English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Socha piešťanských parkov

25. júna 2005 — 31. augusta 2005
Kúpeľný ostrov, Piešťany,
Kurátorky: Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá

Obnovený 25. ročník výstavy Socha piešťanských parkov nadväzuje na progresívnu tradíciu plenérových výstav - je koncipovaný ako obrazná pocta jej najslávnejšiemu ročníku, ktorým bol dnes už legendárny Polymúzický priestor (1970), ako aj jeho zanietenému kurátorovi, Ľuborovi Károvi.

Na Kúpeľnom ostrove sa v parkoch znovu stretnú autori i diela, ktorí v tom čase nadchli nielen návštevníkov Piešťan, ale aj širokú laickú i odbornú verejnosť s mladými autormi, ktorí vytvoria diela špeciálne pre tento priestor. Niektoré z nich (buď v pôvodnom stave či už ako nové rekonštrukcie) sa dostali do zbierok SNG, čím sa potvrdila ich vývinová úloha i umelecká príťažlivosť. To, o čo sa pred tridsiatimi rokmi usiloval Polymúzický priestor, je už dávno v slovenskom umení realitou: azda jednou z najčitateľnejších vývojových tendencií okolo zlomu storočí sa totiž stalo stieranie a prelínanie hraníc a území jednotlivých druhov a žánrov v mene novej synkretickej jednoty, interdisciplinárneho súžitia jednotlivých disciplín. Vystavujúci autori: J. Bartusz, E. Binder, P. Binder, M. Dobeš, S. Filko, F. Gyolcs, J. Hoffstädter, J. Jankovič, P. Kovačovský, B. Kubínsky, H. Lüber, J. Meliš, M. Moravčík, Š. Pala, Z. Palová, V. Popovič, K. Prantl, A. Rudavský, M. Sedlák, R. Uher, E. Vargová, J. Želibská.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany
Spoluusporiadatelia: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Balneologické múzeum Piešťany
Odborný garant: Slovenská národná galéria
Kurátorky výstavy: Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter