English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Drevo

± 258 diel
Vladimír Kompánek Vladimír Kompánek
Václav Kautman Václav Kautman
Viktor Holešťák-Holubár Viktor Holešťák-Holubár
Rudolf Mikuláš Greppel: Príbor Rybičky – vidlička Rudolf Mikuláš Greppel: Príbor Rybičky – vidlička
Stanislav Koreň Stanislav Koreň
Stanislav Koreň Stanislav Koreň
Stanislav Koreň Stanislav Koreň
Stanislav Koreň Stanislav Koreň
Vladimír Kompánek Vladimír Kompánek
Václav Kautman Václav Kautman

Zbierka diel z dreva a drevených hračiek vznikla hneď po založení kabinetu úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva v roku 1961. Jadro zbierky sa konštituovalo v 60. rokoch.

V priebehu ďalšieho vývoja sa zbierka dopĺňala len sporadicky. Môže to súvisieť so skutočnosťou, že kvalitu tvorby klasika slovenského úžitkového umenia v odbore dreva Václava Kautmana neprekonal do konca 80. rokov nijaký iný tvorca. Zbierka obsahuje pomerne rozsiahly výber z jeho tvorby od konca 50. do začiatku 70. rokov. Zastúpená je jeho drobná úžitková tvorba (dózy, popolníky, misky, stolovacie súpravy) aj tvorba figuratívneho charakteru, dekoratívne plastiky rýb, vtákov, niekoľko kusov Torz a drobné pamiatkové, či darčekové predmety, ako aj prototypy, ktoré pripravil pre ZOO. Dokumentuje vývin autorovho výtvarného názoru od mimetických figuratívnych zobrazení námetu až k polohe abstrakcie - znaku, ktorý predstavuje Čierna ryba z roku 1960.

V zbierke je pomerne rozsiahlym súborom zastúpená aj tvorba Stanislava Koreňa, a to predovšetkým sústruženými súpravami na studené jedlá a svietnikmi prostých tvarov. Zbierka bola v 80. rokoch doplnená o jeho dekoratívne interiérové plastiky.

V roku 1989 zbierka získala rozsiahlu kolekciu obsahujúcu výber z diela Viktora Holešťáka-Holubára. Táto kolekcia zaznamenáva vývoj autorovej tvorby vo všetkých oblastiach úžitkového umenia, ktorým sa od roku 1948 venoval: návrhy nábytku, textílií, interiérov, výstavníctva, grafických úprav, plagátu, dreva i kovu.

V intervale rokov 1979 - 1985 reagovalo oddelenie úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva akvizíciou niekoľkých diel z výstavných prezentácií výtvarníkov voľného umenia. Do zbierky pribudli súbory originálnych drevených hračiek od Vladimíra Kompánka, Alojza Klimu, Mariána Hubu a Kataríny Kissoczyovej.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter