English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Martin Benka z cyklu Kolegovia

17. júla 2012 — 30. septembra 2012
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
Kurátorka: Katarína Bajcurová

Výstava z nového cyklu pod názvom Kolegovia - klasici slovenskej moderny v Galérii Ľudovíta Fullu predstaví každoročne, počas letnej sezóny (júl - september) vo výstavných priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu výber z diela jedného z klasikov slovenskej moderny (Martin Benka, Gustáv Mallý, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Imro Weiner-Kráľ a ďalší), ktorý bol súčasníkom Ľudovíta Fullu.

Výstava ukáže nielen vrcholné diela toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia", inšpirácie. Prvá výstava bude venovaná tvorbe Martina Benku, sústredí sa hlavne na vrcholné obdobie jeho tvorby v 30. rokoch 20. storočia. Všetky výstavy budú koncipované zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

Zakladateľ národného maliarskeho slohu, magnus parens alebo knieža slovenského moderného maliarstva, alchymista slovenskej krásy, umelec v skutku národný - nejedno podobné epiteton ornans zdobí dodnes verejnosti azda najznámejšie meno slovenských výtvarných dejín.

Martin Benka jedinečným spôsobom výtvarne definoval modus typicky slovenského - vrchárskeho - života, slovenskú horskú krajinu s oblými a vlniacimi sa úbočiami, dolinami, rozoklanými a strmými kopcami, pásmi hrebeňov a hmiel, zaľudnenú životom jej obyvateľov: pltníkov, drevorubačov, roľníkov a pastierov, kopáčiek a hrabačiek sena, žien a mužov pri práci i odpočinku, často zhrbených pod batohmi či sklonených nad poľnou kolískou... Obdivoval vnútorne slobodné a prirodzené bytie slovenského človeka v súlade s prírodou a jej zákonmi, vo svojom umení hľadal idealizovaný obraz slovenskej horskej krajiny a plebejskej prapodstaty jej obyvateľov. Obraz, ktorý mal evokovať pocity stálosti, nemennosti bytia, kozmickej jednoty ľudského a prírodného.

Hoci využíval výrazovú reč moderného maliarstva, ideovo nadviazal na myšlienkové - romantické - dedičstvo 19. storočia, prijal za svoj primárny protomýtus slovenského myslenia - vieru v patriarchálnu etickú nenarušenosť slovenského vidieckeho ľudu a jeho života. A vykonal to spôsobom dodnes fascinujúcim. Prečo sa mu to podarilo, trochu archaicky, ale presným perom vyjadril spisovateľ Milo Urban: „Nedobýval nebesia. Ostal len kdesi pod hoľami, pri ornej pôde, pri lúkách, rúbaniskách a - hľadal ľudí a opäť ľudí, akoby nám každým obrazom chcel pripomenúť, že krása bez ľudí, bez ich lopoty je mŕtva, a teda nemá ani zmyslu. Preto jeho obrazy sú funkčné: žijú a budú žiť, hovoria nám čosi a budú hovoriť aj vtedy, keď sa tento svet na nepoznanie zmení, keď - povedzme to tak - na lúky nepôjde sa vozom, ale vrtuľníkom..."

Náš svet sa skutočne zmenil, Benkov obraz Slovenska má však stále schopnosť nostalgicky dojímať, útočiť na city a podvedomie. Podarilo sa mu vytvoriť umelecky jedinečnú metaforu minulosti, zhmotniť niečo podstatné z mentality slovenského človeka, zviditeľniť duchovné pramene našej existencie. Bájne, mýtické...

Martin Benka (1888 - 1971) patrí k zakladateľom slovenského moderného maliarstva. Študoval súkromne v Prahe u prof. Aloisa Kalvodu (1909 - 1914). Vyšiel z postimpresionistickej krajinomaľby avšak čoskoro sa priklonil k dekoratívnym a symbolickým princípom secesného maliarstva, čiastočne čerpal aj z podnetov expresionizmu.

Roku 1913 prvýkrát navštívil Slovensko a od 20. rokov sa v tvorbe začal temer výlučne orientovať na zobrazenie motívov vidieckeho Slovenska a jeho hornatej krajiny. Hoci žil v Prahe, pravidelne navštevoval Slovensko, kde zbieral námety pre svoju tvorbu a maľoval. V 30. rokoch dospel k charakteristickému a originálnemu monumentálnemu štýlu a jeho dielo sa stalo iniciatívnym príkladom pre mladú generáciu.

Roku 1939 sa z Prahy presťahoval na Slovensko, do Martina, kde žil a tvoril až do svojej smrti. Venoval sa komornému a monumentálnemu maliarstvu, kresbe, grafike, knižnej tvorbe a ilustrácii. Svoje dielo venoval štátu, jeho správcom je Slovenské národné múzeum - Múzeum Martina Benku v Martine.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter