English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Keramika

± 685 diel
urn:svk:psi:per:sng:0000004080, Julie Horová: Prepelička I. (20. storočie, 2. polovica, 1958) Julie Horová: Prepelička I., 1958
Ivica Vidrová: Dekoratívny tanier. 1970 Ivica Vidrová: Dekoratívny tanier. 1970
Dagmar Rosůlková: Váza I-IV, 1968 – 1975 Dagmar Rosůlková: Váza I-IV, 1968 – 1975
Eugénia Lugsová: Objekt. 1973 Eugénia Lugsová: Objekt. 1973
urn:svk:psi:per:sng:0000000395, Miloš Balgavý st.: Stolové vázy II. (20. storočie, 2. polovica, 1960) Miloš Balgavý st.: Stolové vázy II., 1960
Anna Horváthová: Priadka morušová, 1995 Anna Horváthová: Priadka morušová, 1995

Zbierkový fond keramiky vznikol prvým nákupom v roku 1961. Sleduje a zaznamenáva vývoj tohto druhu úžitkového umenia na Slovensku predovšetkým od 60. rokov po súčasnosť.

Významným fondom je súbor diel výtvarníčky Júlie Kováčikovej-Horovej, kľúčovej osobnosti, ktorá vytvorila kontúry keramiky ako modernej disciplíny na Slovensku. Niekoľko výnimočných diel zbierky možno spájať aj s jej pedagogickým pôsobením na Škole umeleckých remesiel v Bratislave.

Výtvarníčky a výtvarníci, ktorých diela reflektujú dianie výtvarnej scény 60. rokov, sú v zbierke zastúpení rozsiahlejšími súbormi: Dagmar Rosůlková, Zuzana Zemanová, Eva Trachtová, Teodor Lugs, Eugénia Lugsová a Miloš Balgavý. V ich tvorbe sa výrazne uplatňovala snaha o presah k voľnému umeniu, zobrazujúce i figuratívne tendencie.

Experiment s plátovou technikou zastupujú v kolekcii diela Ľubomíra Jakubčíka, tendenciu k dekoratívnej exteriérovej plastike zasa diela Juraja Martha. Artikulovaný, plasticky modelovaný tvar úžitkovej keramiky, odkazujúci k tradičným tvarom ľudovej keramiky, predstavujú vázy Pavla Uhríka. Súbor keramiky Jozefa Sušienku patrí k rovnako cenným akvizíciám. Dokumentuje rozptyl jeho tvorby od ťažkých kameninových záhradných váz až po drobné farebne i tvarovo kultivované interiérové ikebany. Maľovanie farebnými glazúrami na hlinu také časté v 70. rokoch zastupuje niekoľkými dielami Ivica Langerová. Dielo Imricha Vaneka je reprezentatívne zastúpené predovšetkým z obdobia 80. rokov, keď autor začal výrazne uplatňovať výtvarné pôsobenie zlatej glazúry a artikulovať sochársku modeláciu tvarov a na nejaký čas prešiel k novému materiálu - porcelánu. Porcelán vo svojej tvorbe zo staršej generačnej vrstvy využívala aj Eugénia Lugsová a koncom 70. rokov Bernardína Lunterová v krehkých tvarových variáciách balansujúcich na hranici úžitkovej funkcie a dekoratívneho objektu. Pomerne rozsiahly je súbor diel bratov Ivana Polonského a Mariána Polonského.

Koniec 80. rokov patrí keramikárkam Gabriele Luptákovej a Elene Károvej. Ambície začleniť do diela priestorové vektory viedli autorov a autorky v 90. rokoch k tvorbe objektu a inštalácie; v zbierke sú zastúpené prácami Ivice Vidrovej a Anny Horváthovej. Dizajnovo striedme každodenné predmety Vladimíra Havrillu obohatili svojím postmoderným gestom nielen zbierku, ale aj výrazové polohy slovenskej keramiky.

Zbierka ako celok sa prevažne orientovala na hraničnú oblasť, v ktorej sa úžitková keramika stretáva s voľným umením. V rovine dizajnu je zastúpenie minimálne a predstavuje len niekoľko ojedinelých prototypov pre výrobu. Zbierku obohatili aj darované diela Gabriely Luptákovej, Ivice Langerovej, Anny Horváthovej a Miloša Balgavého.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter