English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650 – 1800

10. júna 2022 — 25. septembra 2022
Bratislavský hrad
Kurátor: Josef Wolf
Putovná výstava mapuje územia Podunajska v 17. a 18. storočí cez detailné aj kontextuálne mapy území okolo rieky Dunaj od prameňa až po jeho deltu, jeho prítokov, pôdorysy miest a pevností či plány bitiek. Výstava bola doteraz prezentovaná na viacerých miestach v Nemecku, Rumunsku, Maďarsku a po Bratislave ju čaká presun do Rakúska.

S „krásnym modrým Dunajom“ spájame nielen valčík od Johanna Straussa, ale aj rozsiahly priestor, ktorého chrbticou je hlavný európsky tok. Nebolo tomu tak vždy: až počas vojenských konfliktov s Osmanskou ríšou koncom 17. a začiatkom 18. storočia boli pre cisára dobyté rozsiahle oblasti juhovýchodnej Európy. Kartografi dali týmto neznámym krajinám tvar. Vytvorili obrazy toku, ktorý spája nielen krajiny, mestá a ľudí, ale aj dva svety: Západ a Východ, Orient a Okcident.

Obrazové svety tvorcov máp vypovedajú nielen o stretnutiach a výmenách myšlienok a tovarov, ale aj o mocenských nárokoch, vojenských konfliktoch a o náboženských vymedzeniach. Vytvárajú až do súčasnosti pôsobiaci obraz „kresťanskej Európy“ a hrozivý obraz moslimského nepriateľa.

Kartografi spájali krajiny do jedného celku, hranicami oddeľovali teritóriá jedno od druhého a opätovne tento priestor nanovo objavovali. Napriek mnohorakým vymedzeniam hraníc zostal tento široký a komplexný priestor Podunajska otvorený a premenlivý ako doslova plynúci a k životu sa obracajúci.

Výstavu dopĺňa katalóg s bohato ilustrovanými textami na vyše 400 stranách.

Organizátori výstavy: Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum,Hlavný krajinský archív Baden-Württemberg v Karlsruhe, IDGL Tübingen

Spoluatori výstavy: Julian Würtemberger – štátny tajomník Ministerstva vnútra Baden-Württemberg, Prof. Dr. Reinhard Johler – vedecký riaditeľ Inštitútu pre dunajsko-švábske dejiny a zemepis (IDGL), Tübingen, Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann – vedúci oddelenia Hlavného Krajinského archívu Baden-Württemberg, Mgr. Martin Čičo – kurátor grafiky SNG

Slovenská národná galéria obohatila výstavu o 21 originálnych diel z vlastnej grafickej zbierky pochádzajúcich zo 16. až 19. storočia.

SNG bude pokračovať v dlhodobej medzinárodnej spolupráci s Hlavným krajinským archívom Baden-Württemberg v Karlsruhe v rámci svojho pripravovaného medzinárodného výstavno-edičného projektu o umení, umeleckom remesle, kultúre a spoločnosti v čase osmanskej expanzie na dnešnom našom území v období 16. až 17. storočia.

Výstavu finančne podporili: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Krajinský archív Baden-Württemberg.

Viac na webe Bratislavského hradu.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter