English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Košická moderna a jej kontext

5. decembra 2014 — 15. marca 2015
Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava

Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich na výsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra a bohaté kultúrne i umelecké tradície, čo umožnilo vznik „košickej moderny", ktorej vzopätie akcelerovalo v 20. rokoch.

Košická moderna patrí bohatosťou umeleckých diel, rozmanitosťou osudov svojich tvorcov, dynamikou výstav v meste i medzinárodnými kontaktmi k dôležitému a doposiaľ nedocenenému vitálnemu bodu na kultúrnej mape Európy. Košice boli v dvadsiatych rokoch kultúrnym centrom východu mladej Československej republiky s jeho typickým stredoeurópskym spolužitím a toleranciou národností a náboženských vyznaní. Československú štátnosť na tomto národnostne zmiešanom území presadzovali úradníci zväčša odporučení Prahou. Jedným z nich bol aj Josef Polák, mladý doktor práv a milovník umenia. V marci 1919 bol poverený viesť Východoslovenské múzeum. Počas jeho vedenia sa Polák začal intenzívne zaujímať o aktuálne výtvarné dianie, organizovať výstavy a aukcie, pri múzeu založil výtvarnú školu. Nemenej dôležité bolo to, že viacerým imigrantom, umelcom angažovaným v neúspešnej Maďarskej republike rád, poskytol v Košiciach dočasný domov. Polákove aktivity urobili z Košíceurópsky významné umelecké centrum. V dvadsiatych rokoch usporiadalo Východoslovenské múzeum okolo stovky výstav, kde predstavilo aktuálnu tvorbu moderne a avantgardne orientovaných osobností, jednotlivcov i zoskupení. Aj ich prostredníctvom rozširovali Košice svoje už aj tak bohaté domáce i medzinárodné kontakty v umeleckom svete.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter