Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Galéria Horský park

Od 20. októbra 2012
Horský park

Galéria Horský park je verejný priestor programovo zameraný na vystavovanie veľkorozmerných exteriérových sôch. Oplotený areál s rozlohou 3 300 m2 slúži na prehliadku sochárskych diel významných slovenských umelcov.


Návštevníci sa v dlhodobej expozícii stretnú s dielami kľúčových osobností sochárstva 20. a 21. storočia: Jozef Kostka, Rudolf Uher, Pavol Tóth, Štefan Belohradský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Stano Filko, Juraj Meliš, ktorí zásadným spôsobom menili podoby slovenského umenia a tu im sekunduje aj mladší Erik Binder.

V budúcnosti by mali do parkovej inštalácie pribudnúť diela ďalších významných tvorcov rôznych generácií: Juraja Bartusza, Rudolfa Sikoru, Bohuša Kubínskeho, Štefana Papča a iných.

Realizáciu Galérie Horský park zabezpečilo rovnomenné občianske združenie založené roku 2011. Okrem pozemku, ktorý galérii dala do užívania mestská časti Bratislava – Staré mesto, sa projekt opiera prevažne o súkromné zdroje. Odborným garantom a spolupracovníkom združenia je Slovenská národná galéria, ktorá do expozície zapožičala dve diela. Ďalšie vystavené sochy a inštalácie sú z majetku zberateľov a autorov.

Galéria sa nachádza v susedstve bratislavského Horského parku: oproti Horárni Horský park, povedľa Majakovského schodov. Obdobné exteriérové expozície vznikali od prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia, keď sa pozdvihla a rozvinula myšlienka sochárskych sympózií v prírode a krajine, hľadali sa nové priestory a možnosti pre uplatnenie sochárskych diel. Dnes sú neodmysliteľnou súčasťou miest, parkov i prírodných areálov nielen v Európe, ale aj po celom svete.

Odhliadnuc od dočasných sympoziálnych expozícií, prechodných výstav v prírode, v mestských a architektonických exteriéroch či menších parkových sochárskych inštalácií, na Slovensku tento typ stálej expozície doteraz chýbal.

Vystavujúci autori:


Jozef Kostka
(1912, Stupava – 1996, Bratislava) – Zakladateľ slovenského moderného sochárstva, tvorca expresívneho a lyricko-senzuálneho diela. 1932 – 1937 študoval na UPŠ v Prahe (prof. K. Dvořák). Od 1940 pedagogicky činný, 1949 –1972 profesor na VŠVU v Bratislave. Venoval sa monumentálnemu a komornému sochárstvu, kresbe, maľbe a keramike.

Rudolf Uher (1913, Lubina pri Trenčíne – 1987, Bratislava) – Druhá zakladateľská postava slovenského moderného sochárstva, do ktorého uviedol problém archetypu, neskôr sa venoval abstraktnej soche inšpirovanej neo-konštruktivizmom a minimalizmom. 1941 – 1944 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. J. Kostka).

Pavol Tóth (1928, Vinosady-Modra – 1988, Tarragona, Španielsko) – Sochár figuratívnej poetiky archetypálneho rázu, ktorého dominantnou témou bola žena. 1950 – 1955 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), člen Skupiny Mikuláša Galandu (1957).

Štefan Belohradský (1930, Preseľany – 2012, Bratislava) – Sochár, predstaviteľ konkretizmu a geometricko-konštruktúvnej plastiky. 1948 - 1952 študoval na Fakulte architektúry SVŠT (prof. V. Karfík, E. Hruška), 1954 – 1959 na VŠVU v Bratislave (prof. F. Štefunko). Venoval sa hlavne sochárstvu v architektúre a kresbe.

Andrej Rudavský
(1933, Posada Horna, Poľsko) – Významná osobnosť slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia, sochár znakovej formy odvolávajúcej sa na archaické a mýtické korene slovenskej kultúry. 1950 – 1954 študoval na VŠUP v Prahe (prof. J. Wagner, J. Kavan), člen Skupiny Mikuláša Galandu.

Stano Filko (1937, Veľká Hradná – 2015, Bratislava) – Jeden z najvšestrannejších a najradikálnejších avantgardistov slovenskej výtvarnej scény vychádzajúci z konceptuálneho myslenia, predstaviteľ umenia objektu, environmentu a inštalácie, happeningu a akcie. 1959 – 1965 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. P. Matejka).

Jozef Jankovič (*1937, Bratislava) – Od 60. rokov 20. storočia vedúca osobnosť slovenského sochárstva, tvorca veľkého monumentálneho a komorného diela novofiguratívnych východísk, rešpektovaný doma i v zahraničí. 1956 – 1962 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), 1990 – 2007 pedagogicky činný, profesor na VŠVU v Bratislave. Okrem sochy sa venuje kresbe, počítačovej grafike a šperku.

Juraj Meliš (*1942, Nové Zámky) – Od 70. rokov 20. storočia výrazný predstaviteľ konceptuálne zameranej sochárskej tvorby obohatenej o prvky arte povera a novej divokosti. 1960 – 1966 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), 1990 – 2007 pedagogicky činný, profesor na VŠVU v Bratislave. Venuje sa tvorbe prostredí, objektov, kresbe, grafike a koláži.

Erik Binder (*1974, Hnúšťa-Likier) – Jeden z najznámejších slovenských umelcov mladšej strednej generácie, ktorého tvorba je výrazne multimediálne zameraná a charakterizuje ju „ekoanarchizmus" i recyklovateľnosť. 1991 – 1996 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Jankovič, D. Fischer), 1997 – 1998 na AVU v Prahe (doc. V. Kokolia).

Zoznam vystavených diel:

Jozef Kostka: Stĺp z Mariánky II. – III. Okolo 1970. Drevo, v. 200, 218 cm
Jozef Kostka: Žena v prírode I. 1974. Drevo, 150 cm
Rudolf Uher: Astronaut. 1962. Kameň, 100 × 200 cm. Slovenská národná galéria
Rudolf Uher: Socha. 1968. Pieskovec, v. 160 cm
Pavol Tóth: Pod sprchou. 1970. Epoxid, v. 225 cm
Štefan Belohradský: Slnko. 1973. Kov, v. 400 cm
Andrej Rudavský: Pribinovo posolstvo. 1965. Bronz, v. 240 cm. Slovenská národná galéria
Jozef Jankovič: Krucifix. 1993. Drevo, kov, epoxid, 640 × 310 × 100 cm
Jozef Jankovič: Pokus o stretnutie. 1999. Kov, 360 × 200 × 100 cm
Stano Filko: SSSSSSSSS.FFFF., INSTALATIONEIQ. Autoportrét Karmaborn. (1937) – 2012. Kov, pozinkovaný plech, Ø 400 cm, v. 950 cm
Juraj Meliš: Idea – Veľký cenzor. 1980 – 1981. Oceľ, kameň, 350 × 150 cm
Juraj Meliš: Jeleň oráč. 1972. Zváraná oceľ, v. 240 cm
Erik Binder: Z.ONA. 2011. Kov, syntetická farba, 150 × 150 × 160 cm

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter