English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Juraj Bartusz. gestá / body / sekundy

19. augusta 2010 — 31. októbra 2010
2. poschodie,
Esterházyho palác, Bratislava
Kurátorky: Katarína Bajcurová, Vladimíra Büngerová, Lucia Gregorová Stach

Retrospektívna výstava Juraja Bartusza (1933) s názvom gestá / body / sekundy nadväzuje na program SNG prezentovať významné osobnosti dejín slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.

Bartusz je pražským absolventom: v rokoch 1954 - 1958 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej (prof. Jan Wagner, prof. Jan Kavan) a v 1958 - 1961 na Akadémii výtvarných umení (prof. Karel Pokorný, prof. Karel Hladík). Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 60. rokoch 20. storočia a stále patrí k jej najvýraznejším osobnostiam. Juraj Bartusz vytvoril pozoruhodné sochárske dielo a jeho realizácie pre verejný priestor charakterizuje vo figuratívnej tvorbe dôraz na silu myšlienky dosiahnutý expresívnym traktovaním s výrazným rukopisom (Pamätník Krompašskej vzbury, 1971) alebo v reduktivistickom štýle cítenie antropomorfného tvaru (Kozmická brána, 1973). Vo svojej tvorbe však rozvinul aj ďalšiu líniu „inej kreativity", v ktorej spracoval stretnutie sochárskeho východiska s neoavantgardnými tendenciami, čím sa zaradil aj k umelcom alternatívnej scény počas totalitného režimu.

Razanciu autorského gesta a princíp neustáleho výskumu umeleckej tvorby ako takej pretavil do jedinečných intermediálnych výstupov v maľbe, grafike, kresbe, umení akcie, do objektu a inštalácie, ale aj do experimentálnej hudby. V 80. rokoch 20. storočia logicky dospel k subjektivizmu postmoderny, ktorá sa najvýraznejšie prejavila v Časovolimitovaných maľbách (od 1984) a neskôr aj v návratoch k mýtickému dedičstvu v transavantgardnom maliarstve. So zázemím v poézii, literatúre, hudbe a rozprávačstve cez svoje osobné dejiny si Bartusz vypracoval autorskú výtvarnú filozofiu o ťažiskových témach civilizácie posledných desaťročí - ekológii a etike. Bartuszov význam dokazujú početné participácie na medzinárodných výstavách a zastúpenie v relevantných štátnych a súkromných zbierkach na Slovensku aj v zahraničí.

Koncepcia výstavy s príznačným názvom gestá / body / sekundy vychádza z najdôležitejších fenoménov v Bartuszovom intermediálnom umeleckom programe. Sú to: 1. gesto (sochárske, maliarske, performatívne, tvorivé i deštruktívne), 2. autorský zámer, individualita, subjekt - jeho výkon, telo, idea 3. čas, limit, pamäť, dejiny.

Výstava pripomenie aj autorov intenzívny vzťah k vedeckému výskumu a k téme kozmos a kozmonautika, v ktorej vytvoril špecifický príspevok ku konceptuálnemu umeniu na Slovensku. Temporalita ako predpoklad gesta a performativity je Bartuszovým zásadným centrom záujmu, ktorý výstava predstaví vo viacerých úrovniach. Bartuszov jednajúci autorský subjekt je neoddeliteľnou súčasťou jeho diela a prejaví sa výrazne aj v koncepcii výstavy. Preto rovnocenne s ostatnými dielami uvedieme dokumentárne záznamy tvorby v podobe fotografií a filmov. Ide o záznamy procesov, ktoré možno chápať ako autorské techniky, realizované v konceptuálnych a akčných stratégiách.

Cieľom aktuálnej výstavy je komplexne predstaviť vybrané podoby a premeny autorovho výtvarného myslenia od 60. rokov po súčasnosť prostredníctvom v jednotlivých dominujúcich tematických okruhov. K projektu bude vydaný dosiaľ najkomplexnejší monografický katalóg Juraja Bartusza so štúdiami o jednotlivých aspektoch Bartuszovej tvorby a o aktuálnej výstave (V. Büngerová, L. Gregorová-Stachová, K. Bajcurová). Katalóg bude obsahovať aj rozsiahly rozhovor s autorom a bohatú fotografickú a textovú dokumentáciu.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter