Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Príbehy Starého zákona
Od Dürera po Chagalla

25. mája 2006 — 20. augusta 2006
Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava
Kurátor: Ivan Rusina, Marian Zervan

Na prelome rokov 2000/ 2001 usporiadala Slovenská národná galéria výstavu s názvom Príbehy Nového zákona, ku ktorej vyšiel aj rovnomenný katalóg. Voľným pokračovaním tohto ikonografického projektu sú Postavy a príbehy Starého zákona.

Jeho základnú osnovu tvorí sedemdesiat päť v umení najčastejšie zobrazovaných tém viazaných na hlavné postavy a hrdinov Starého zákona (Stvorenie, Adam a Eva, Potopa, Noe, Abrahám, Izák, Jákob, Jozef, Mojžiš, Sudcovia, Saul, Dávid, Šalamún, Proroci, Jób, Tobiáš, Ester). Podobne ako v prípade Nového zákona aj na tejto výstave bude každá z tém doložená prinajmenšom jedným, častejšie však viacerými dielami slovenského a európskeho umenia od stredoveku po koniec 20. storočia. Jadro výstavy tvoria obrazy, grafiky a plastiky zo zbierok Slovenskej národnej galérie, kolekciu sme však rozšírili aj o diela zapožičané zo slovenských a zahraničných zbierok.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter