English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Ladislav Mednyánszky

29. apríla 2004 — 1. septembra 2004
1. a 2. poschodie,
Esterházyho palác, Bratislava
Suterén,
Kurátorky: Katarína Beňová, Alexandra Homoľová

V roku 2002 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia Ladislava Mednyánszkeho (1852 Beckov - 1919 Viedeň). L. Mednyánszky patrí k najvýznamnejším autorom, ktorí sa narodili, žili alebo tvorili na území Slovenska.

Význam jeho diela výrazne presahuje geografické ohraničenia krajín, kde žil a pracoval, možno o ňom v pravom slova zmysle hovoriť ako o umelcovi európskeho významu.
SNG spravuje od 70. rokov 20. storočia kaštieľ v Strážkach, v ktorom na začiatku 90. rokov otvorila expozíciu tvorby Ladislava Mednyánszkeho s cieľom rekonštruovať a verejnosti predstaviť dostupnú časť „strážskej" pozostalosti autora, rané obdobie tvorby, reminiscencie jeho pobytov v cudzine, ale najmä jeho návraty do Strážok, rodinného sídla a obľúbeného miesta pobytu autora. Súbor Mednyánszkeho diel, ktoré spravovala SNG doteraz, sa podarilo v roku 2000 obohatiť o pomerne početný konvolút olejomalieb a kresieb a podstatne tak rozšíriť pohľad na jeho tvorbu spojenú so Slovenskom. Preto SNG - s ohľadom na získané prírastky, ale aj ako pripomenutie si významného výročia - pripravila a v júni 2002 sprístupnila reinštaláciu stálej expozície v strážskom kaštieli.
Keďže dielo L. Mednyánszkeho je chápané ako integrálna súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska ako aj Maďarska, iniciovala SNG v Bratislave rokovania s Maďarskou národnou galériou v Budapešti o príprave spoločného výstavného projektu Ladislav Mednyánszky. Pripravovaný projekt je jedinečnou príležitosťou zmapovať, interpretovať a verejnosti po prvý raz spoločne prezentovať rozsiahle a kvalitatívne mimoriadne pozoruhodné dielo autora, nachádzajúce sa v prevažnej miere v inštitucionálnych a súkromných zbierkach v Maďarsku a na Slovensku. Výstavu v Budapešti (14. október 2003 - 15. február 2004), v Bratislave a vo Viedni (október - november 2004) sprevádza reprezentatívny katalóg v štyroch jazykových mutáciách (maďarská, nemecká, slovenská a anglická), na príprave ktorého sa podieľajú bádatelia z Maďarska, Slovenska a Rakúska.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter