English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Jakub Gulyás. Pieseň po práci

2. júna 2022 — 28. augusta 2022
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
Kurátorka: Alexandra Kusá

Výstavný projekt Pieseň po práci pracuje so silným geniom loci Galérie Ľudovíta Fullu a je postavený na fotografickom editoriáli (Jakub Gulyás, Eva Sýkorová Čomborová) z roku 2021. Editorka s fotografom spojili nápad, módu a miesto so silnou vizualitou – výsledkom je pôsobivá kolekcia fotografií, ktorá hovorí nad všetku pochybnosť nielen o móde, ale aj o aktuálnosti Fullovho odkazu ako o inšpirácii, ktorá sa nevytráca.

Výber fotografií zohľadňuje práve spojenie s budovou a rozmanitosť aranžérskych možností spojených s fotografickým médiom. Ide samozrejme o viac než len o prezentáciu módnej fotografie v bielej kocke neomodernej galérie. V hre je sprítomnenie pamäťovej stopy, vytvorenie projekčnej plochy, ktorá diváka nabáda na spoluúčasť a vyzýva vstúpiť do maliarovej archy. Fulla tu, aj prostredníctvom stimulujúcej fotografovej cesty, stále je. Priestorová inštalácia spája obrazy, fotografie, priestor a  nábytok do výsledného diela – výstavy/expozície.

Ako vyzerala pôvodná verzia interiérov galérie navrhnutá dizajnérom Viktorom Holešťákom-Holubárom, premiérovo predstavíme prostredníctvom série návrhov z galerijných zbierok. Vznikli v roku 1968 a do reality sa napokon premietli len čiastočne. Dnes stopy Holubárovho konceptu môžeme rozoznať v umnej skladačke nápadného kovového zábradlia, v  monumentálnom lustri. V prijímacej miestnosti zasa v levitujúcich zostavách subtílnych skriniek a políc, v krbovej stavbe. Na komornej výstave Domov pre Fullu, situovanej v priestore ateliéru, si zároveň pripomenieme, ako to v GĽF vyzeralo za jeho života. Keď maliar vo svojej galérii zapaľoval sviečky na Holubárovom svietniku, alebo šarmantne pózoval pri keramickej fontáne.

Keď v decembri 2021 opäť zatiekla budova galérie a kolegovia sa iba bezmocne dívali na valiacu sa vodu, bolo v tom niečo zvláštne poetické, ako keď obdivujete majestátnu vlnu tsunami, ktorá zrazu pohltí ostrov. Spolu s padajúcim rohom a praskajúcimi sklami to bol ďalší stupeň deštrukcie.

Zbierky sme sa rozhodli bezodkladne evakuovať, ale na situáciu nerezignovať – opäť raz sa dostalo k slovu povestné „kreatívne provizórium“ a Zuzana Gažíková sa so svojím tímom rozhodla viesť Fullovku bez Fullu. Tak sa odštartovalo obdobie, ktoré bude nielen previerkou našej kreativity, ale aj životnosti autora. Čo hovorí Fulla dnes? Nejdeme do neznámeho sveta, kolegovia z GĽF si to veľmi dobre nacvičili v rámci dlhodobého cyklu Viac Fullu, ktorý vychádza z  inšpiračného potenciálu tvorby umelca, alebo reaguje na samotný objekt a príbeh galérie a jej genia loci.

Tak vzniklo viacero dobrých, lepších i nečakaných objektov ako koncepcia našich príspevkov k Fullovým dňom, spolupráca s Lenkou Sršňovou na módnej kolekcii, Fullagenerátor Ondreja Jóba a predovšetkým sumarizujúca Trinásta komnata (2022) s výstavou Prasklina a naposledy projekt Scan me. Teraz zapojíme do provizória celú galériu a táto výstava bude prvou.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter