut. 1962. Kameň, 100 × 200 cm. Slovenská národná galéria
Rudolf Uher: Socha. 1968. Pieskovec, v. 160 cm
Pavol Tóth: Pod sprchou. 1970. Epoxid, v. 225 cm
Štefan Belohradský: Slnko. 1973. Kov, v. 400 cm
Andrej Rudavský: Pribinovo posolstvo. 1965. Bronz, v. 240 cm. Slovenská národná galéria
Jozef Jankovič: Krucifix. 1993. Drevo, kov, epoxid, 640 × 310 × 100 cm
Jozef Jankovič: Pokus o stretnutie. 1999. Kov, 360 × 200 × 100 cm
Stano Filko: SSSSSSSSS.FFFF., INSTALATIONEIQ. Autoportrét Karmaborn. (1937) – 2012. Kov, pozinkovaný plech, Ø 400 cm, v. 950 cm
Juraj Meliš: Idea – Veľký cenzor. 1980 – 1981. Oceľ, kameň, 350 × 150 cm
Juraj Meliš: Jeleň oráč. 1972. Zváraná oceľ, v. 240 cm
Erik Binder: Z.ONA. 2011. Kov, syntetická farba, 150 × 150 × 160 cm

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter