English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Intervencie v gotickej zbierke SNG

26. októbra 2010 — 16. januára 2011
Vodné kasárne ,
Kurátori: Dušan Buran, Naďa Kančevová

Časť umeleckých diel zo stálej expozície Gotického umenia Slovenska je od septembra 2010
do januára 2011 prezentovaná na výstave D´or et de feu. L´Art en Slovaquie á la fin du Moyen Age (Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na sklonku stredoveku) v Musée de Cluny v Paríži.

Ide neraz o kľúčové exponáty z obdobia približne medzi rokmi 1470-1520. Počas vystavenia týchto diel vo Francúzsku by sme návštevníkom naďalej chceli ponúknuť možnosť vstupu do stálej expozície gotického umenia; napokon mnoho starších a nemenej cenných diel zo stredoveku je stále prezentovaných na svojom mieste. Túto príležitosť sme sa preto rozhodli využiť na konfrontáciu stredovekých artefaktov s umením 20. a 21. storočia - takisto zo zbierok SNG.
Vybrali sme na ňu diela súčasných slovenských autorov - osobností, ktoré sa svojou tvorbou neraz dotýkali existenciálnych otázok oscilujúcich medzi individualitou (prítomnou v osobe samotného tvorcu) a kategóriou niečoho, čo človeka presahuje. Zastúpené sú diela nasledujúcich umelcov: Ľubomír Durček, Mira Gáberová, Vladimír Havrila, Igor Kalný, Michal Kern, Vladimír Popovič, Peter Rónai, Martin Sedlák, Rudolf Sikora a Dezider Tóth. Video navyše poskytuje možnosť obmeny počas trvania intervencií.
V priestore gotickej inštalácie pôsobia ich diela na pohľad ako fragmenty vytrhnuté z iného príbehu. Jednako to je práve miesto ich dočasného umiestnenia, ktoré posúva možnosti ich vnímania, vstupuje do hry ďalšími možnými významovými vrstvami a formuje ich pôvodné zámery. Od dialógu medzi gotickými sochami a obrazmi na jednej strane a fotografiami či inštaláciami na strane druhej si sľubujeme nastolenie hneď niekoľkých otázok: Akú formu môže mať „spirituálne umenie" na začiatku 21. storočia? Prečo je stredoveké - skrz-naskrz duchovné umenie zhmotnené v materiálovo ťažkých (drevo, kameň) a vizuálne neraz mimoriadne bohatých formách (polychrómia, zlátenie)? Prečo umenie 20. storočia
s „metafyzickými ambíciami" je naopak výrazovo čoraz skromnejšie, formálne asketické a vyúsťujúce do konceptu - myšlienky, ktorá akoby len čakala na svoje uskutočnenie?

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter