English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Reštaurátor Franz Storno st.

13. marca 2009 — 17. mája 2009
Esterházyho palác, Bratislava
Kurátor: Dušan Buran, Bernadett Grasl, Melinda Kiss

Jedným z najaktívnejších reštaurátorov 2. polovice 19. storočia bol šopronský maliar Franz Storno starší (1821 - 1907), po ktorom na Slovensku ostalo niekoľko pozoruhodných realizácií jeho vlastných architektonických či umeleckých návrhov, ale aj reštaurovaní a premalieb - predovšetkým stredovekého nástenného maliarstva a architektúry.

K renovovaným objektom a maľbám od Franza Storna st. alebo neskôr jeho synov Franza Storna ml. a Kolomana Storna patria napríklad i obnovy nasledujúcich pamiatok:

Nástenné maľby farského Kostola sv. Jakuba v Levoči
Nástenné maľby v Kostole sv. Martina v Martine
Nástenné maľby v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Rimavských Janovciach
Zámocký Kostol sv. Kataríny v Kremnici
Benediktínsky kláštorný Kostol Sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku
Zariadenie interiéru vo farskom Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi
Zariadenie interiéru farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici
Zariadenie interiéru Kaplnky Zápoľských v biskupskom Chráme sv. Martina v Spišskej Kapitule a ďalšie návrhy a realizácie, predovšetkým vitráže v Nitre, Skalici, Banskej Bystrici a i.

Stornova aktivita nebola pritom ohraničená iba územím dnešného Slovenska, ba dokonca ani vtedajšieho Uhorska. Veľkorysé architektonické projekty, návrhy na historizujúce interiérové zariadenia a vlastné oltárne obrazy, vitráže alebo liturgické predmety a napokon reštaurovania stredovekého monumentálneho maliarstva ho prezentujú ako nadmieru kreatívneho umelca. Na druhej strane, dodnes pôsobivé akademické plány realizovaných, ale predovšetkým mnoho nerealizovaných stavieb a interiérov dokladajú záber racionálneho, a najmä formálne dôsledného architekta - napriek tomu, že akademické vzdelanie mu chýbalo. Metodicky pri rekonštrukcii historického materiálu vychádzal z tzv. „štýlovo primeraného reštaurovania", v ktorom sa mala doceniť predovšetkým hodnota autentickej pamiatky. Okrem toho slúžili podrobné grafické dokumentácie Franza Storna ako podklady k prácam významných uhorských historikov umenia (Imre Henszelmann, Flóris Rómer a i.)

Prvá výstava diela tohto významného predstaviteľa kultúry historizmu bola pripravená v spolupráci s Múzeom v Šoproni, ktoré spravuje bohatú pozostalosť umelca a jeho rodiny. Na výstave bude prezentovaných viac než 120 exponátov; okrem ťažiskových plánov a kresieb k renováciám stavieb spomenutých slovenských lokalít vystavujeme niekoľko Stornových náčrtníkov a súbor unikátnych fotografií Hronského Beňadika a Kremnice.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter