English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku
D'or et de feu, L'art en Slovaquie à la fin du Moyen Âge

16. septembra 2010 — 10. januára 2011
Múzeum Cluny, Paríž, Francúzsko,
Kurátor: Jean - Christophe Ton-That , Dušan Buran, Xavier Dectot

Výstava sústreďuje viac ako šesťdesiat sochárskych diel, malieb, iluminácií (gotických rukopisov) a zlatníckych diel: množstvo pokladov kultúrneho dedičstva, ktoré umožňujú spoznať jedno z  veľkých európskych umeleckých centier na konci stredoveku. Výpožičky poskytlo niekoľko múzeí a – výnimočne – aj slovenské cirkevné inštitúcie.

Výstavu organizujú Múzeum Cluny - Národné múzeum stredoveku, Združenie národných múzeí Paríž (RMN) a Slovenská národná galéria, Bratislava. Na príprave a realizácii projektu sa okrem hlavných organizátorov významne podieľala aj slovenská diplomacia, osobitne Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a Slovenský inštitút v Paríži.

Zbierka gotického umenia v Slovenskej národnej galérii (SNG) je najdôležitejšou kolekciou svojho druhu v Slovenskej republike. Ide o cca 90 skulptúr a tabuľových obrazov z obdobia približne 1250-1520; v menšej miere sú v nej uchovávané i fragmenty nástenného maliarstva a gotického zlatníctva. Ťažisko zbierky leží na neskorogotickej produkcii retabulových oltárov – teda z obdobia, ktoré bolo aj z umeleckohistorickej perspektívy tým najbohatším a kvalitatívne najvýznamnejším v celej strednej Európe. Práve fond neskorej gotiky SNG tvorí jadro prezentácie aj prítomného projektu v Paríži.
Ako vyplýva z uvedeného, ťažiskom projektu je neskorá gotika, teda v tomto geografickom priestore obdobie neskorého 15. až počiatku 16. storočia. Oltárne umenie (drevená skulptúra a tabuľová maľba) je stredobodom expozície, obohatené o niekoľko cenných objektov z iných inštitúcií (iluminované kódexy a zlatnícke práce). Hoci táto výstava môže ukázať iba malý zlomok dodnes zachovaných pokladov gotického umenia Slovenska (väčšina z nich sa nachádza stále vo svojom pôvodnom prostredí v majetku Rímskokatolíckej cirkvi), dômyselnou prezentáciou a s podporou niektorých partnerských inštitúcií i katolíckej cirkvi je ňou možné sprostredkovať atraktívnu prezentáciu stredoeurópskej gotiky.

Zlatý vek

V XV. storočí bolo Slovensko provinciou Uhorského kráľovstva, ktoré sa po roku 1526 stalo fakticky súčasťou mocnej ríše Habsburgovcov. Avšak ešte predtým zažilo bezprecedentnú prosperitu, spojenú s rozmachom obchodných stredísk a rozvojom baní s ťažbou viacerých vzácnych kovov. Pod osmanskými tlakmi na východe uhorského kráľovstva sa Bratislava dokonca stala útočiskom moci, neskôr hlavným mestom a mestom korunovácie panovníkov.
Oltárne umenie
V centre výstavy návštevník spoznáva jednu z najreprezentatívnejších ukážok tvorby tohto umenia prostredníctvom sochárskych a maliarskych prvkov oltárov. Tieto celky, ktoré sa väčšinou ešte nachádzajú v slovenských kostoloch, prekvapujú svojimi komplexnými štruktúrami architektúry, bohatstvom ich dekoru a výnimočnými rozmermi. Kvalita sochy Panny Márie z Veľkého Bielu alebo reliéfu Narodenia Pána pôvodne z Dómu sv. Martina (Slovenská národná galéria) prekvapujú nielen vzhľadom na obvyklé proporcie takéhoto typu diel. Vynikajúci stav zachovania týchto pamiatok umožňuje oceniť intenzitu výrazov a subtílne spracovanie postáv. Väčšina diel sa vyznačuje bohatou a dobre zachovanou polychrómiou, leskom zlata a ohnivosťou farieb.

Na križovatke rozličných vplyvov

Na Slovensku ako niekoľkonásobnej obchodnej križovatke sa už na prelome XV. a XVI. storočia mieša mnohonárodnostné obyvateľstvo: nemeckí mešťania, poľskí kupci, uhorská šľachta, slovanskí farmári a remeselníci. Aj keď umenie tohto regiónu vďačí za veľa dielam a umelcom susedných germánskych krajín, najmä z Viedne a Podunajska, umelecké osobnosti rozvíjajú originálnu tvorbu, ktorá je pomerne špecifická. Výstava sa hlbšie zaoberá Majstrom Pavlom z Levoče (bol aktívny na Spiši a na východe krajiny), inšpirujúcim sa tvorbou Veita Stossa, ktorý mal zase svoj ateliér v Krakove, neskôr v Norimbergu. Pod jeho vplyvom si výtvory majstra Pavla uchovávajú určitý idealizmus, avšak vyznačujú sa i novým spôsobom pohybu a monumentálnosti, ktorá sa zrkadlí v impozantnom diele Ukrižovaného z Kežmarku. Vystavené sú však tiež jeho sochy z Okoličného, Malá kalvária z Bardejova a - po aktuálnom reštaurovaní - Kristus v odpočinku z Prešova.

Intenzívna umelecká činnosť

Predmety zo zlata a rukopisy zdôrazňujú intenzitu a rozsah umeleckej činnosti. Monštrancie, kalichy, vyzdobené listiny: množstvo predmetov, ktoré prekvapujú svojimi rozmermi, svojou bohatosťou a kvalitou ich dekorácie, a ktoré svedčia o hospodárskom a kultúrnom bohatstve krajiny. Citovať môžeme napríklad úžasný antifonár Jána Hana, rukopis vytvorený v rokoch 1487 - 1488 v Bratislave, kde sa stretávajú rôzne štýly na pomedzí gotiky a renesancie. Prvá rozsiahla panoráma obdobia stredoveku na Slovensku, výstava „Zlatom a ohňom" vzdáva česť prvotriednemu umeleckému centru v Európe XV. a XVI. storočia.

Architektúra výstavy

Architektonické riešenie výstavy vzišlo z verejnej súťaže organizovanej RMN v Paríži. Vyhral ju medzinárodný ateliér BGC Studio, ktorý pre stredovekú sálu múzea, tzv. Frigidarium, navrhol atraktívny, naskrze súčasný výstavný fundus rešpektujúci všetky bezpečnostné, konzervátorské aj estetické podmienky vystavených originálov. Výstavu sprevádzajú texty vo francúzskom, anglickom i slovenskom jazyku v kultivovanej typografii.

Sprievodný program
V spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži Múzeum Cluny pripravilo niekoľko ďalšíc podujatí - špecializovaných sprievodov výstavu, koncertov a pod. Aktuálny program na www.musee-moyen-age.fr

Okrem expozície v Múzeu Cluny bude v priestore Národných galérií - Grand Palais súbežne prezentovaná výstava Francúzsko 1500, medzi stredovekom a renesanciou. Návštevník francúzskej metropoly tak bude mať možnosť porovnať obe výstavy a spoznať pre neho často takmer neznámy umelecký región - Slovensko.

architektúra:
BGC studio Paríž (Giovanna Comana a Iva Berthon Gajsak)

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter