English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Ján Rombauer
(1782 - 1849)

21. septembra 2010 — 9. novembra 2011
Šarišská galéria v Prešove
Kurátorka: Katarína Beňová

Ján Rombauer patrí medzi významných predstaviteľov maliarstva v prvej polovici 19. storočia činných na území Slovenska. Narodil sa 28. 5. 1782 v Levoči. Bol ovplyvnený prácami maliara Jozefa Lercha z Levoče.

Predpokladá sa, že študoval u J.J.Stundera maliara dánskeho pôvodu, ktorý bol činný v Pešti, na Spiši a v Banskej Bystrici. Počas prvého tvorivého obdobia medzi rokmi 1803-06 pôsobil v službách grófa Emanuela Csákyho (Stunderov a neskôr Czauczikov mecenáš) pre ktorého pracoval v Hodkovskom kaštieli. V 1806 sa na základe pozvania grófa Illinského, vplyvného volynského grófa, ktorého spoznal v bardejovských kúpeľoch dostal do Petrohradu. Jeho pobyt trval až do roku 1824 kedy sa následne s rodinou presťahoval späť do Prešova. V 1810 vystavoval na výstave Akadémie. V ruskom prostredí sa mal možnosť zoznámiť s tvorbou ruských umelcov ako napríklad V. L. Borovikovskij (1757-1825) jeho žiak A. G. Venecijanov (1780-1847). Avšak najbližšie mali jeho diela po roku 1810 k romantizujúcej podobizni O. A. Kiprenského (1782-1836). Počas pobytu v Rusku namaľoval napríklad portréty manželov Peščurovcov, portrét grófky Kutajzovej, a jedným z posledných diel z ruského obdobia je z roku 1821 portrét Ignatia Aurela Fesslera, cirkevného predstaviteľa a historika, ktorý prišiel do Petrohradu z Prešova. Po osemnásťročnom pobyte v Petrohrade sa na jeseň 1824 vrátil Rombauer do Prešova. Venoval sa portrétnym objednávkam. Zomiera 12.2.1849 v Prešove a je pochovaný na mestskom cintoríne.

V zbierkovom fonde ŠG v Prešove sa nachádza pomerne početná kolekcia jeho diel a samotný maliar patrí ťažiskovým autorom regiónu, ktorého život a dielo je predmetom výskumu a prezentácie v jej dlhodobých výskumných a prezentačných programoch. V plánovanej stálej expozícii budú patriť jeho diela k nosným reprezentantom maliarstva 1.polovice 19. storočia.
Už v roku 1963 pripravila výstavu jeho diela zo slovenských a maďarských zbierok a po takmer polstoročí pri príležitosti 160. výročia narodenia. iniciovala v roku 2007 v spolupráci so SNG v Bratislave prípravu projektu ktorý by spracoval život a dielo Rombauera na širšej báze výskumu v zbierkových fondoch a archívoch múzeí a galérií nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Poľsku, Rusku, Ukrajine . Jeho výstupmi sú výstavy v Bratislave, Prešove a vydanie publikácie a katalógu.
Výstava je zostavená z obrazov Jána Rombauera zo slovenských verejných a súkromných majetkov, maďarských zbierok .Koncepcia výstavy v Prešove počíta s rozsiahlejšou „rekapituláciou" Rombauerových diel ako výstava v Bratislave. „Nášho" maliara chceme na „domácej pôde" predstaviť v čo najrozsiahlejšej možnej kolekcii, pretože bude nadlho určite jedinou príležitosťou pre odbornú i laickú verejnosť „ochutnať „ tak bohaté „menu".
Výstavu budú dopĺňať sprievodné akcie ( otvorené hodiny, workshopy, besedy …)

Spoločný projekt ŠG a SNG v svojej výskumnej a v súčasnosti už aj prezentačnej rovine je významným príspevkom pre vedecké bádanie a zhodnotenie diela, ale aj popularizácie maliarskej osobnosti nadregionálneho významu v širších kontextoch doby i teritória jeho pôsobenia . Náročný ( finančne, organizačne) projekt posúva hranice poznania života a diela Jána Rombauera a potvrdzuje jeho miesto v kontexte slovenského maliarstva 19. storočia adekvátne jeho významu.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter