Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Všetko o múzeu

27. decembra 2008 — 5. októbra 2008
Esterházyho palác, Bratislava
Suterén,
Kurátorka: Vladimíra Büngerová

Téma múzeum umenia v dielach výtvarníkov bola v slovenskom umení aktuálna predovšetkým v 90. rokoch 20. storočia, ale aj v súčasnosti nachádza pomerne výraznú pozornosť. Názov výstavy Všetko o múzeu - All about Museum s dávkou irónie odkazuje na rôzne manuály, pretože výstava je syntézou rôznych autorských prístupov na danú tému.

Okrem prác autorov mladej generácie z posledných rokov prezentuje aj vybrané diela už z druhej polovice 60. rokov až do 80. rokov (V. Popovič, R. Sikora, J. Koller). Umelci kriticky reagujú, prehodnocujú a odhaľujú inštitucionálne fungovanie galérií, múzeí, výstav, kurátorov a s nimi súvisiacich muzeálnych aspektov. Téma otvára problematiku vzťahov umelec verzus galéria a umenie verzus galéria.

Výstava predstavuje autorov, ktorí na túto tému dominantne poukazujú, ale aj autorov, ktorí sa jej dotýkali len sporadicky. Pomerne frekventovaným terčom je samotná hostiteľka výstavy Slovenská národná galéria. Je na mieste v súvislosti so 60. výročím založenia SNG otvoriť priestor galérie kritickým reflexiám, zároveň potvrdzujúcim kolobeh umenia a jeho súčasnú vitalitu. Inštitucionálny status pre umenie a vnímanie činnosti galérie či múzea umenia v spoločnosti je potrebné spochybňovať a pripomienkovať, opätovne otvárať sporné zóny stretov. Súčasní autori a ich práce v tomto kontexte sú významným katalyzátorom skutočnosti, znalosťou systému a cez vlastné skúsenosti reflektujú viaceré fenomény spojené s múzeom umenia a s galerijným životom. Okrem diel zaoberajúcich sa kritikou múzea umenia sme zaradili aj diela, ktoré pracujú s fenoménmi múzea umenia v iných rovinách, a to najmä kvôli priblíženiu muzeálnej činnosti verejnosti, ktorá pozná galériu predovšetkým cez prezentačné a vzdelávacie aktivity.

Výstava predstaví maľbu, objekty, inštalácie, akcie v dokumentácii, konceptuálne práce a videá autorov: Antona Čierneho, Anetty Mony Chisy, Richarda Fajnora, Júliusa Kollera, Stana Masára, Petra Igora Meluzina, Monogramistu T.D, Michala Moravčíka, Romana Ondáka, Vladimíra Popoviča, Petra Rónaia, Doroty Sadovskej, Rudolfa Sikoru, Olgy Triašky Stefanovič, Lucie Tkáčovej a Milana Tittela.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter