English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Impresionizmus SK
Podoby impresionizmu na Slovensku

29. marca 2014 — 25. mája 2014
Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava
Kurátor: Július Barczi

Slovenská národná galéria prichádza s výstavným titulom, ktorý ako prvý komplexne mapuje umenie záveru 19. a začiatku 20. storočia. Obdobia, v ktorom sa vyprofilovala naša moderná spoločnosť a položili sa základy slovenského moderného umenia. Výstava predstavuje impresionistické tendencie v maliarstve na Slovensku a v slovenskom umení.

Všade vo svete oslavovaní a divácky veľmi atraktívny prelom storočí bol u nás z objektívnych historických príčin tak trochu zaznávaný. Preto naše doterajšie dejiny umenia považovali za takmer jediný problém tohto obdobia otázku, o koho umenie ide a ktorí umelci sú naši. Výstava ImpresionizmusSK považuje tieto otázky za vyriešené, a preto sa pýta inak. Pýta sa, aké bolo umenie na Slovensku v čase, keď tvorili Manet, Monet, Pissarro, Renoir či Degas. Ako si slovenskí umelci a ich kolegovia tvoriaci na Slovensku osvojili ten maliarsky „zázrak" farby, svetla a nového priestoru na obrazoch.

Výstava SNG teda sleduje domáce umenie cez prizmu kritérií svetového umenia a snaží sa ho vložiť do širšieho, aspoň stredoeurópskeho kontextu. Je nesmierne dôležité, že sa vedľa seba ocitajú diela umelcov, ktorí k sebe jednoducho patria a sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Slovenskí návštevníci uvidia popri svojich obľúbených maliaroch ako sú Dominik Skutecký, Ladislav Mednyánszky či Martin Benka, aj vzácne diela šarišských rodákov Pála Szinyeiho Merseho, Tivadara Zemplényiho či doteraz nikdy nevystavované plátna jednej z mála žien-maliarok v našom umení začiatku 20. storočia Želmíry Duchajovej-Švehlovej.

Návštevníkov výstavy čaká 120 diel zo zbierok SNG i regionálnych galéri, zo súkromných zbierok i z Maďarskej národne galérie. Poskytuje nevšedný vizuálny zážitok z diel Ladislava Mednyánszkeho, Dominika Skuteckého, Józsefa Rippla-Rónaia, Tivadara Zemplényiho, Gézu Mészölya, Pála Szinyeiho Merseho, Želmíry Duchajovej-Švehlovej, Konštantína Köváriho Kačmarika, Maximiliána Schurmanna, Jozefa Hanulu, Martina Benku a ďalších.

K výstave bude vydaný aj rovnomenný katalóg.

Kurátor Július Barczi (Barczi Gyula) je slovenský historik a teoretik umenia a súdny znalec v odbore umelecké diela (výtvarné umenie a umelecké remeslá). Od roku 2007 pracuje v Aukčnej spoločnosti SOGA v Bratislave ako vedecký garant diel starých majstrov a maďarského umenia. Profesionálne sa venuje umeniu 19. storočia, otázke modernizmu v strednej Európe, dejinám zberateľstva a zberateľským aktivitám uhorskej šľachty, jej reprezentácii a identite. Venuje sa zbierkam a sídlam rodu Andrássy, životu a dielu historiččy umenia Alžbety Güntherovej-Mayerovej.

Návštevníckou čerešničkou na torte bude dočasná záhrada, zelený bod priamo v Átriu Esterházyho paláca. Záhrady a príroda boli totiž jedným z najdôležitejších námetov impresionistických maliarov. Autormi návrhu je ateliér 2ka (www.2ka.sk), landscape architects, menovite Ivana Pasečná, Peter Pasečný a Lenka Korbeľová.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter