English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Juraj Meliš (Dielo 1967 - 2002) Kovadlina snov

21. júna 2002 — 29. septembra 2002
Esterházyho palác, Bratislava
Vodné kasárne ,
Kurátori: Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický
Akad. sochár, profesor Juraj Meliš (13. júl 1942 Nové Zámky) patrí k  najvýznamnejším osobnostiam slovenského moderného sochárstva – je umelcom naliehavej etickej výzvy, nového „anti-estetického prístupu“ k  sochárskemu dielu, tvorca objektov, prostredí, inštalácií s ekologicky a spoločensky polemickým gestom, predstaviteľ alternatívnej scény 70. a  80. rokov.

V rokoch 1960 -1966 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka). Od roku 1990 pôsobí ako profesor na VŠVU v Bratislave, kde žije a tvorí.
Od prelomu 60. a 70. rokov v tvorbe environmentov a objektov prezentoval nové antitradičné a antiestetické, „plebejské" nazeranie na sochu (Prostredie I. - Vidiecky dvor, 1970; Prostredie II., 1971). Od voľného - scénického - inštalovania priestorových celkov rozmanitými zostavami drevených objektov prešiel k evokácii umelých „muzeálnych" úsekov prírodného prostredia v interiéri a patril tak k prvým predstaviteľom eko-artu. Ako predstaviteľ alternatívnej scény počas normalizácie 70. rokov svojsky reflektoval vzťah konceptu a sochárskeho, neo-dadaizmom inšpirovaného, objektu, ktorý sa mu stáva aj médiom na vyslovenie nekompromisných spoločenských a morálnych výziev (cykly HELP, 1974-1978; IDEA, 1975-zač. 80. rokov), vzniká rad reliéfnych asambláží a ideovo „úderných" opusov, v ktorých sa zvýznamňuje každá zložka: text, prvky nájdených objektov, vlastnosti, charakter použitých materiálov i apelatívny autorský postoj (Byť či nie, V jednej tónine, 1974; Kovové idey, 1979-1982; Veľký cenzor, 1980, realizácia 1991; Pravda muchotrávka, Knihy, 1984). Keďže Melišovi bolo znemožnené realizovať a vystavovať voľné sochárske diela, venoval sa tvorbe vizuálnej poézie, vytváraniu grafických albumov so „sochárskymi poznámkami" a projektmi neuskutočnených sôch (Modrý album, Čierny album; 1975; Ideotéka humanitatis, 1976-1978). V 80. rokoch sa v jeho tvorbe objavuje motív vlastnej, predčasne odliatej posmrtnej masky ako prostriedok širšej myšlienkovej introspekcie osudov jednotlivca v spoločnosti, ktorú v rozmanitých zostavách mnohokrát „oživil" polemickým, ironickým, sebaironickým, groteskným gestom v monumentálnom i komornom meradle (cykly Monológy, 1984-1987; Dialógy, 1989; Hľadanie identity, 1992).
Výstava v SNG predstaví komplexne, v historickej a druhovej perspektíve sochárske, kresliarske a grafické dielo Juraja Meliša - sochy, asambláže, inštalácie, prostredia, sochárske poznámky publikované prostredníctvom albumov, ukážky vizuálnej poézie autora s dôrazom na špecifikum a neopakovateľnosť tvorivého zástoja umelca od polovice 60. rokov po súčasnosť. Monografickou výstavou Juraja Meliša pokračuje SNG v programe systematického prezentovania diela najvýznamnejších osobností moderného a súčasného slovenského umenia. Publikáciu o tvorbe Juraja Meliša pripraví v spolupráci so SNG vydavateľstvo Slovenský Tatran. Výstava predstaví aj neznáme a doteraz nevystavované diela autora, rekonštrukcie starších prác, ako aj najnovšiu kolekciu diel vytvorenú priamo k výstave.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter