English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr,

V dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia sa po prvýkrát stretli cesty slovenskej a európskej moderny bez príťaže predchádzajúcich lokálnych komplexov a budúcich, ešte vtedy netušených, obmedzení.

Slovenská avantgarda sa postupne vykryštalizovala do dvoch základných, časovo takmer paralelných koncepcií. Tieto, spolu s originálnymi solitérnymi autorskými programami predovšetkým Ester Šimerovej-Martinčekovej, Imricha Weinera-Kráľa, Andreja Nemeša a Jakuba Bauernfreunda, určili domácu podobu "slovenského variantu moderny".
Zakladateľské modernistické hnutie postavené na monumentalizácii "slovenského mýtu", na sentimentálnom a zároveň heroizovanom vzťahu k domovine, bolo reprezentované predovšetkým tvorbou Martina Benku, neskôr Miloša Alexandra Bazovského, Janka Alexyho a Zola Palugyaya. Programová línia hľadania a odhaľovania „duše národa" vyvrcholila a zároveň bola zásadne revidovaná kľúčovými modernistickými konceptami Mikuláša Galandu a Ľudovíta Fullu.
Druhá línia slovenského moderného umenia bola zviazaná s duchom mesta a jeho proletárskou perifériou. Hlásila sa k sociálne determinovanému modelu človeka, k otvorenej kritickej angažovanosti a neskrývane hľadala paralely v sociálno-expresívnych smeroch stredoeurópskeho umeleckého prostredia. Autentickú odozvu našla najmä v tvorbe autorov košického okruhu - Eugena Króna, Konštantína Bauera, Antona Jasuscha a Júliusa Jakobyho a v ranom diele Kolomana Sokola.
Výstavná kolekcia je zostavená z umeleckých diel zo zbierok maľby, kresby a grafiky Slovenskej národnej galérie tak, aby divákovi sprostredkovala príbeh formovania slovenskej moderny dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a zároveň predstavila niektoré menej známe a výstavne málo frekventované polohy najvýznamnejších osobností umenia uvedeného obdobia na Slovensku.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter